Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2024 Vår - emne BLU-2000-1

BLU-2000-1
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 2
Uke
2
Mandag
08.01.2024
Tirsdag
09.01.2024
Onsdag
10.01.2024
Torsdag
11.01.2024
Fredag
12.01.2024
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.059
BLU-2000-1 Forelesning
Kvalitativ metode, analyse (dokumentanalyse)
K.A. Nyborg
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 2.005
BLU-2000-1 Sem. gr. 1
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.059
BLU-2000-1 Forelesning
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon
I.C. Nordli
09:00    
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-2000-1 Sem. gr. 1
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-2000-1 Sem. gr. 1
Kvalitativ metode, analyse (dokumentanalyse)
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 2.005
BLU-2000-1 Sem. gr. 2
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.006
BLU-2000-1 Sem. gr. 2
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
13:00    
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.059
BLU-2000-1 Forelesning
Vitenskapsteoretiske blikk på pedagogikkfaget
P.E. Bartnæs
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-2000-1 Sem. gr. 2
Kvalitativ metode, analyse (dokumentanalyse)
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
 
15:00    
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 4
Uke
4
Mandag
22.01.2024
Tirsdag
23.01.2024
Onsdag
24.01.2024
Torsdag
25.01.2024
Fredag
26.01.2024
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 DIGUND _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning
Kvantitativ metode

Asynkron forelesning, ligger i canvas under Uke 4

T. Unstad
 
09:00        
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 DIGUND _DIGUND
BLU-2000-1 Sem. gr. 2
Kvantitativ metode - spørreskjema

Lenke til undervisningen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OGRiMjc2YjktZjc4NS00MjYzLThkOGMtMWJiYmRlM2MzNjgw@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22,%22Oid%22:%2203d11e6a-562a-47e1-b9cc-a54daf7e2090%22%7D

T. Unstad
10:15-12:00 DIGUND _DIGUND
BLU-2000-1 Sem. gr. 1
Kvantitativ metode - spørreskjema

Lenke til undervisningen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OGRiMjc2YjktZjc4NS00MjYzLThkOGMtMWJiYmRlM2MzNjgw@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22,%22Oid%22:%2203d11e6a-562a-47e1-b9cc-a54daf7e2090%22%7D

T. Unstad
 
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 8
Uke
8
Mandag
19.02.2024
Tirsdag
20.02.2024
Onsdag
21.02.2024
Torsdag
22.02.2024
Fredag
23.02.2024
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.059
BLU-2000-1 Forelesning
Kvalitativ metode. Semiotisk- og diskursanalyse
   
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.059
BLU-2000-1 Forelesning
Tematisk analyse og skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser
K.A. Nyborg
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.313
BLU-2000-1 Sem. gr. 1
Tematisk analyse og skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser
K.A. Nyborg
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.059
BLU-2000-1 Forelesning
Kvantitativ metode, analyse SPSS
T. Unstad
   
11:00    
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP U1.068
BLU-2000-1 Sem. gr. 2
Tematisk analyse og skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser
K.A. Nyborg
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 TEO-H1 1.333
BLU-2000-1 Sem. gr. 1
Kvalitativ metode. Semiotisk- og diskursanalyse
K.A. Nyborg
12:15-14:00 TEO-H1 1.313
BLU-2000-1 Sem. gr. 2
Kvantitativ metode, analyse SPSS

Byttet rom til ILP 2.056

T. Unstad
   
13:00      
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 TEO-H1 1.333
BLU-2000-1 Sem. gr. 1
Kvantitativ metode, analyse SPSS

Byttet rom til ILP 2.056

T. Unstad
14:15-16:00 ILP 1.042
BLU-2000-1 Sem. gr. 2
Kvalitativ metode. Semiotisk- og diskursanalyse
K.A. Nyborg
   
15:00        
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 10
Uke
10
Mandag
04.03.2024
Tirsdag
05.03.2024
Onsdag
06.03.2024
Torsdag
07.03.2024
Fredag
08.03.2024
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 11
Uke
11
Mandag
11.03.2024
Tirsdag
12.03.2024
Onsdag
13.03.2024
Torsdag
14.03.2024
Fredag
15.03.2024
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 12
Uke
12
Mandag
18.03.2024
Tirsdag
19.03.2024
Onsdag
20.03.2024
Torsdag
21.03.2024
Fredag
22.03.2024
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 14
Uke
14
Mandag
01.04.2024
Tirsdag
02.04.2024
Onsdag
03.04.2024
Torsdag
04.04.2024
Fredag
05.04.2024
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.059
BLU-2000-1 Forelesning
Innføring i visuelle presentasjonsmåter
K.Kostveit
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.059
BLU-2000-1 Forelesning
Analyse av data kvalitativ og kvantitativ
K.A. Nyborg
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.006
BLU-2000-1 Sem. gr. 2
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven
I.C. Nordli
 
09:00    
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.042
BLU-2000-1 Sem. gr. 1
Arbeid med visuelle presentasjoner (arbeidskrav)
K.Kostveit
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-2000-1 Sem. gr. 2
Arbeid med visuelle presentasjoner (arbeidskrav)
T. Unstad
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.042
BLU-2000-1 Sem. gr. 1
Hvordan analysere data
K.A. Nyborg
10:15-12:00 ILP 2.056
BLU-2000-1 Sem. gr. 2
Hvordan analysere data
T. Unstad
 
11:00    
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 2.056
BLU-2000-1 Sem. gr. 1
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven
T. Unstad
 
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 16
Uke
16
Mandag
15.04.2024
Tirsdag
16.04.2024
Onsdag
17.04.2024
Torsdag
18.04.2024
Fredag
19.04.2024
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning
Presentasjon av muntlig arbeidskrav gruppe 1 + 2

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODIzYmNhMmItNGQyOS00ZDhmLTlmZTAtOGFmMTcxMDRkNDMx@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22,%22Oid%22:%2203d11e6a-562a-47e1-b9cc-a54daf7e2090%22%7D

P.E. Bartnæs
K.A. Nyborg
T. Unstad
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning
Presentasjon av muntlig arbeidskrav gruppe 7 + 8

https://uit.zoom.us/j/68394590037?pwd=TFg1RFlxUlBWbEdHZjVYVmp4N2g4UT09

Meeting ID: 683 9459 0037
Password: 275207

I.C. Nordli
K.A. Nyborg
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning
Presentasjon av muntlig arbeidskrav gruppe 3 + 4

https://uit.zoom.us/j/67371211525?pwd=WXViL1BMRkNvT01RTXR1WUY1L1BZUT09

Meeting ID: 673 7121 1525
Password: 126534

K.Kostveit
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning
Presentasjon av muntlig arbeidskrav gruppe 5 + 6

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YTU2NDkyMGItMjcyOC00MzAwLTgxMzgtNTJjZTM1ODhmODk4@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22,%22Oid%22:%2203d11e6a-562a-47e1-b9cc-a54daf7e2090%22%7D

K.Kostveit
T. Unstad
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning
Presentasjon av muntlig arbeidskrav gruppe 9 + 10

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU5MzRhM2EtZDNkNi00OWE2LTg0ZjUtZWE5NDBlNzlmYWI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22b7ed548e-5fad-498f-8754-af35c4e86c6d%22%7d

K.Kostveit
K.A. Nyborg
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 20
Uke
20
Mandag
13.05.2024
Tirsdag
14.05.2024
Onsdag
15.05.2024
Torsdag
16.05.2024
Fredag
17.05.2024
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-14:00
14:00-14:00
BLU-2000- Oppgave (WISEFLOW)
       
15:00          
16:00