Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2023 Høst - emne SYP-3501-1

SYP-3501-1
Timeplan for SYP-3501-1 i uke 33
Uke
33
Mandag
14.08.2023
Tirsdag
15.08.2023
Onsdag
16.08.2023
Torsdag
17.08.2023
Fredag
18.08.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.09.308_GR3
SYP-3501-1 Operasjon fagspesifikt
Seminar: Masteroppgave
U. Igesund
M. Sollied-Sørensen
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for SYP-3501-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
28.08.2023
Tirsdag
29.08.2023
Onsdag
30.08.2023
Torsdag
31.08.2023
Fredag
01.09.2023
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH U6.A7A
SYP-3501-1 Forelesning felles
Samvalg v/ Samvalgsenteret UNN Mirjam Lauritzen / Ingun Fossland
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 FARM F1.101
SYP-3501-1 Seminar felles
Kulturbegrepet - Program i Canvas
B.H. Blix
B.S. Fors
I Fossland
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00
SYP-3501-1 Gruppearbeid felles
Gruppearbeid i basisgruppene

Organisatorisk kompetanse og ledelse. Helsepedagogikk og veiledning. Brukermedvirkning og samvalg. Tema og problemstilling for gruppene legges i Canvas.

09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH U6.SA.B
SYP-3501-1 Forelesning felles
Veiledning som metode i helsepedagogikk
R. Furu
S. Skommesvik
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 MH U6.SA.B
SYP-3501-1 Forelesning felles
Organisatorisk kompetanse: Profesjonskunnskap og klinisk ledelse v/ Arne Orvik

Det gjøres opptak av undervisningen

11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 UNN A2.534
SYP-3501-1 Forelesning felles
Introduksjon til emnet
I.M.S. Drageset
J. Tunby
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 UNN A2.534
SYP-3501-1 Forelesning felles
Ledelse og helsepolitikk

M/ Leder OPIN-klinikken Eva-Hanne Hansen, avdelingsleder intensiv Birgith Nerskogen og avdelingsleder anestesi og operasjonsavd. Vigdis Moe

Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U6.SA.B
SYP-3501-1 Forelesning felles
Film: Helsefabrikken

Ingrid Drageset viser filmen

 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH U6.SA.B
SYP-3501-1 Forelesning felles
Når helse blir en vare
O.S. Lian
 
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 UNN A2.534
SYP-3501-1 Forelesning felles
Ledelses-perspektiver fra en seksjon på UNN
I.M. Nordstrand
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U6.SA.B
SYP-3501-1 Forelesning felles
Behovet for sykepleiere i fremtiden. UiTs ståsted
L.A. Hopstock
   
