Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2023 Høst - emne BLU-1218-1

BLU-1218-1
Timeplan for BLU-1218-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
21.08.2023
Tirsdag
22.08.2023
Onsdag
23.08.2023
Torsdag
24.08.2023
Fredag
25.08.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 TEO-H1 1.221
BLU-1218-1 Tromsø for.
Introduksjon
A. Myrstad
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1218-1 Finnsnes for.
Mangfold og interkulturell kompetanse del 2
T. Nesheim
08:15-10:00 TEO-H1 1.221
BLU-1218-1 Tromsø for.
Mangfold og interkulturell kompetanse del 1
A. Myrstad
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.221
BLU-1218-1 Tromsø sem.
A. Myrstad
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.217
BLU-1218-1 Tromsø for.
Mangfold og interkulturell kompetanse del 2
A. Myrstad
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
BLU-1218-1 Finnsnes for.
Introduksjon
T. Nesheim
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-1218-1 Finnsnes for.
Mangfold og interkulturell kompetanse del 1
T. Nesheim
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-1218-1 Finnsnes sem.
T. Nesheim
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.217
BLU-1218-1 Tromsø sem.
A. Myrstad
 
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-1218-1 Finnsnes sem.
T. Nesheim
       
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BLU-1218-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
11.09.2023
Tirsdag
12.09.2023
Onsdag
13.09.2023
Torsdag
14.09.2023
Fredag
15.09.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.343
BLU-1218-1 Finnsnes for.
Profesjonsetikk del 1
K.A. Nyborg
08:15-10:00 TEO-H1 1.343
BLU-1218-1 Tromsø for.
Profesjonsetikk del 1
K.A. Nyborg
09:00-09:00
BLU-1218- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.217
BLU-1218-1 Finnsnes for.
Profesjonsetikk del 2
K.A. Nyborg
 
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.221
BLU-1218-1 Finnsnes sem.
K.A. Nyborg
   
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.217
BLU-1218-1 Finnsnes sem.
K.A. Nyborg
 
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.042
BLU-1218-1 Tromsø for.
Profesjonsetikk del 2
K.A. Nyborg
   
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 TEO-H1 1.221
BLU-1218-1 Tromsø sem.
K.A. Nyborg
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1218-1 Tromsø sem.
K.A. Nyborg
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-14:00
14:00-14:00
BLU-1218- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
15:00      
16:00          
Timeplan for BLU-1218-1 i uke 40
Uke
40
Mandag
02.10.2023
Tirsdag
03.10.2023
Onsdag
04.10.2023
Torsdag
05.10.2023
Fredag
06.10.2023
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1218-1 Finnsnes sem.
T. Nesheim
   
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1218-1 Finnsnes sem.
T. Nesheim
 
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1218-1 Tromsø sem.
T. Nesheim
 
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1218-1 Finnsnes for.
Sosialisering og sosial ulikhet del 1

https://uit.zoom.us/j/66973767493?pwd=MXJBUDF1eGJIOThxeTFWdDlvci9wUT09

Samme kobling alle dagene

T. Nesheim
14:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1218-1 Tromsø for.
Sosialisering og sosial ulikhet del 1

https://uit.zoom.us/j/66973767493?pwd=MXJBUDF1eGJIOThxeTFWdDlvci9wUT09

Samme kobling alle dagene

T. Nesheim
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1218-1 Finnsnes for.
Sosialisering og sosial ulikhet del 2
T. Nesheim
14:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1218-1 Tromsø for.
Sosialisering og sosial ulikhet del 2
T. Nesheim
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1218-1 Tromsø sem.
T. Nesheim
 
15:00    
16:00          
Timeplan for BLU-1218-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
06.11.2023
Tirsdag
07.11.2023
Onsdag
08.11.2023
Torsdag
09.11.2023
Fredag
10.11.2023
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
BLU-1218-1 Finnsnes sem.
Foreldresamarbeid
M. Dardanou
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.229
BLU-1218-1 Tromsø for.
Foreldresamarbeid
M. Dardanou
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM B1003
BLU-1218-1 Tromsø for.
Foreldresamarbeid
M. Dardanou
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-1218-1 Finnsnes for.
Foreldresamarbeid
M. Dardanou
11:00    
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 TEO-H1 1.233
BLU-1218-1 Tromsø sem.
Foreldresamarbeid
M. Dardanou
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-1218-1 Finnsnes for.
Foreldresamarbeid
M. Dardanou
 
13:00      
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for BLU-1218-1 i uke 47
Uke
47
Mandag
20.11.2023
Tirsdag
21.11.2023
Onsdag
22.11.2023
Torsdag
23.11.2023
Fredag
24.11.2023
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.006
BLU-1218-1 Tromsø for.
Religiøst mangfold
T. Nesheim
08:15-10:00 ILP 2.006
BLU-1218-1 Finnsnes for.
Religiøst mangfold
T. Nesheim
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.006
BLU-1218-1 Finnsnes for.
Religiøst mangfold
T. Nesheim
08:15-10:00 ILP 2.006
BLU-1218-1 Tromsø for.
Religiøst mangfold
T. Nesheim
   
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1218-1 Finnsnes for.
Digital dømmekraft
M. Dardanou
09:15-10:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1218-1 Tromsø for.
Digital dømmekraft
M. Dardanou
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.221
BLU-1218-1 Finnsnes sem.
T. Nesheim
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.221
BLU-1218-1 Tromsø sem.
T. Nesheim
   
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 TEO-H1 1.221
BLU-1218-1 Tromsø sem.
T. Nesheim
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 TEO-H1 1.221
BLU-1218-1 Finnsnes sem.
T. Nesheim
   
13:00      
14:00          
15:00          
16:00