Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2023 Vår - emne FSK-3013-1

FSK-3013-1
Timeplan for FSK-3013-1 i uke 3
Uke
3
Mandag
16.01.2023
Tirsdag
17.01.2023
Onsdag
18.01.2023
Torsdag
19.01.2023
Fredag
20.01.2023
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-109
FSK-3013-1 Forelesninger
Internasjonal handel med vekt på sjømat og matvarer (Melchior).
2

Hovedtrekk i verdenshandelen. Industrivarer vs. råvarer. Næringsintern handel. Handelen med matvarer og sjømat: Utvikling, viktigste eksportører og importører. Norsk sjømateksport: Utvikling, produkter, markeder. 

Pensum: FAO 2020 (utdrag, se referanseliste). Tilleggslitteratur: Melchior 2018, kapittel 2.

A. Melchior
     
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-111
FSK-3013-1 Forelesninger
Introduksjon til kurset (Arne Melchior)
1

Mål og mening med emnet. Oversikt over undervisningen – problemstillinger og tema. Forventninger til studentene. Sjømatens rolle i den globale matforsyningen. Hvis det blir tid: noe av det som er omtalt i forelesning 2.

A. Melchior
       
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 NFH D-111
FSK-3013-1 Forelesninger
Barrierer for handelen med sjømat: Toll (Melchior).
3

Virkningen av en tollsats for handelen. Tollbegreper: Bundet toll, anvendt toll, preferansetoll. WTOs prinsipper om toll. Tolltariffen. Toll for sjømat globalt og i EU. Tollkvoter. Ostetollen. .

Pensum: Melchior 2020 (kap. 6 i Melchior & Nilssen 2020). Tilleggslesning: Melchior 2015: WTO enlargement, tariffs and world seafood trade, FAO Fisheries Circulars No. 1100.

A. Melchior
     
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-3013-1 i uke 4
Uke
4
Mandag
23.01.2023
Tirsdag
24.01.2023
Onsdag
25.01.2023
Torsdag
26.01.2023
Fredag
27.01.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 NFH D-109
FSK-3013-1 Forelesninger
Bærekraftige matsystemer (Edel O. Elvevoll)
5

Hva er bærekraftige matsystemer. Sirkulærøkonomi. Matsikkerhet og mattrygghet. Matstandarder. Miljømerking. Sjømatens rolle i disse debattene. 

Pensum: Hebinck et  al (2021), Costello et al. (2020), Gephart et  al  (2021)  and Golden et  al (2021). Supplerende lesning SAPEA (2020) og Santonja and Karlis (2020).

 

E.O. Elvevoll
   
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-3013-1 i uke 5
Uke
5
Mandag
30.01.2023
Tirsdag
31.01.2023
Onsdag
01.02.2023
Torsdag
02.02.2023
Fredag
03.02.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 DIGUND _DIGUND
FSK-3013-1 Forelesninger
WTO: Oversikt og utviklingstrekk (Melchior).
6

WTOs avtaler: GATT, GATS, TRIPS. Subsidier. Antidumping. SPS, TBT. Safeguards. Vilkår for utviklingsland. Tvisteløsning. Vilkår for frihandelsavtaler i WTO. Økonomisk teori om frihandelsavtaler. Historikk.

Pensum: Sivertsen (1995). Melchior, A. (2015)  Internasjonale handelsavtaler 2015 – trender og utfordringer, Magma 2015(5): 30-43. Tilleggslitteratur: Melchior (2018), kapitlene 3-5.

A. Melchior
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-3013-1 i uke 6
Uke
6
Mandag
06.02.2023
Tirsdag
07.02.2023
Onsdag
08.02.2023
Torsdag
09.02.2023
Fredag
10.02.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 DIGUND _DIGUND
FSK-3013-1 Forelesninger
EØS-avtalen (Melchior). Gjestebidrag: Victoria Braathen, utsending til Storbritannia for Norges sjømatråd.
7

Utviklingen av EU, EFTA, EØS og frihandelsavtalene i Europa. EØS-avtalens bakgrunn og historie. Norges avtaler med EU. Norges forhandlinger med EU. Fisk i EØS. EØS versus Brexit og Sveits. Time 2: Victoria Braathen forteller om sjømathandelen med Storbritannia etter Brexit.

Pensum: Melchior & Nilssen 2020, kap. 1 og 2. Andre kapitler er supplerende lesning.Tilleggslitteratur: Melchior (2015), EU som handelspolitisk aktør, kapittel 3 i Melchior & Sverdrup (2015).

A. Melchior
     
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-3013-1 i uke 7
Uke
7
Mandag
13.02.2023
Tirsdag
14.02.2023
Onsdag
15.02.2023
Torsdag
16.02.2023
Fredag
17.02.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 DIGUND _DIGUND
FSK-3013-1 Forelesninger
Forts. Brexit og andre handelsavtaler.
8

Viktige handelsavtaler utenfor Europa: NAFTA/USMCA, CPTPP, RCEP, EAEU og andre. Innholdet i frihandelsavtaler: Toll, tjenestehandel, andre bestemmelser, jurisdiksjon. 

Pensum: Som forelesning 6 og 7. 

