Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne ERN-3002-1

ERN-3002-1
Klinisk ernæring 2
Timeplan for ERN-3002-1 i uke 11
Uke
11
Mandag
14.03.2022
Tirsdag
15.03.2022
Onsdag
16.03.2022
Torsdag
17.03.2022
Fredag
18.03.2022
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MH2 U.10.319
ERN-3002-1 Forelesning
Mage- og tarmsykdommer (generelt, malabsorpsjon + vekst, IBD, matallergi vs. intoleranse, lever + nyre) hos barn
N. Stabell
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.319
ERN-3002-1 Forelesning
Introduksjon til ERN-3002
I. Aune
     
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.319
ERN-3002-1 Forelesning
Introduksjon til pediatri
S. Kranz
     
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-12:45
12:15-12:45 MH2 U.10.320
ERN-3002-1 Forelesning
PROFERN: Introduksjon til praksis

 Obligatorisk fremmøte
I. Rasmussen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.306
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Seminar
Kostbehandling ved mage- og tarmsykdommer v/Mina Holtleite
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-13:45
13:00-13:45 MH2 U.10.320
ERN-3002-1 Seminar
Skriving av journalnotat - øvelse til praksis
I. Rasmussen
 
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Mage-/tarmkirurgi hos barn
Ø. Irtun
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3002-1 i uke 12
Uke
12
Mandag
21.03.2022
Tirsdag
22.03.2022
Onsdag
23.03.2022
Torsdag
24.03.2022
Fredag
25.03.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Ernæringsbehandling hos barn v/KEF Henriette Santi
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Forventet vekstutvikling, vurdering av ernæringsstatus hos barn og beregning av behov v/KEF Ragnhild Hanssen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Cystisk fibrose
C. Klingenberg
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:30
09:15-10:30 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Seminar
Ernæringsbehandling hos barn v/KEF Henriette Santi
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Intensivsyke barn v/lege Carina Leknessund
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Introduksjon til habilitering og samhandling
I. Aune
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.311
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Ernæringsbehandling ved CF v/kef Magnhild L.P. Kolsgaard (NSCF)
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Ernæring til intensivsyke barn v/KEF Rut Anne Thomassen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00
ERN-3002-1 Selvstudium
Selvstudium: E-læring om kunnskapsbasert habilitering
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Ernæringsbehandling ved leversykdommer og nyresykdommer v/KEF Henriette Santi
     
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.316
ERN-3002-1 Forelesning
Premature barn
C. Klingenberg
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Kostbehandling ved IBD v/KEF Henriette Santi
 
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.316
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Ernæring til premature barn v/Madelaine Rossholt
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Seminar
Ernæringsstatus og vekstutvikling v/KEF Ragnhild Hanssen
 
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Seminar
Kostbehandling ved IBD v/KEF Henriette Santi
     
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3002-1 i uke 13
Uke
13
Mandag
28.03.2022
Tirsdag
29.03.2022
Onsdag
30.03.2022
Torsdag
31.03.2022
Fredag
01.04.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.311
ERN-3002-1 Forelesning
Diabetes type 1
E. Esaiassen
       
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.311
ERN-3002-1 Forelesning
Vekstavvik og endokrinologi
E. Esaiassen
   
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.316
ERN-3002-1 Forelesning
Medfødte metabolske sykdommer v/lege Nils Thomas Songstad
 
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.308
ERN-3002-1 Forelesning
Svangerskapsdiabetes og hyperemesis gravidarum
C.R. Kolstad
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Sjeldne diagnoser og smaksprøver v/Mina S. Weedon Kjær
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Ernæringsbehandling ved hyperemesis gravidarum
A. Dale
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH2 U.09.308
ERN-3002-1 Praksis
Praksis: Pasientsimulering ved UiT

 Obligatorisk fremmøte
I. Rasmussen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.306
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Kostbehandling ved glykogenoser og metabolske sykdommer v/KEF Cathrine Strandskogen UiO
 
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.306
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Kostbehandling ved PKU v/kef Cathrine Strandskogen UiO
 
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3002-1 i uke 17
Uke
17
Mandag
25.04.2022
Tirsdag
26.04.2022
Onsdag
27.04.2022
Torsdag
28.04.2022
Fredag
29.04.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.316
ERN-3002-1 Forelesning
Introduksjon til spiseteamet og små barn med spisevansker v/spesialpedagog Therese Alstad og fysioterapeut Charlotte Olsen
     
10:00        
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.327
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Ernæring ved spisevansker v/KEF Mina Holtleite
     
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.319
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Medfødt hjertefeil v/lege Inga Maija Sara
       
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH2 U.10.327
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Ernæring barn med hjertefeil v/kef Madelaine Rossholt
       
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:30-15:15
14:30-15:15 MH2 U.10.327
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Seminar
Ernæring ved spisevansker v/KEF Mina Holtleite
     