15:00        
16:00          
Timeplan for SYP-3501-1 i uke 36
Uke
36
Mandag
04.09.2023
Tirsdag
05.09.2023
Onsdag
06.09.2023
Torsdag
07.09.2023
Fredag
08.09.2023
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 FARM F1.101
SYP-3501-1 Forelesning felles
En gjennomgang av New Public Management
I.M.S. Drageset
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH U6.A7A
SYP-3501-1 Forelesning felles
Eksponering av toksiske/skadelige stoffer
M.N. Hegseth
R.K.F. Olsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH2 U.10.319
SYP-3501-1 Operasjon fagspesifikt
Selvstudie: forberede til dialogkafè
08:15-15:00 MH2 U.10.303
SYP-3501-1 Anestesi fagspesifikt
Forberedelse til MCQ
T.A. Rydningen
08:15-15:00 MH2 U.08.306
SYP-3501-1 Barn fagspesifikt
08:15-15:00 MH U7.111
SYP-3501-1 Intensiv fagspesifikt
08:15-15:00 MH2 U.10.316
SYP-3501-1 Kreft fagspesifikt
10:15-15:00 MH2 U.10.319
MH2 U.10.328
MH2 U.10.329
SYP-3501-1 Operasjon fagspesifikt
Dialogkafè
U. Igesund
M. Sollied-Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 DIGUND _DIGUND
SYP-3501-1 Forelesning felles
Fagspesifikt ABIO – HELLP/preeklampsi v/Karoline Velautham
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 MH U6.SA.B
SYP-3501-1 Forelesning felles
Organdonasjon
T.A. Rydningen
Intensiv Mari-Lynn Karlsen
Marie Figenschou
Opr. Kjersti Grimsbo
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 FARM F1.101
SYP-3501-1 Seminar felles
Fremlegg av gruppearbeidet
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH U6.A7A
SYP-3501-1 Forelesning felles
Behovet for et åpent sinn; Psyke og soma i medisin og arbeidsmedisin
T.E. Eriksen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:00
10:15-15:00
SYP-3501-1 Anestesi fagspesifikt
Anestesi fagspesifikt: Studentene jobber selvstendig med anestesi til den gravide pasienten, HELLP og preeklampsi
10:15-15:00 MH2 U.08.306
SYP-3501-1 Barn fagspesifikt
Selvstudie
10:15-15:00 MH U7.111
SYP-3501-1 Intensiv fagspesifikt
10:15-15:00 MH2 U.10.319
SYP-3501-1 Operasjon fagspesifikt
Studentene jobber selvstendig med operasjonssykepleie til den gravide pasienten – akutt forløp, HELLP og preeklampsi
10:15-15:00 MH2 U.10.316
SYP-3501-1 Kreft fagspesifikt
11:00
12:00  
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH2 U.10.303
SYP-3501-1 Anestesi fagspesifikt
Praksisforberedende og klassens time
13:15-15:00 MH2 U.08.306
SYP-3501-1 Barn fagspesifikt
13:15-15:00 MH U7.111
SYP-3501-1 Intensiv fagspesifikt
13:15-15:00 MH2 U.10.319
SYP-3501-1 Operasjon fagspesifikt
Ivaretakelse av helsearbeideren ved alvorlige hendelser v/ Victoria Mikkelsen
13:15-15:00 MH2 U.10.316
SYP-3501-1 Kreft fagspesifikt
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.10.303
SYP-3501-1 Anestesi fagspesifikt
Dialogkafé om organdonasjon
T.A. Rydningen
14:15-16:00 MH2 U.08.306
SYP-3501-1 Barn fagspesifikt
NBAS
J. Tunby
14:15-16:00 MH U7.111
MH U7.120
MH U7.123
MH U7.124
SYP-3501-1 Intensiv fagspesifikt
14:15-16:00 MH2 U.10.319
SYP-3501-1 Operasjon fagspesifikt
praksisforberedelser
M. Sollied-Sørensen
14:15-16:00 MH2 U.10.316
SYP-3501-1 Kreft fagspesifikt
 
15:00        
16:00          
Timeplan for SYP-3501-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
11.09.2023
Tirsdag
12.09.2023
Onsdag
13.09.2023
Torsdag
14.09.2023
Fredag
15.09.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
SYP-3501-1 Simulering felles
AO: Operasjonsavd. UNN, BIK: Foss
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
SYP-3501-1 Simulering felles
AO: Operasjonsavd. UNN, BIK: Foss
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
SYP-3501-1 Simulering felles
AO: Operasjonsavd. UNN, BIK: Foss
   
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.308
SYP-3501-1 Operasjon fagspesifikt
AO: Oppsumering simulering
C.S. Pedersen
M. Sollied-Sørensen
09:15-10:00 MH2 U.10.308
SYP-3501-1 Anestesi fagspesifikt
AO: Oppsumering simulering
C.S. Pedersen
M. Sollied-Sørensen
09:15-10:00 MH U6.A7A
SYP-3501-1 Intensiv fagspesifikt
Oppsummering simulering
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:15
09:15-12:15 MH2 U.10.303
SYP-3501-1 Anestesi fagspesifikt
Test: MCQ
T.A. Rydningen
K.M. Thomassen
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 MH2 U.10.316
SYP-3501-1 Kreft fagspesifikt
10:15-15:00 MH U7.111
SYP-3501-1 Intensiv fagspesifikt
11:15-14:00 MH2 U.10.319
SYP-3501-1 Operasjon fagspesifikt
Presentasjon av masteroppgaver v/ S. Heggelund, I. Stavnes Mørk og O.Forgard
I. Stavnes Mørck
O. Forgard
11:00
12:00  
13:00  
14:00  
15:00    
16:00