A. Melchior
     
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-3013-1 i uke 8
Uke
8
Mandag
20.02.2023
Tirsdag
21.02.2023
Onsdag
22.02.2023
Torsdag
23.02.2023
Fredag
24.02.2023
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-109
FSK-3013-1 Seminar
Seminar 1: Handel, toll og tollkvoter (Melchior) samt besøk fra Norges sjømatråd
1

Bygger særlig på forelesning 3. Oppgaver blir utdelt før seminaret. Vi får også besøk fra Norges sjømatråd (første time) og tilpasser programmet til dette, ved å bruke noe av forelesningen senere på dagen til oppgaver.

A. Melchior
11:00        
12:00          
13:00          
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 NFH D-111
FSK-3013-1 Forelesninger
Teorier om internasjonal handel II (Melchior).
10

Ny handelsteori: Gjennomgang av en grunnmodell for handel med ufullkommen konkurranse og stordriftsfordeler. Markedslikevekt og handelsmønster. Virkningen av handelsbarrierer.

Pensum: Forelesningsnotat. Supplerende lesning: Fujita, Krugman & Venables 2005, kap. 4 (gjøres tilgjengelig i pdf).

A. Melchior
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-3013-1 i uke 9
Uke
9
Mandag
27.02.2023
Tirsdag
28.02.2023
Onsdag
01.03.2023
Torsdag
02.03.2023
Fredag
03.03.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 NFH D-109
FSK-3013-1 Forelesninger
WTO og fiskerisubsidier. Aspekter ved handel og miljø (Alf Håkon Hoel)
11

Pensum: Sivertsen (1998).  IISD (2020) WTO Negotiations on Fisheries Subsidies: What's the state of play? IISD Policy Brief, July 2020, at https://www.iisd.org/publications/wto-negotiations-fisheries-subsidies-whats-state-play

A.H. Hoel
     
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-3013-1 i uke 10
Uke
10
Mandag
06.03.2023
Tirsdag
07.03.2023
Onsdag
08.03.2023
Torsdag
09.03.2023
Fredag
10.03.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 DIGUND _DIGUND
FSK-3013-1 Forelesninger
Sjømathandel på bedriftsnivå (gjesteforeleser Hans-Martin Straume, BI).
12

De senere år har «mikrodata» for handel på bedriftsnivå blitt mye mer tilgjengelig som følge av IKT-revolusjonen, og både teori og empiriske metoder for internasjonal handel er utviklet for å ta hensyn til dynamikken på bedriftsnivå.  Hans-Martin Straume har i sin forskning fokusert på norsk sjømathandel basert på mikrodata, og vil forelese om tilnærminger, begreper og resultater.

Pensum: Straume et al. (2019) samt ny artikkel 2023 (legges til).

A. Melchior
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-3013-1 i uke 11
Uke
11
Mandag
13.03.2023
Tirsdag
14.03.2023
Onsdag
15.03.2023
Torsdag
16.03.2023
Fredag
17.03.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 DIGUND _DIGUND
FSK-3013-1 Forelesninger
Handelspolitikkens politiske økonomi. Næringsinteresser og forhandlinger (Melchior).
13

Offensive og defensive næringer. Produktivitet og handel. Interesser og interesseavveininger. Sakskoblinger. Hvordan har markedsadgang for sjømat blitt «koblet» med andre temaer i Norges handelsforhandlinger? Fisk versus landbruk: Hvem foretar avveiningen? Time 2: Gjestebidrag fra FAO, Roma: Globale perspektiver på sjømat og FAOs rolle.

Pensum: Gaasland 2015, Harstad 2015, kapitlene 2 og 4 i Melchior & Sverdrup 2015. Melchior (2020) Norges handelsforhandlinger med EU gjennom 50 år: Sakskoblinger og forhandlingsmakt. Kap. 2 i Melchior & Nilssen (red.) (2020). Andre kapitler i Melchior & Sverdrup (2015) er supplerende lesning.

A. Melchior
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-3013-1 i uke 12
Uke
12
Mandag
20.03.2023
Tirsdag
21.03.2023
Onsdag
22.03.2023
Torsdag
23.03.2023
Fredag
24.03.2023
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-109
FSK-3013-1 Seminar
Seminar 2: Handelsavtaler og handelsteori (Melchior)
2

Bygger særlig på forelesningene 10 og 11. Oppgaver blir utdelt før seminaret.

A. Melchior
       
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-109
FSK-3013-1 Forelesninger
Global handelspolitikk: Aktuelle problemstillinger og deres relevans for sjømatnæringen, samt kursavslutning (Melchior).
14

Time 1: Doha-rundens sammenbrudd. Kinas rolle. Handelspolitikken under Trump og Biden. Konflikter i WTO. Sikkerhetskonflikter og handel. Ukraina/sanksjoner. USAs nye handelsavtaler. Time 2: Oppsummering av kurset og blikk mot eksamen (Melchior). Dialog om relevans, anvendelse, eksamen.

Pensum: Melchior (2017) Handelspolitikken under Trump. NUPI-notat.

A. Melchior
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-111
FSK-3013-1 Forelesninger
9
A. Melchior
   
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-3013-1 i uke 19
Uke
19
Mandag
08.05.2023
Tirsdag
09.05.2023
Onsdag
10.05.2023
Torsdag
11.05.2023
Fredag
12.05.2023
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-09:00
09:00-09:00
FSK-3013- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
     
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-3013-1 i uke 21
Uke
21
Mandag
22.05.2023
Tirsdag
23.05.2023
Onsdag
24.05.2023
Torsdag
25.05.2023
Fredag
26.05.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-14:00
14:00-14:00
FSK-3013- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
       
15:00          
16:00