Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2023 Vår - emne LER-1302-1

LER-1302-1
Timeplan for LER-1302-1 i uke 2
Uke
2
Mandag
09.01.2023
Tirsdag
10.01.2023
Onsdag
11.01.2023
Torsdag
12.01.2023
Fredag
13.01.2023
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
M. Olufsen
 
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
M. Olufsen
     
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-1302-1 i uke 3
Uke
3
Mandag
16.01.2023
Tirsdag
17.01.2023
Onsdag
18.01.2023
Torsdag
19.01.2023
Fredag
20.01.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
M. Olufsen
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
M. Olufsen
 
09:00      
10:00      
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-1302-1 i uke 4
Uke
4
Mandag
23.01.2023
Tirsdag
24.01.2023
Onsdag
25.01.2023
Torsdag
26.01.2023
Fredag
27.01.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 2.071
LER-1302-1 Undervisning
Didaktikk: Lesing i naturfag

Les kap. 2 "Lesing i naturfag" i boka "Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag".


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
       
09:00        
10:00        
11:00          
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
M. Olufsen
13:00        
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
M. Olufsen
15:00        
16:00          
Timeplan for LER-1302-1 i uke 8
Uke
8
Mandag
20.02.2023
Tirsdag
21.02.2023
Onsdag
22.02.2023
Torsdag
23.02.2023
Fredag
24.02.2023
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.071
LER-1302-1 Undervisning
Astrofysikk: En himmel full av stjerner/Undervisning om astrofysikk

Les kap. 5 (s. 216 - 222) og resten av kap. 5 (fra og med s. 244) i boka "Fysikk for lærere".

En observasjonsoppgave i astrofysikk formuleres i denne økta. Rapporten leveres via Canvas i uke 13 (Frist: 28.03.23, kl. 23:59).


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 2.071
LER-1302-1 Undervisning
Fysikkdidaktikk: Læring gjennom utforskende arbeidsmåter

Les kap. 13 "Læring gjennom utforskende arbeidsmåter" i boka "Fysikkdidaktikk", lenke og kopi legges ut i Canvas. Les også kap. 10 "Hva er god fysikkundervisning?" og 11 "Eksperimenter i fysikkundervisningen".

Leseoppdrag: Relater det å lære gjennom utforskende arbeidsmåter til konseptet av ulike "frihetsgrader" i eksperimentelt arbeid i fysikk.

I timen kommer vi til å diskutere teksten og knytte det til et praktisk eksempel på utforskende arbeidsmåter i fysikk.


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
   
09:00      
10:00        
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.071
LER-1302-1 Undervisning
Praksis: Debrif/Astrofysikk: Solsystemet

Les kap. 5 (s. 202 - 216) i boka "Fysikk for lærere".


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
       
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-1302-1 i uke 9
Uke
9
Mandag
27.02.2023
Tirsdag
28.02.2023
Onsdag
01.03.2023
Torsdag
02.03.2023
Fredag
03.03.2023
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ILP 2.071
LER-1302-1 Undervisning
Hverdagsforestillinger

Les fil https://research.ncl.ac.uk/fasmed/disseminationactivity/8.%20Every%20day%20concepts%20of%20scientific%20phenomena,%20misconceptions.pdf. Den legges også ut i Canvas.


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
       
10:00        
11:00        
12:00          
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
M. Olufsen
 
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for LER-1302-1 i uke 10
Uke
10
Mandag
06.03.2023
Tirsdag
07.03.2023
Onsdag
08.03.2023
Torsdag
09.03.2023
Fredag
10.03.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 2.071
LER-1302-1 Undervisning
Bølger: Forsøk/Bølgebevegelse/Refleksjon og brytning av bølger/Lyd

Les kap. 16.1 - 16.3 i boka "Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole".

I denne økta kommer dere til å gjennomføre et forsøk om bølger. Rapporten leveres via Canvas i uke 11 (Frist: 14.03.23, kl. 23:59).


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
       
09:00        
10:00        
11:00          
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 ILP 2.071
LER-1302-1 Undervisning
Bølger: Interferens/Interferens med lys

Les resten av kap. 16 (fra og med kap. 16.4) i boka "Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole".


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
 
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-1302-1 i uke 11
Uke
11
Mandag
13.03.2023
Tirsdag
14.03.2023
Onsdag
15.03.2023
Torsdag
16.03.2023
Fredag
17.03.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
M. Olufsen
       
09:00        
10:00        
11:00          
12:00          
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
M. Olufsen
   
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for LER-1302-1 i uke 12
Uke
12
Mandag
20.03.2023
Tirsdag
21.03.2023
Onsdag
22.03.2023
Torsdag
23.03.2023
Fredag
24.03.2023
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
R.T. Karstad
M. Olufsen
A. Wara
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
M. Olufsen
 
10:00      
11:00      
12:00        
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-1302-1 i uke 13
Uke
13
Mandag
27.03.2023
Tirsdag
28.03.2023
Onsdag
29.03.2023
Torsdag
30.03.2023
Fredag
31.03.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
M. Olufsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
M. Olufsen
 
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for LER-1302-1 i uke 15
Uke
15
Mandag
10.04.2023
Tirsdag
11.04.2023
Onsdag
12.04.2023
Torsdag
13.04.2023
Fredag
14.04.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 ILP 2.071
LER-1302-1 Undervisning
Bevegelse: Enheter og konstanter/Posisjon og forflytning/Fart/Akselerasjon/Bevegelseslikningene ved konstant akselerasjon

Les kap. 1 i boka "Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole".


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 ILP 2.071
LER-1302-1 Undervisning
Kraft og bevegelse: Krefter/Vekselvirkning mellom to legemer: Newtons 3. lov/Tyngdekrefter/Sammenhengen mellom krefter og bevegelse: Newtons 1. og 2. lov/Fjærkraft/Friksjon

Les kap. 2 i boka "Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole".


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
   
13:00      
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-1302-1 i uke 17
Uke
17
Mandag
24.04.2023
Tirsdag
25.04.2023
Onsdag
26.04.2023
Torsdag
27.04.2023
Fredag
28.04.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 ILP 2.066
LER-1302-1 Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
M. Olufsen
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 ILP 2.071
LER-1302-1 Undervisning
Energi: Arbeid/Kinetisk energi

Les kap. 4.1 og 4.2 i boka "Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole".


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 ILP 2.071
LER-1302-1 Undervisning
Energi: Potensiell energi/Mekanisk energi og arbeid/Loven om bevaring av mekanisk energi/Effekt

Les resten av kap. 4 (fra og med kap. 4.3) i boka "Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole".


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.071
LER-1302-1 Undervisning
Repetisjon

Repeter vanskelige tema.

Vi setter av denne økta for repetisjonsspørsmål.


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
 
13:00    
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-1302-1 i uke 20
Uke
20
Mandag
15.05.2023
Tirsdag
16.05.2023
Onsdag
17.05.2023
Torsdag
18.05.2023
Fredag
19.05.2023
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-13:00
09:00-13:00
LER-1302- Skriftlig skoleeksamen (WISEFLOW)
       
10:00        
11:00        
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00