Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2023 Vår - emne LER-1312-1

LER-1312-1
Timeplan for LER-1312-1 i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
10.01.2023
12:30-15:45 ALTA_BT2 1083
LER-1312-1 Samling
Fysikk: Krefter/Vekselvirkning mellom to legemer: Newtons 3. lov/Tyngdekrefter/Sammenhengen mellom krefter og bevegelse: Newtons 1. og 2. lov/Fjærkraft/Friksjon

Les kap. 2 i boka "Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole", kopi legges ut i Canvas.


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
Onsdag
11.01.2023
08:30-10:00 ALTA_BT2 1083
LER-1312-1 Samling
Kjemi: Krefter mellom molekylene

 Obligatorisk fremmøte
M. Kvivesen
Timeplan for LER-1312-1 i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
31.01.2023
12:30-15:45 ALTA_BT2 1083
LER-1312-1 Samling
Kjemi: Kjemiske reaksjoner

 Obligatorisk fremmøte
M. Kvivesen
Onsdag
01.02.2023
08:30-10:00 ALTA_BT2 1083
LER-1312-1 Samling
Kjemi: Kjemiske reaksjoner

 Obligatorisk fremmøte
M. Kvivesen
Timeplan for LER-1312-1 i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
29.03.2023
08:30-10:00 ALTA_BT2 1083
LER-1312-1 Samling
Kjemi: Noen Kjemiske reaksjoner

 Obligatorisk fremmøte
M. Kvivesen
Torsdag
30.03.2023
08:30-11:45 ALTA_BT2 1080
LER-1312-1 Samling
Fysikk: Arbeid/Kinetisk energi/Potensiell energi/Mekanisk energi og arbeid/Loven om bevaring av mekanisk energi/Effekt

Les kap. 4 i boka "Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole", kopi legges ut i Canvas.


 Obligatorisk fremmøte
F.C. Geisler
Timeplan for LER-1312-1 i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
25.04.2023
12:30-15:45 ALTA_BT2 1083
LER-1312-1 Samling
Kjemi: Stoffmengde, masse og konsentrasjon

 Obligatorisk fremmøte
M. Kvivesen
Onsdag
26.04.2023
08:30-10:00 ALTA_BT2 1083
LER-1312-1 Samling
Kjemi: Stoffmengde, masse og konsentrasjon

 Obligatorisk fremmøte
M. Kvivesen
Timeplan for LER-1312-1 i uke 20
Uke 20
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
15.05.2023
09:00-13:00 LER-1312- Skriftlig skoleeksamen (WISEFLOW)