Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2017 Høst - lærer Agnete Bersvendsen - Stipendiat

Agnete Bersvendsen

Uke 33
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-13:30 - 17.08.2017
Forelesning
5d/3.1 - Tiltaksplaner
Lærer:
A. Bersvendsen
Fredag
Uke 35
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-14:30 - 31.08.2017
Forelesning
5d/3.1 - Miljøarbeid
Lærer:
A. Bersvendsen
Fredag
09:15-12:30 - 01.09.2017
Forelesning
5d/3.1 - Miljøarbeid
Lærer:
A. Bersvendsen
Uke 36
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-14:30 - 08.09.2017
Forelesninger
5.1/3b og 3c - Rus
Lærer:
A. Bersvendsen
Uke 37
Mandag
09:15-14:30 - 11.09.2017
Forelesning
5d/3.1 - Mijøarbeidstiltak
Lærer:
A. Bersvendsen
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-11:00 - 14.09.2017
Forelesning
5d/3.1 - Miljøarbeidstiltak
Lærer:
A. Bersvendsen
11:45-14:30 - 14.09.2017
Forelesning
5d/3.1 - Traumebevisst omsorg
Lærer:
A. Bersvendsen
Fredag
Uke 38
Mandag
Tirsdag
09:15-11:00 - 19.09.2017
Forelesninger
5.1/3b og 3c - Vold, familievold og forebygging
Lærer:
A. Bersvendsen
Onsdag
Torsdag
09:15-13:30 - 21.09.2017
Forelesninger
5.1/3b og 3c - Vold, familievold og forebygging
Lærer:
A. Bersvendsen
Fredag
Uke 39
Mandag
09:15-14:30 - 25.09.2017
Forelesning
5c/3.2 - Arbeidsprosessen - Intro, rollespill etc.
Tirsdag
09:15-12:30 - 26.09.2017
Forelesninger
5.1/3b og 3c - Vold, familievold og forebygging
Lærer:
A. Bersvendsen
Onsdag
Torsdag
09:15-12:30 - 28.09.2017
Forelesninger
5.1/3b og 3c - Vold, familievold og forebygging
Lærer:
A. Bersvendsen
Fredag
09:15-12:30 - 29.09.2017
Forelesning
5c/3.2 - Arbeidsprosessen (rollespill etc.)
Uke 41
Mandag
09:15-13:30 - 09.10.2017
Forelesning
5c/3.2 - Arbeidsprosessen (Seminar - Vise film fra hjemmebesøk) OBLIGATORISK
Tirsdag
Onsdag
09:15-11:00 - 11.10.2017
Forelesning
5c/3.2 - Arbeidsprosessen (Seminar - Løft og narrativer, samtykke)
Torsdag
Fredag
Uke 42
Mandag
09:15-11:00 - 16.10.2017
Forelesning
Info Praksisoppgave - OBLIGATORISK (p)
Lærer:
A. Bersvendsen
14:45-15:30 - 16.10.2017
Annet
Storgruppe og Klassens time
Lærer:
A. Bersvendsen
Tirsdag
09:15-11:00 - 17.10.2017
Forelesning
Digital historie - jobbe individuelt med å lage film - OBLIGATORISK (p)
Rom:
MH U6.A1C
11:45-13:30 - 17.10.2017
Forelesning
Digital historie - filmvisning - OBLIGATORISK (p)
13:45-14:30 - 17.10.2017
Forelesning
2.3 - Info om forebyggende prosjekt
Lærer:
A. Bersvendsen
Rom:
MH U6.A1C
Onsdag
09:15-15:30 - 18.10.2017
Forelesning
5d/2.3 - Miljøarbeid
Lærer:
A. Bersvendsen
Rom:
MH U6.A1C
Torsdag
Fredag
Uke 43
Mandag
Tirsdag
11:45-13:30 - 24.10.2017
Forelesning
5c/3.2 - Arbeidsprosessen (midtveisevaluering)
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 44
Mandag
Tirsdag
09:15-13:30 - 31.10.2017
Forelesning
5c/3.2 - Arbeidsprosessen (Seminar - Vise film, samtale med barn) OBLIGATORISK
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 45
Mandag
Tirsdag
12:45-14:30 - 07.11.2017
PBL-grupper
PBL-seminar (OBLIGATORISK)
Onsdag
Torsdag
09:15-11:00 - 09.11.2017
Forelesning
5c/3.2 - Arbeidsprosessen (familieråd) OBLIGATORISK
Fredag
09:15-13:30 - 10.11.2017
Forelesning
5c/3.2 - Arbeidsprosessen (familieråd) OBLIGATORISK
Uke 46
Mandag
Tirsdag
09:15-13:30 - 14.11.2017
Forelesning
5B - Kommunikasjon med ungdom
Lærer:
A. Bersvendsen
13:45-14:30 - 14.11.2017
Annet
Storgruppe og Klassens time (Info om PBL)
Lærer:
A. Bersvendsen
Onsdag
09:15-13:30 - 15.11.2017
PBL
2.3 - Gruppearbeid Poster- OBLIGATORISK
Lærer:
A. Bersvendsen
13:45-15:30 - 15.11.2017
Forelesning
2.3 - Gallery walk - OBLIGATORISK
Lærer:
A. Bersvendsen
15:45-16:30 - 15.11.2017
Forelesning
2.3 - Oppsummering og erfaring - OBLIGATORISK
Lærer:
A. Bersvendsen
Torsdag
09:15-12:30 - 16.11.2017
Forelesning
5D - Tiltaksplan
Lærer:
A. Bersvendsen
Fredag
Uke 47
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-11:00 - 24.11.2017
Forelesning
5c/3.2 - Arbeidsprosessen (saksfremlegg)
11:45-14:30 - 24.11.2017
Forelesning
5c/3.2 - Tiltaksplan - Spørretime
Uke 48
Mandag
10:15-11:00 - 27.11.2017
Uke 48 Tromsø
Pediatri og sosialmedisin (studievis)
Lærer:
A. Bersvendsen
12:15-15:00 - 27.11.2017
Uke 48 Tromsø
Pediatri og sosialmedisin (studievis)
Lærer:
A. Bersvendsen
Tirsdag
08:15-11:00 - 28.11.2017
Uke 48 Tromsø
Pediatri og sosialmedisin (studievis)
Lærer:
A. Bersvendsen
Onsdag
Torsdag
11:45-12:30 - 30.11.2017
Forelesning
5c/3.2 - Evaluering og avslutning av arbeidsprosessen
12:45-15:30 - 30.11.2017
Forelesning
5c/3.2 - Muntlig gjennomgang av bv. journal, gruppevis
Fredag
Uke 50
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-11:30 - 14.12.2017
Booking EOL061
Booking
Lærer:
A. Bersvendsen
Fredag
09:15-11:30 - 15.12.2017
Booking EOL061
Booking
Lærer:
A. Bersvendsen
NB: Semester 2017 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 49, 51, 52