Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne ERN-3004-1

ERN-3004-1
Epidemiologi, statistikk og forskningsmetoder
Timeplan for ERN-3004-1 i uke 3
Uke
3
Mandag
17.01.2022
Tirsdag
18.01.2022
Onsdag
19.01.2022
Torsdag
20.01.2022
Fredag
21.01.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Forelesninger
Introduksjon til ERN-3004
T. Braaten
T.M.A. Ikäheimo
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Forelesninger
Repetisjon statistikk: Introduksjon til statistikk og bruk av SPSS, populasjon og utvalg, målenivå, omkoding av variabler, normalfordeling, deskriptiv statistikk
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Forelesninger
Kasus-kontrollstudier, kohortstudier
T.M.A. Ikäheimo
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Forelesninger
Repetisjon statistikk: Hypotesetesting, p-verdi og konfidensintervall, t-test, variansanalyse, kjikvadrattest, ikke-parametriske tester
T. Braaten
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Forelesninger
Deskriptiv epidemiologi og effektmål
T.M.A. Ikäheimo
 
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Seminar
Deskriptiv epidemiologi og effektmål
T.M.A. Ikäheimo
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppearbeid
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Caseoppgave i grupper
T.M.A. Ikäheimo
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Gruppearbeid
T. Braaten
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Forelesninger
Studiehierarki, økologiske studier, tverrsnittstudier
T.M.A. Ikäheimo
 
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Seminar
Caseoppgave, felles diskusjon
T.M.A. Ikäheimo
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver
T. Braaten
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3004-1 i uke 4
Uke
4
Mandag
24.01.2022
Tirsdag
25.01.2022
Onsdag
26.01.2022
Torsdag
27.01.2022
Fredag
28.01.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Forelesninger
Bias: Seleksjonsskjevhet
T.M.A. Ikäheimo
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Forelesninger
Regresjonsanalyse: Korrelasjon, avhengig og uavhengige variable, lineær regresjon
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Forelesninger
Konfundering og interaksjon
T.M.A. Ikäheimo
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Forelesninger
Logistikk- og Cox regresjon
T. Braaten
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Forelesninger
Bias: Målefeil
T.M.A. Ikäheimo
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Forelesninger
Kausalitet, DAGs
T.M.A. Ikäheimo
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppeoppgave/caseoppgave
T.M.A. Ikäheimo
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppearbeid
K. Møllersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppeoppgave/Caseoppgave
T.M.A. Ikäheimo
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppearbeid
K. Møllersen
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver/felles diskusjon
T.M.A. Ikäheimo
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver/felles diskusjon
T.M.A. Ikäheimo
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver
T. Braaten
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3004-1 i uke 5
Uke
5
Mandag
31.01.2022
Tirsdag
01.02.2022
Onsdag
02.02.2022
Torsdag
03.02.2022
Fredag
04.02.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Forelesninger
Kvalitative forskningsmetoder
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.325
ERN-3004-1 Forelesninger
Regresjonsanalyse: Konfundering, interaksjon, bygging av modell, modelltilpasning
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.325
ERN-3004-1 Forelesninger
RCT i ernæringsforskning
S. Grimsgaard
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.325
ERN-3004-1 Forelesninger
Analyse av intervensjonsstudier
T. Wilsgaard
10:00  
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppeoppgave
R. Al-Azzawi
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.325
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppearbeid
K. Møllersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.325
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppeoppgave
S. Grimsgaard
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.325
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppearbeid
K. Møllersen
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver
R. Al-Azzawi
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.325
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.325
ERN-3004-1 Seminar
Caseoppgave, felles diskusjon
S. Grimsgaard
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.325
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver
T. Wilsgaard
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3004-1 i uke 6
Uke
6
Mandag
07.02.2022
Tirsdag
08.02.2022
Onsdag
09.02.2022
Torsdag
10.02.2022
Fredag
11.02.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Forelesninger
Målemetoder for kosthold, biomarkører, energijustering av kosthold
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Forelesninger
Multippel imputering
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Forelesninger
Validering av kostholdsdata, reproduserbarhet
C. Rylander
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Forelesninger
Validering, analyse av reproduserbarhet, Bland-Altman plott, Cohens kappa
T. Braaten
10:00  
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Forelesninger
Feilkilder i ernæringsepidemiologi, målefeil, informasjonsfeil
C. Rylander
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppearbeid
K. Møllersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppeoppgave
C. Rylander
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppearbeid
K. Møllersen
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Seminar
Gruppeoppgave/felles diskusjon
C. Rylander
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Seminar
Felles diskusjon
C. Rylander
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver
T. Braaten
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3004-1 i uke 7
Uke
7
Mandag
14.02.2022
Tirsdag
15.02.2022
Onsdag
16.02.2022
Torsdag
17.02.2022
Fredag
18.02.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Forelesninger
Kostholdsmønster: Indeks, score, PCA
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Forelesninger
Statistisk analyse av kostholdsmønster, PCA, faktoranalyse
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.306
ERN-3004-1 Forelesninger
Omics-metoder i ernæringsforskning
K.S. Olsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Forelesninger
Repeterte måltider
T. Braaten
10:00  
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Forelesninger
Kostholdsmønster: Indeks, score, PCA forts.
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppearbeid
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.306
ERN-3004-1 Forelesninger
Oversikt over statistisk analyse av omics-data
T. Braaten
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Gruppearbeid
T. Braaten
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Seminar
Kostholdsmønster
 
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH2 U.10.306
ERN-3004-1 Seminar
Omics-metoder i ernæringsforskning
K.S. Olsen
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver
T. Braaten
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3004-1 i uke 8
Uke
8
Mandag
21.02.2022
Tirsdag
22.02.2022
Onsdag
23.02.2022
Torsdag
24.02.2022
Fredag
25.02.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.306
ERN-3004-1 Forelesninger
Infeksjonsepidemiologi: undersøkelser av smitte via mat og vann
J.P. Cavanagh
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.306
ERN-3004-1 Forelesninger
Statistisk styrke og utvalgsstørrelse
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Forelesninger
In vito/in vitro-metoder i ernæringsforskning
G. Berge
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.306
ERN-3004-1 Forelesninger
Kriterier for valg av statistisk metode
T. Braaten
10:00  
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Forelesninger
Infeksjonsepidemiologi: COVID-19 og mat
J.P. Cavanagh
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.306
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppearbeid
K. Møllersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Seminar
Labb-gjennomgang
G. Berge
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-12:00
12:00-12:00
ERN-3004- Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
12:15-14:00 MH2 U.10.306
ERN-3004-1 Gruppearbeid
Gruppearbeid
K. Møllersen
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.303
ERN-3004-1 Seminar
Infeksjonsepidemiologi
J.P. Cavanagh
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.306
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver
T. Braaten
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.306
ERN-3004-1 Seminar
Gjennomgang av oppgaver
T. Braaten
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3004-1 i uke 9
Uke
9
Mandag
28.02.2022
Tirsdag
01.03.2022
Onsdag
02.03.2022
Torsdag
03.03.2022
Fredag
04.03.2022
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-14:00
14:00-14:00
ERN-3004- Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
15:00          
16:00