Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2023 Høst - emne KVI-1113-1

KVI-1113-1
Timeplan for KVI-1113-1 i uke 33
Uke
33
Mandag
14.08.2023
Tirsdag
15.08.2023
Onsdag
16.08.2023
Torsdag
17.08.2023
Fredag
18.08.2023
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Orienteringsmøte
Gjelder også for KVI-1111
H. Olaussen
S. Aamold
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Introduksjon til feltarbeid og case-study

Jordanova, Ludmilla, The Look of the Past. Visual and Material Evidence in Historical Practice, kap. 1 ”Description and evidence”, s. 15-52

Verbalt. Visuellt. Materiellt. Om museernas dokumentation och insamling, "Fysisk miljö", s. 65-83, Stockholm : Nordiska museet, 1991

Johansson, Rolf, "Ett bra fall är ett steg framåt. Om fallstudier, historiska studier och historiska fallstudier", Nordisk Arkitekturforskning 13 (1-2) 2000, s. 65-71, 6 s. Tilgjengelig online: Ett bra fall är ett steg framåt. Om fallstudier, historiska studier och historiska fallstudier"

H. Olaussen
   
11:00      
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Ingen undervisning denne timen
   
15:00        
16:00          
Timeplan for KVI-1113-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
21.08.2023
Tirsdag
22.08.2023
Onsdag
23.08.2023
Torsdag
24.08.2023
Fredag
25.08.2023
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Universitetet i Tromsø som case

Johansson, Rolf, "Ett bra fall är ett steg framåt. Om fallstudier, historiska studier och historiska fallstudier", Nordisk Arkitekturforskning 13 (1-2) 2000, s. 65-71, 6 s. Tilgjengelig online: Ett bra fall är ett steg framåt. Om fallstudier, historiska studier och historiska fallstudier"

Fulsås, Narve, Universitetet i Tromsø 25 år, Universitetet i Tromsø 1993, kap. 15 "Ut i Breivika", s. 264-281, 17 s.

Ahnlund, Mats, Aamold, Svein, Arkitektur og kunstnerisk utsmykning ved Universitetet i Tromsø, 1993, 15 s.

Haugdal, Elin, "Campus Breivika", 25 s. i Hage, Ingebjørg m.fl. (red.), Hager mot nord - nytte og nytelse gjennom tre århundrer

H. Olaussen
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Feltarbeid og case-study

Jordanova, Ludmilla, The Look of the Past. Visual and Material Evidence in Historical Practice, kap. 1 , ”Description and evidence”, s. 15-52

H. Olaussen
   
15:00        
16:00          
Timeplan for KVI-1113-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
28.08.2023
Tirsdag
29.08.2023
Onsdag
30.08.2023
Torsdag
31.08.2023
Fredag
01.09.2023
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Campus-vandring

Ahnlund, Mats, Aamold, Svein, Arkitektur og kunstnerisk utsmykning ved Universitetet i Tromsø, 1993, 15 s.

Haugdal, Elin, "Campus Breivika", 25 s. i Hage, Ingebjørg m.fl. (red.), Hager mot nord - nytte og nytelse gjennom tre århundrer

   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Campus-vandring

Ahnlund, Mats, Aamold, Svein, Arkitektur og kunstnerisk utsmykning ved Universitetet i Tromsø, 1993, 15 s.

Haugdal, Elin, "Campus Breivika", 25 s. i Hage, Ingebjørg m.fl. (red.), Hager mot nord - nytte og nytelse gjennom tre århundrer

   
15:00        
16:00          
Timeplan for KVI-1113-1 i uke 36
Uke
36
Mandag
04.09.2023
Tirsdag
05.09.2023
Onsdag
06.09.2023
Torsdag
07.09.2023
Fredag
08.09.2023
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Selvstudium/arbeid med skriftlig arbeidskrav
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Selvstudium/arbeid med skriftlig arbeidskrav
   
