Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2023 Vår - emne LER-1312-1

LER-1312-1
Uke 2
Mandag
Tirsdag
12:30-15:45 - 10.01.2023
Samling
Fysikk: Krefter/Vekselvirkning mellom to legemer: Newtons 3. lov/Tyngdekrefter/Sammenhengen mellom krefter og bevegelse: Newtons 1. og 2. lov/Fjærkraft/Friksjon

Les kap. 2 i boka "Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole", kopi legges ut i Canvas.


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
F.C. Geisler
Onsdag
08:30-10:00 - 11.01.2023
Samling
Kjemi: Krefter mellom molekylene

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
M. Kvivesen
Torsdag
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
12:30-15:45 - 31.01.2023
Samling
Kjemi: Kjemiske reaksjoner

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
M. Kvivesen
Onsdag
08:30-10:00 - 01.02.2023
Samling
Kjemi: Kjemiske reaksjoner

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
M. Kvivesen
Torsdag
Fredag
Uke 13
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:30-10:00 - 29.03.2023
Samling
Kjemi: Noen Kjemiske reaksjoner

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
M. Kvivesen
Torsdag
08:30-11:45 - 30.03.2023
Samling
Fysikk: Arbeid/Kinetisk energi/Potensiell energi/Mekanisk energi og arbeid/Loven om bevaring av mekanisk energi/Effekt

Les kap. 4 i boka "Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole", kopi legges ut i Canvas.


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
F.C. Geisler
Fredag
Uke 17
Mandag
Tirsdag
12:30-15:45 - 25.04.2023
Samling
Kjemi: Stoffmengde, masse og konsentrasjon

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
M. Kvivesen
Onsdag
08:30-10:00 - 26.04.2023
Samling
Kjemi: Stoffmengde, masse og konsentrasjon

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
M. Kvivesen
Torsdag
Fredag
Uke 20
Mandag
09:00-13:00 - 15.05.2023
Skriftlig skoleeksamen (WISEFLOW)
Lærer:
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag