Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2024 Høst - emne BLU-2012-1

BLU-2012-1
Timeplan for BLU-2012-1 i uke 33
Uke
33
Mandag
12.08.2024
Tirsdag
13.08.2024
Onsdag
14.08.2024
Torsdag
15.08.2024
Fredag
16.08.2024
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-2012-1 Undervisning
Språktilegnelse
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
BLU-2012-1 Undervisning
Onsdagsoppgave 1: Øvelse for senere å utføre lydopptak av barnespråk
   
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
BLU-2012-1 Undervisning
Introduksjon
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Begrepsforståelse og ordforråd
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:00
10:15-15:00
BLU-2012-1 Undervisning
Barnehagens betydning for barns læring og utvikling
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-2012-1 Undervisning
Muntlig språkutvikling på ett eller flere språk, del 2
M.L. Sundelin
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-15:00
11:15-15:00
BLU-2012-1 Undervisning
Muntlig språkutvikling på ett eller flere språk del 1
M.L. Sundelin
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Oppfølging av onsdagsoppgave og introduksjon av arbeidskrav
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Oppsummering samling
M.L. Sundelin
13:00
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
Transkripsjon
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
Lytting
I.C. Nordli
 
15:00      
16:00          
Timeplan for BLU-2012-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
26.08.2024
Tirsdag
27.08.2024
Onsdag
28.08.2024
Torsdag
29.08.2024
Fredag
30.08.2024
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
BLU-2012-1 Undervisning
Onsdagsoppgave 2: Observasjon av trekk ved språk i rollelek versus konstruksjonslek
   
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
BLU-2012-1 Undervisning
Hent siden sist? Studentene skal lage en litteraturoversikt over pensum
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
BLU-2012-1 Undervisning
Samtale
F. Hiss
H. Ludvigsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:00
09:15-15:00
BLU-2012-1 Undervisning
Sammensatte tekster, kunst og kultur
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
BLU-2012-1 Undervisning
Barns fortellekompetanse
M.L. Sundelin
10:00
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
BLU-2012-1 Undervisning
Oppsummering samling
M.L. Sundelin
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Språk og musikk
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Leseseminar (Third space theory)
F. Hiss
H. Ludvigsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Oppfølging av onsdagsoppgave
H. Ludvigsen
M.L. Sundelin
 
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
Det flerkulturelle Nord-Norge
F. Hiss
H. Ludvigsen
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
Språk og lek - språkets betydning for lek, inkl. onsdagsoppgave
H. Ludvigsen
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
Barnehagens betydning for barns læring og utvikling (del 2)
H. Ludvigsen
 
15:00    
16:00          
Timeplan for BLU-2012-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
16.09.2024
Tirsdag
17.09.2024
Onsdag
18.09.2024
Torsdag
19.09.2024
Fredag
20.09.2024
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
BLU-2012-1 Undervisning
Onsdagsoppgave 3: Observasjon av flerspråklighet i barnehagen
   
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-09:45
09:00-09:45
BLU-2012-1 Undervisning
Hent siden sist
F. Hiss
H. Ludvigsen
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
BLU-2012-1 Undervisning
Syn på flerspråklighet
F. Hiss
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
BLU-2012-1 Undervisning
Oppsummering onsdagspraksis
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:00
09:15-13:00
BLU-2012-1 Undervisning
Barns språkmiljø 1
H. Ludvigsen
M.L. Sundelin
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen, inkl. forberedelse onsdagsoppgave.
F. Hiss
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-2012-1 Undervisning
Rekontekstualisert språk, seminar om rks og flerspråklighet
M.L. Sundelin
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Arbeid med case flerspråklighet
M.L. Sundelin
   
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
Tidlig innsats
H. Ludvigsen
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Oppsummering samling
H. Ludvigsen
M.L. Sundelin
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
Forberedelse til nettdiskusjon (A2) med studentene
F. Hiss
M.L. Sundelin
   
15:00      
16:00          
Timeplan for BLU-2012-1 i uke 42
Uke
42
Mandag
14.10.2024
Tirsdag
15.10.2024
Onsdag
16.10.2024
Torsdag
17.10.2024
Fredag
18.10.2024
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
BLU-2012-1 Undervisning
Onsdagsoppgave 4: Observasjon av fysisk språkmiljø
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00
BLU-2012-1 Undervisning
A3: Faktaprøve i Canvas.
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
Praksisforberedende besøk i barnehagen
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
BLU-2012-1 Undervisning
Hent siden sist
H. Ludvigsen
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
BLU-2012-1 Undervisning
Språk som kognitivt redskap - Vygotskij
F. Hiss
H. Ludvigsen
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-2012-1 Undervisning
Barns språkmiljø 2
H. Ludvigsen
M.L. Sundelin
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-15:00
11:15-15:00
BLU-2012-1 Undervisning
Schoolscape og forberedelse til onsdagspraksis
F. Hiss
M.L. Sundelin
 
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00
BLU-2012-1 Undervisning
Oppfølging av onsdagsoppgave
M.L. Sundelin
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
Samarbeid
H. Ludvigsen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
BLU-2012-1 Undervisning
Vurdering og kartlegging
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
 
14:00  
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
F. Hiss
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
Introduksjon til praksis
O.M. Kanck
M.L. Sundelin
 
16:00          
Timeplan for BLU-2012-1 i uke 44
Uke
44
Mandag
28.10.2024
Tirsdag
29.10.2024
Onsdag
30.10.2024
Torsdag
31.10.2024
Fredag
01.11.2024
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BLU-2012-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BLU-2012-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BLU-2012-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BLU-2012-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BLU-2012-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-2012-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
04.11.2024
Tirsdag
05.11.2024
Onsdag
06.11.2024
Torsdag
07.11.2024
Fredag
08.11.2024
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BLU-2012-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BLU-2012-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BLU-2012-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BLU-2012-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BLU-2012-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-2012-1 i uke 47
Uke
47
Mandag
18.11.2024
Tirsdag
19.11.2024
Onsdag
20.11.2024
Torsdag
21.11.2024
Fredag
22.11.2024
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
BLU-2012-1 Undervisning
Onsdagsoppgave 5: Observasjon av skriftspråklig utvikling
   
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
BLU-2012-1 Undervisning
Hent siden sist? og etterarbeid praksis
H. Ludvigsen
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: Tre teoretiske tilnærminger til samme situasjon
H. Ludvigsen
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
BLU-2012-1 Undervisning
Språk-, tale- og kommunikasjonsvansker
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
BLU-2012-1 Undervisning
Om eksamen og BA-oppgaven
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
10:00
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Spørretime/Ønskereprise
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Oppfølging av onsdagspraksis
H. Ludvigsen
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00
BLU-2012-1 Undervisning
Evaluering
I.C. Nordli
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
BLU-2012-1 Undervisning
Språklig bevissthet
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
BLU-2012-1 Undervisning
Skriftspråklig utvikling og forberedelse til onsdagspraksis
M.L. Sundelin
 
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
Hva bør en førskoleklubb fokusere på av språklige elementer?
M.L. Sundelin
   
15:00        
16:00          
Timeplan for BLU-2012-1 i uke 49
Uke
49
Mandag
02.12.2024
Tirsdag
03.12.2024
Onsdag
04.12.2024
Torsdag
05.12.2024
Fredag
06.12.2024
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-09:00
09:00-09:00
BLU-2012- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
       
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-14:00
14:00-14:00
BLU-2012- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
15:00          
16:00