15:00        
16:00          
Timeplan for KVI-1113-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
11.09.2023
Tirsdag
12.09.2023
Onsdag
13.09.2023
Torsdag
14.09.2023
Fredag
15.09.2023
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Feltarbeid. NB! Frammøte på Tromsø museum kl. 11.00
H. Olaussen
Per Helge Nylund
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Feltarbeid. NB! Frammøte på Tromsø museum kl. 11.00
H. Olaussen
Per Helge Nylund
   
15:00        
16:00          
Timeplan for KVI-1113-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
18.09.2023
Tirsdag
19.09.2023
Onsdag
20.09.2023
Torsdag
21.09.2023
Fredag
22.09.2023
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Feltarbeid og case-study

Litteratur:

Jordanova, Ludmilla, The Look of the Past. Visual and Material Evidence in Historical Practice, kap. 3, ”Periodisation”, s. 96-157

H. Olaussen
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Intervju som feltmetode
H.H. Stien
   
15:00        
16:00          
Timeplan for KVI-1113-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
25.09.2023
Tirsdag
26.09.2023
Onsdag
27.09.2023
Torsdag
28.09.2023
Fredag
29.09.2023
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Selvstudium/arbeid med skriftlig arbeidskrav
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Selvstudium/arbeid med skriftlig arbeidskrav
   
15:00        
16:00          
Timeplan for KVI-1113-1 i uke 41
Uke
41
Mandag
09.10.2023
Tirsdag
10.10.2023
Onsdag
11.10.2023
Torsdag
12.10.2023
Fredag
13.10.2023
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Feltarbeid og case-study

Litteratur:

Jordanova, Ludmilla, The Look of the Past. Visual and Material Evidence in Historical Practice, kap. 5, ”Comparative Analysis”, s. 207-34

H. Olaussen
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Feltarbeid og case-study: antikkens Roma

Litteratur:

Judith Testa, Rome is Love Spelled Backward, s.5-73

Christopher Hibbert, Rome. The Biography of A City, s. 3-63

H. Olaussen
   
15:00        
16:00          
Timeplan for KVI-1113-1 i uke 42
Uke
42
Mandag
16.10.2023
Tirsdag
17.10.2023
Onsdag
18.10.2023
Torsdag
19.10.2023
Fredag
20.10.2023
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Feltarbeid og case-study: middelalderens Roma

Judith Testa, Rome is Love Spelled Backward, s.77-129

Christopher Hibbert, Rome. The Biography of A City, s.64-125

H. Olaussen
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Feltarbeid og case-study: renessansens Roma

Judith Testa, Rome is Love Spelled Backward, s.130-202

Christopher Hibbert, Rome. The Biography of A City, s.125-178

H. Olaussen
   
15:00        
16:00          
Timeplan for KVI-1113-1 i uke 43
Uke
43
Mandag
23.10.2023
Tirsdag
24.10.2023
Onsdag
25.10.2023
Torsdag
26.10.2023
Fredag
27.10.2023
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Feltarbeid og case-study: 1600-tallets Roma

Judith Testa, Rome is Love Spelled Backward, s.205-248

Christopher Hibbert, Rome. The Biography of A City, s.179-226

H. Olaussen
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Feltarbeid og case-study: Michelangelos arkitektur i Roma

Litteratur:

Michelangelo. J. Ackerman s. 136-170, s.171-192

H. Olaussen
   
15:00        
16:00          
Timeplan for KVI-1113-1 i uke 44
Uke
44
Mandag
30.10.2023
Tirsdag
31.10.2023
Onsdag
01.11.2023
Torsdag
02.11.2023
Fredag
03.11.2023
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Feltarbeid og case-study: presentasjon av muntlig arbeidskrav
H. Olaussen
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Feltarbeid og case-study: oppsummering
H. Olaussen
   
15:00        
16:00          
Timeplan for KVI-1113-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
06.11.2023
Tirsdag
07.11.2023
Onsdag
08.11.2023
Torsdag
09.11.2023
Fredag
10.11.2023
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Ekskursjon Roma 06.-12.11.
H. Olaussen
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 SVHUM A3018
KVI-1113-1 Forelesning
Ekskursjon Roma 06.-12.11.
H. Olaussen
   
15:00        
16:00