Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2024 Høst - emne HEL-6324-1

HEL-6324-1
Timeplan for HEL-6324-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
26.08.2024
Tirsdag
27.08.2024
Onsdag
28.08.2024
Torsdag
29.08.2024
Fredag
30.08.2024
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
HEL-6324-1 Oppstartssamling Finnsnes
Introduksjon
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
HEL-6324-1 Oppstartssamling Finnsnes
Mobbing
H. Kyrrestad
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
HEL-6324-1 Oppstartssamling Finnsnes
Kropp, kosthold og søvn
J.T. Forsberg
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
HEL-6324-1 Oppstartssamling Finnsnes
Fore
H. Kyrrestad
 
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
HEL-6324-1 Oppstartssamling Finnsnes
Ungdom og psykisk helse
H. Høgsdal
 
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00
HEL-6324-1 Oppstartssamling Finnsnes
Lunsj
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00
HEL-6324-1 Oppstartssamling Finnsnes
Lunsj
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00
HEL-6324-1 Oppstartssamling Finnsnes
Lunsj
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00
HEL-6324-1 Oppstartssamling Finnsnes
Forts. ungdom og psykisk helse
H. Høgsdal
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
HEL-6324-1 Oppstartssamling Finnsnes
Ungdom og nettbruk
H. Høgsdal
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
HEL-6324-1 Oppstartssamling Finnsnes
Selvmordsforebygging
A-K. Johnsen
 
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
HEL-6324-1 Oppstartssamling Finnsnes
Rusforebygging
H. Kyrrestad
 
15:00  
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00
HEL-6324-1 Oppstartssamling Finnsnes
Arbeidskrav
M.B. Hansen
 
16:00          
Timeplan for HEL-6324-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
23.09.2024
Tirsdag
24.09.2024
Onsdag
25.09.2024
Torsdag
26.09.2024
Fredag
27.09.2024
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
HEL-6324-1 Digital samling
Skolemiljø og skolefravær
F. Adolfsen
 
10:00        
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-13:00
12:00-13:00
HEL-6324-1 Digital samling
Lunsj
 
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
HEL-6324-1 Digital samling
Psykisk helse blant samisk ungdom
K.L. Hansen
 
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for HEL-6324-1 i uke 43
Uke
43
Mandag
21.10.2024
Tirsdag
22.10.2024
Onsdag
23.10.2024
Torsdag
24.10.2024
Fredag
25.10.2024
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
HEL-6324-1 Digital samling
Ungdom og medvirknig
A. Salamonsen
 
10:00        
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00
HEL-6324-1 Digital samling
Lunsj
 
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
HEL-6324-1 Digital samling
Arbeidskrav
 
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for HEL-6324-1 i uke 47
Uke
47
Mandag
18.11.2024
Tirsdag
19.11.2024
Onsdag
20.11.2024
Torsdag
21.11.2024
Fredag
22.11.2024
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
HEL-6324-1 Digital samling
Kriminalitetsforebygging
I.M. Holm
 
10:00        
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00
HEL-6324-1 Digital samling
Lunsj
 
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
HEL-6324-1 Digital samling
Tverrfaglig- og etatssamarbeid
M.B. Hansen
 
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for HEL-6324-1 i uke 49
Uke
49
Mandag
02.12.2024
Tirsdag
03.12.2024
Onsdag
04.12.2024
Torsdag
05.12.2024
Fredag
06.12.2024
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-09:00
09:00-09:00
HEL-6324- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
     
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for HEL-6324-1 i uke 50
Uke
50
Mandag
09.12.2024
Tirsdag
10.12.2024
Onsdag
11.12.2024
Torsdag
12.12.2024
Fredag
13.12.2024
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-14:00
14:00-14:00
HEL-6324- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
       
15:00          
16:00