Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne PFF-3020-1

PFF-3020-1
Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen
Uke 2
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 11.01.2022
Forelesning
Introduksjon til PFF-3020 - Om å skrive semesteroppgave/eksamensoppgave
11. januar
Lærer:
T. Wara
10:15-12:00 - 11.01.2022
Forelesning
Mangfold og skolen i samfunnet
11. januar
Lærer:
R.A. Lossius
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 3
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 18.01.2022
Forelesning
Om å forske på egen praksis - Forskningsmetoder for lærere, eksamensrelatert
18. januar
10:15-12:00 - 18.01.2022
Seminar 1
18. januar
Lærer:
M.I. Fenes
10:15-12:00 - 18.01.2022
Seminar 2
18. januar
Lærer:
V.I. Kraut
10:15-12:00 - 18.01.2022
Seminar 3
18. januar
Lærer:
K.A. Bewalitz
10:15-12:00 - 18.01.2022
Seminar 4
18. januar
Lærer:
H. Hauan
10:15-12:00 - 18.01.2022
Seminar 5
18. januar
Lærer:
M. Moe
12:15-14:00 - 18.01.2022
Forelesning
18. januar
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 25.01.2022
Seminar 1
25. januar
Lærer:
M.I. Fenes
08:15-10:00 - 25.01.2022
Seminar 2
25. januar
Lærer:
V.I. Kraut
08:15-10:00 - 25.01.2022
Seminar 3
25. januar
Lærer:
K.A. Bewalitz
08:15-10:00 - 25.01.2022
Seminar 4
25. januar
Lærer:
H. Hauan
08:15-10:00 - 25.01.2022
Seminar 5
25. januar
Lærer:
M. Moe
10:15-12:00 - 25.01.2022
Forelesning
Maktkritiske perspektiver på kjønn og seksualitet
25. januar
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 01.02.2022
Forelesning
01. februar
10:15-12:00 - 01.02.2022
Forelesning
01. februar
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 6
Mandag
Tirsdag
08:15-14:00 - 08.02.2022
Seminar 1
Presentasjon av arbeidskrav
Lærer:
M.I. Fenes
08:15-14:00 - 08.02.2022
Seminar 2
Presentasjon av arbeidskrav
Lærer:
V.I. Kraut
08:15-14:00 - 08.02.2022
Seminar 3
Presentasjon av arbeidskrav
Lærer:
K.A. Bewalitz
08:15-14:00 - 08.02.2022
Seminar 4
Presentasjon av arbeidskrav
Lærer:
H. Hauan
08:15-14:00 - 08.02.2022
Seminar 5
Presentasjon av arbeidskrav
Lærer:
M. Moe
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 7
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 15.02.2022
Forelesning
15. februar
Rom:
ILP 1.059
10:15-12:00 - 15.02.2022
Forelesning
15. februar
Rom:
ILP 1.059
Onsdag
08:15-10:00 - 16.02.2022
Seminar 1
15. februar
Lærer:
M.I. Fenes
08:15-10:00 - 16.02.2022
Seminar 2
15. februar
Lærer:
V.I. Kraut
08:15-10:00 - 16.02.2022
Seminar 3
15. februar
Lærer:
K.A. Bewalitz
Rom:
ILP 1.047
08:15-10:00 - 16.02.2022
Seminar 4
15. februar
Lærer:
H. Hauan
08:15-10:00 - 16.02.2022
Seminar 5
15. februar
Lærer:
M. Moe
Torsdag
Fredag
Uke 8
Mandag
08:15-10:00 - 21.02.2022
Forelesning
Ungdom, identitet og mangfold
21. februar
Rom:
ILP 1.059
12:15-14:00 - 21.02.2022
Forelesning
Lærer:
R.A. Lossius
Tirsdag
08:15-10:00 - 22.02.2022
Forelesning
Differensiert undervisning, inkluderende læringsmiljø og tilpasset opplæring
22. februar
Rom:
ILP 1.059
10:15-12:00 - 22.02.2022
Forelesning
Seminar Praksisinformasjon
22. februar
Rom:
ILP 1.059
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 19
Mandag
Tirsdag
09:15-11:00 - 10.05.2022
Forelesning
10. mai
Rom:
ILP 1.059
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 21
Mandag
Tirsdag
Onsdag
13:00-13:00 - 25.05.2022
Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
Lærer:
Rom:
Torsdag
Fredag