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3002-1 i uke 18
Uke
18
Mandag
02.05.2022
Tirsdag
03.05.2022
Onsdag
04.05.2022
Torsdag
05.05.2022
Fredag
06.05.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
ERN-3002-1 Praksis
Praksis på Ernæringssenteret

 Obligatorisk fremmøte
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
ERN-3002-1 Praksis
Praksis på Ernæringssenteret

 Obligatorisk fremmøte
     
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Nevrologiske sykdommer
H.N. Granslo
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.319
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Systematisk ernæringsarbeid i kommunen med utviklingshemmede som målgruppe v/KEF Marianne Nordstrøm
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.306
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Kosthold til barn med nevrologiske sykdommer v/KEF Mona Kleiven
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.319
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Spesielle utfordringer i gruppen som helhet for noen spesielle diagnoser v/KEF Marianne Nordstrøm
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.311
ERN-3002-1 Forelesning
Epilepsi
S. Kranz
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.319
ERN-3002-1 Forelesning
VITERN - informasjon og utdeling av materiell
I. Aune
R. Borgund Barnung
C. Rylander
13:00      
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.311
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Ernæringsbehandling ved alvorlig epilepsi v/KEF Kathrine Haavardsholm (SSE og NKSE)
   
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH2 U.10.311
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Seminar
Ketogen diett v/KEF Kathrine Haavardsholm (SSE og NKSE)
   
16:00          
Timeplan for ERN-3002-1 i uke 19
Uke
19
Mandag
09.05.2022
Tirsdag
10.05.2022
Onsdag
11.05.2022
Torsdag
12.05.2022
Fredag
13.05.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
ERN-3002-1 Praksis
Praksis på Ernæringssenteret

 Obligatorisk fremmøte
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
ERN-3002-1 Praksis
Praksis på Ernæringssenteret

 Obligatorisk fremmøte
     
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Generell farmakologi
I. Sylte
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Gruppearbeid
Presentasjoner - VITERN

 Obligatorisk fremmøte
I. Aune
R. Borgund Barnung
10:00    
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Bruk av legemidler under graviditet og amming
S. Amundsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Interaksjon mellom mat og medisiner
M. Gabrielsen
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Barn og legemidler v/lege Linn Pedersen Årnes
S. Amundsen
   
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for ERN-3002-1 i uke 20
Uke
20
Mandag
16.05.2022
Tirsdag
17.05.2022
Onsdag
18.05.2022
Torsdag
19.05.2022
Fredag
20.05.2022
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
ERN-3002-1 Praksis
Praksis på Ernæringssenteret

 Obligatorisk fremmøte
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
ERN-3002-1 Praksis
Praksis på Ernæringssenteret

 Obligatorisk fremmøte
 
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
PROFERN - mentorgruppemøte

 Obligatorisk fremmøte
I. Aune
E. Canderyd
10:00    
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Kreft hos barn
S. Kranz
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.306
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Ernæring til kreftsyke barn v/KEF Ragnhild Hanssen
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for ERN-3002-1 i uke 21
Uke
21
Mandag
23.05.2022
Tirsdag
24.05.2022
Onsdag
25.05.2022
Torsdag
26.05.2022
Fredag
27.05.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Hva eksponeres pasienter for av kostråd?
O. Lillenes
       
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-3002-1 Forelesning
Hvordan bør man som KEF forholde seg til det pasientene eksponeres for? Med workshop/gruppearbeid
O. Lillenes
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.311
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
KEF som formidler i media v/KEF Cathrine Borschenius
     
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Kostbehandling ved diabetes type 1 v/Ragnhild Hanssen
     
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Seminar
Kostbehandling ved diabetes type 1 v/Ragnhild Hanssen
     
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.308
ERN-3002-1 Forelesning
Hvordan gi og formidle gode råd til pasientene? Hvordan uttrykke seg i media? Utdeling av temaer, idemyldring og oppstart av populærvitenskapelig tekst
O. Lillenes
       
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3002-1 i uke 23
Uke
23
Mandag
06.06.2022
Tirsdag
07.06.2022
Onsdag
08.06.2022
Torsdag
09.06.2022
Fredag
10.06.2022
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
ADHD og autisme v/lege Aina Sundfær
     
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
ERN-3002-1 Forelesning
Hva gjør et autismeteam? v/Roy Salomonsen
     
10:00          
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.306
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3002-1 Forelesning
Kostveiledning ved autismespekterforstyrrelser v/KEF Mina Handberg Holtleite
     
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3002-1 i uke 24
Uke
24
Mandag
13.06.2022
Tirsdag
14.06.2022
Onsdag
15.06.2022
Torsdag
16.06.2022
Fredag
17.06.2022
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-13:00
09:00-13:00
ERN-3002- Skriftlig skoleeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
   
10:00        
11:00        
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00