Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2023 Høst - emne BLU-1223-1

BLU-1223-1
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
21.08.2023
Tirsdag
22.08.2023
Onsdag
23.08.2023
Torsdag
24.08.2023
Fredag
25.08.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Introduksjon, presentasjon av pensum

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/62116409773?pwd=V1BDODR4RnNYN1FETkxlRnlqWXZJZz09

Meeting ID: 621 1640 9773
Password: 143488

I.C. Nordli
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Hva er språk? Hvordan lærer barn språk?
I.C. Nordli
10:15-13:00 TEO-H1 1.233
BLU-1223-1 Tromsø for.
Barnehagematematikk og måling
G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-14:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Begrepslæring og semantisk utvikling
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Måling (ute)
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Pedagogisk ledelse i arbeid med barn

Nytt tema: Begrepslæring og semantisk utvikling

I.C. Nordli
08:15-14:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Former, mønster og symmetri
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Språk og lek
E.F. Markusson
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 TEO-H1 1.233
BLU-1223-1 Tromsø for.
Introduksjon, presentasjon av pensum
I.C. Nordli
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 TEO-H1 1.233
BLU-1223-1 Tromsø for.
Hva er språk? Hvordan lærer barn språk?
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 TEO-H1 1.221
BLU-1223-1 Tromsø for.
Former, mønster og symmetri
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-16:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Pedagogisk ledelse i arbeid med barn
H. Ludvigsen
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Barnehagematematikk og måling
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Begrepslæring og semantisk utvikling

Nytt tema: Pedagogisk ledelse i arbeid med barn

H. Ludvigsen
12:00
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
BLU-1223-1 Tromsø for.
Måling (ute)
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Språk og lek
H. Ludvigsen
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Utdeling arbeidskrav 0-3 år og 3-6 år
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Veiledning arbeidskrav 0-3 år
I.C. Nordli
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Veiledning arbeidskrav 0-3 år
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Utdeling arbeidskrav 0-3 år og 3-6 år
I.C. Nordli
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
11.09.2023
Tirsdag
12.09.2023
Onsdag
13.09.2023
Torsdag
14.09.2023
Fredag
15.09.2023
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Tromsø for.
Rim, regler, sanger og dikt
I.H. Møller
08:15-11:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Digitale verktøy matematikk og norsk
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
10:15-13:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Tromsø for.
Hverdagssamtalen
E.F. Markusson
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Rim, regler, sanger og dikt
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 1.042
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Språkets form - innføring i fonologi og morfologi
I.C. Nordli
08:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Geometri. Rom og retning.
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 TEO-H1 1.233
BLU-1223-1 Tromsø for.
Tallforståelse og telling. Matematisk samtale.

Merk romendring: Rom ILP 2005

G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-10:00
08:30-10:00 DIGUND _TEAMS
BLU-1223-1 Praksis
Forberedelse til praksis

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 332 088 725 542

Passord: zohPwL

O.M. Kanck
I.C. Nordli
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 ILP 1.042
BLU-1223-1 Tromsø for.
Digitale verktøy matematikk og norsk
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Veiledning arbeidskrav 3-6 år

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/67349033587?pwd=dkZUUHVJKzNiKzRBa2VNQm8yTi9sQT09Links to an external site.

Meeting ID: 673 4903 3587
Password: 715237

I.C. Nordli
M. Volden
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Veiledning arbeidskrav 3-6 år

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/67349033587?pwd=dkZUUHVJKzNiKzRBa2VNQm8yTi9sQT09Links to an external site.

