Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2024 Høst - emne BVE-3050-1

BVE-3050-1
Timeplan for BVE-3050-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
19.08.2024
Tirsdag
20.08.2024
Onsdag
21.08.2024
Torsdag
22.08.2024
Fredag
23.08.2024
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
BVE-3050-1 Digital undervisning
Introduksjon til høstens emner
B. Olsvik
A. Riise
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
BVE-3050-1 Digital undervisning
Tillit og tvetydighet i barnevernet
R. Myrvang
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
BVE-3050-1 Digital undervisning
Skjønn og skjønnsutøvelse
B. Olsvik
   
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
BVE-3050-1 Digital undervisning
Rammevilkår for barnevernet
B. Olsvik
   
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-15:30
11:45-15:30
BVE-3050-1 Digital undervisning
Miljøterapeutiske metoder i et familieterapeutisk perspektiv
H-A.P. Jensen
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-14:30
11:45-14:30
BVE-3050-1 Digital undervisning
Vurderings- og beslutnings-prosesser ved omsorgssvikt og overgrep
A. Bersvendsen
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-15:30
11:45-15:30
BVE-3050-1 Digital undervisning
Perspektiver og praksiser i psykisk helse og rusarbeid
B.E. Karlsson
   
12:00    
13:00    
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for BVE-3050-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
16.09.2024
Tirsdag
17.09.2024
Onsdag
18.09.2024
Torsdag
19.09.2024
Fredag
20.09.2024
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
BVE-3050-1 Digital undervisning
Barnevernets beslutninger
B. Olsvik
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
BVE-3050-1 Digital undervisning
Tverrprofesjonelt samarbeid
M.A. Tresselt
   
10:00      
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-15:30
11:45-15:30
BVE-3050-1 Digital undervisning
Tillit og trygge relasjoner
T. Enoksen
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-14:30
11:45-14:30
BVE-3050-1 Digital undervisning
Barnevernets medvirkningspraksis overfor barn og ungdom
A. Riise
   
12:00      
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:45-15:30
14:45-15:30
BVE-3050-1 Digital undervisning
Oppsummering av emnet
B. Olsvik
   
15:00          
16:00          
Timeplan for BVE-3050-1 i uke 41
Uke
41
Mandag
07.10.2024
Tirsdag
08.10.2024
Onsdag
09.10.2024
Torsdag
10.10.2024
Fredag
11.10.2024
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-09:00
09:00-09:00
BVE-3050- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
     
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-09:00
09:00-09:00
BVE-3050- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00