Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne PFF-3020-1

PFF-3020-1
Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen
Timeplan for PFF-3020-1 i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
11.01.2022
08:15-10:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Forelesning
Introduksjon til PFF-3020 - Om å skrive semesteroppgave/eksamensoppgave
11. januar
T. Wara
10:15-12:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Forelesning
Mangfold og skolen i samfunnet
11. januar
R.A. Lossius
Timeplan for PFF-3020-1 i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
18.01.2022
08:15-10:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Forelesning
Om å forske på egen praksis - Forskningsmetoder for lærere, eksamensrelatert
18. januar
R.A. Lossius
K. Nordman-Strand
10:15-12:00 SVHUM C1007
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 1
18. januar
M.I. Fenes
10:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 2
18. januar
V.I. Kraut
10:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 3
18. januar
K.A. Bewalitz
10:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 4
18. januar
H. Hauan
10:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 5
18. januar
M. Moe
12:15-14:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Forelesning
18. januar
R.A. Lossius
K. Nordman-Strand
T. Wara
Timeplan for PFF-3020-1 i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
25.01.2022
08:15-10:00 TEO-H1 1.307
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 1
25. januar
M.I. Fenes
08:15-10:00 SVHUM C1005
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 2
25. januar
V.I. Kraut
08:15-10:00 TEO-H1 1.229
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 3
25. januar
K.A. Bewalitz
08:15-10:00 SVHUM C1006
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 4
25. januar
H. Hauan
08:15-10:00 TEO-H1 1.225
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 5
25. januar
M. Moe
10:15-12:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Forelesning
Maktkritiske perspektiver på kjønn og seksualitet
25. januar
M. Hernes-Giertsen
T. Wara
Timeplan for PFF-3020-1 i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
01.02.2022
08:15-10:00 TEO-H1 1.836-AUD2
PFF-3020-1 Forelesning
01. februar
R.A. Lossius
T. Wara
Kari Eilertsen
10:15-12:00 MH2 U.08.316
PFF-3020-1 Forelesning
01. februar
R.A. Lossius
T. Wara
Timeplan for PFF-3020-1 i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
08.02.2022
08:15-14:00 TEO-H1 1.333
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 1
Presentasjon av arbeidskrav
M.I. Fenes
08:15-14:00 TEO-H1 1.329
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 2
Presentasjon av arbeidskrav
V.I. Kraut
08:15-14:00 TEO-H1 1.313
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 3
Presentasjon av arbeidskrav
K.A. Bewalitz
08:15-14:00 TEO-H1 1.229
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 4
Presentasjon av arbeidskrav
H. Hauan
08:15-14:00 TEO-H1 1.317
VIRTUELT _DIGUND
PFF-3020-1 Seminar 5
Presentasjon av arbeidskrav
M. Moe
Timeplan for PFF-3020-1 i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
15.02.2022
08:15-10:00 ILP 1.059
PFF-3020-1 Forelesning
15. februar
A. Bersvendsen
R.A. Lossius
K. Nordman-Strand
T. Wara
10:15-12:00 ILP 1.059
PFF-3020-1 Forelesning
15. februar
A. Bersvendsen
R.A. Lossius
K. Nordman-Strand
T. Wara
Onsdag
16.02.2022
08:15-10:00 SVHUM A1018
PFF-3020-1 Seminar 1
15. februar
M.I. Fenes
08:15-10:00 TEO-H1 1.307
PFF-3020-1 Seminar 2
15. februar
V.I. Kraut
08:15-10:00 ILP 1.047
PFF-3020-1 Seminar 3
15. februar
K.A. Bewalitz
08:15-10:00 TEO-H1 1.233
PFF-3020-1 Seminar 4
15. februar
H. Hauan
08:15-10:00 SVHUM C1006
PFF-3020-1 Seminar 5
15. februar
M. Moe
Timeplan for PFF-3020-1 i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.02.2022
08:15-10:00 ILP 1.059
PFF-3020-1 Forelesning
Ungdom, identitet og mangfold
21. februar
R.A. Lossius
K. Nordman-Strand
12:15-14:00 MH2 U.08.316
PFF-3020-1 Forelesning R.A. Lossius
Tirsdag
22.02.2022
08:15-10:00 ILP 1.059
PFF-3020-1 Forelesning
Differensiert undervisning, inkluderende læringsmiljø og tilpasset opplæring
22. februar
R.A. Lossius
K. Nordman-Strand
10:15-12:00 ILP 1.059
PFF-3020-1 Forelesning
Seminar Praksisinformasjon
22. februar
R.A. Lossius
K. Nordman-Strand
Timeplan for PFF-3020-1 i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
10.05.2022
09:15-11:00 ILP 1.059
PFF-3020-1 Forelesning
10. mai
R.A. Lossius
K. Nordman-Strand
T. Wara
Timeplan for PFF-3020-1 i uke 21
Uke 21
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
25.05.2022
13:00-13:00 PFF-3020- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)