Meeting ID: 673 4903 3587
Password: 715237

I.C. Nordli
M. Volden
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Geometri. Rom og retning.
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Tallforståelse og telling. Matematisk samtale.
G.O. Pettersen
M. Volden
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Hverdagssamtalen
H. Ludvigsen
13:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1223-1 Tromsø for.
Språkets form - innføring i fonologi og morfologi
I.C. Nordli
 
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 40
Uke
40
Mandag
02.10.2023
Tirsdag
03.10.2023
Onsdag
04.10.2023
Torsdag
05.10.2023
Fredag
06.10.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Tromsø for.
Praksismøte i praksisbarnehage
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
08:15-12:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Bildebøker
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Folkediktning og eventyr
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Folkediktning og eventyr
I.H. Møller
08:15-12:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Fortellerkompetanse, syntaks, tekstmestring og situasjonsuavhengig språk
I.H. Møller
08:15-11:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Fortellerkompetanse, syntaks, tekstmestring og situasjonsuavhengig språk
I.H. Møller
09:00
10:00
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Språklig mangfold. NB: Asynkron økt. Forelesningsmateriell legges ut av fagperson.
12:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Bildebøker
I.H. Møller
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Tallsystem
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Tallsystem
G.O. Pettersen
M. Volden
13:00  
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Språklig mangfold

NB! Start kl. 14.15, varer til kl. 16.00. Ina H. Møller overtar undervisningen for Elin F. Markusson.

I.H. Møller
15:00    
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 41
Uke
41
Mandag
09.10.2023
Tirsdag
10.10.2023
Onsdag
11.10.2023
Torsdag
12.10.2023
Fredag
13.10.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 42
Uke
42
Mandag
16.10.2023
Tirsdag
17.10.2023
Onsdag
18.10.2023
Torsdag
19.10.2023
Fredag
20.10.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 43
Uke
43
Mandag
23.10.2023
Tirsdag
24.10.2023
Onsdag
25.10.2023
Torsdag
26.10.2023
Fredag
27.10.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
06.11.2023
Tirsdag
07.11.2023
Onsdag
08.11.2023
Torsdag
09.11.2023
Fredag
10.11.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Etterarbeid praksis
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Problemløsning
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Sakprosa for barn
I.H. Møller
08:15-10:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Årsplanlegging
H. Ludvigsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Tromsø for.
Problemløsning
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Tromsø for.
Sakprosa for barn
I.H. Møller
09:00
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Årsplanlegging
H. Ludvigsen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Digitale verktøy (forberede muntlig presentasjon ArbKr)
I.H. Møller
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Observasjon og kartlegging av språk
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Tromsø for.
Sannsynlighet
G.O. Pettersen
M. Volden
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Sannsynlighet
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 ILP 1.058
BLU-1223-1 Tromsø for.
Språklig bevissthet
I.C. Nordli
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Observasjon og kartlegging av språk
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Tromsø for.
Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Tromsø for.
Digitale verktøy (forberede muntlig presentasjon ArbKr)
I.H. Møller
G.O. Pettersen
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Språklig bevissthet
I.C. Nordli
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Etterarbeid praksis
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
   
15:00      
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 47
Uke
47
Mandag
20.11.2023
Tirsdag
21.11.2023
Onsdag
22.11.2023
Torsdag
23.11.2023
Fredag
24.11.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
I.H. Møller
G.O. Pettersen
       
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Tromsø for.
Tidlig skriftspråklig utvikling
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Digital lesing
I.C. Nordli
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Eksamensforberedelser
H. Ludvigsen
E.F. Markusson
I.H. Møller
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Tidlig skriftspråklig utvikling
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Digital lesing
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 SVHUM B1005
BLU-1223-1 Tromsø for.
Overgang barnehage - skole
H. Ludvigsen
E.F. Markusson
I.C. Nordli
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Eksamensforberedelser
H. Ludvigsen
E.F. Markusson
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
13:00
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 49
Uke
49
Mandag
04.12.2023
Tirsdag
05.12.2023
Onsdag
06.12.2023
Torsdag
07.12.2023
Fredag
08.12.2023
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-15:00
09:00-15:00
BLU-1223- Skriftlig skoleeksamen (WISEFLOW)
     
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00