Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2017 Høst - lærer Marit Johnsen - Universitetslektor

Marit Johnsen

Timeplan for Marit Johnsen - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
14.08.2017
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU/IMA-LU Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
B. Engdahl
H.R. Folkenborg
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
S. Karlsen
Å. Karlshaugen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
F.S. Larsen
T. Leming
G. Meløe
H.E. Moe
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
V. Øie
E.M. Øvrebø
Tirsdag
15.08.2017
08:00-16:00 MV.110 K.112
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU/IMA-LU Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
B. Engdahl
H.R. Folkenborg
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
S. Karlsen
Å. Karlshaugen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
F.S. Larsen
T. Leming
G. Meløe
H.E. Moe
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
V. Øie
E.M. Øvrebø
Timeplan for Marit Johnsen - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
24.08.2017
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
LRU-1127-1 Forelesning M. Johnsen
Fredag
25.08.2017
12:15-14:00 MV.110 E.203
LRU-1127-1 Seminargruppe B
Seminar
M. Johnsen
14:15-16:00 MV.110 E.203
LRU-1127-1 Seminargruppe A
Seminar
M. Johnsen
Timeplan for Marit Johnsen - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
31.08.2017
12:15-14:00 MV.110 K.112
LRU-1127-1 Forelesning M. Johnsen
Fredag
01.09.2017
12:15-14:00 MV.110 K.113
LRU-1127-1 Seminargruppe B
Seminar
M. Johnsen
14:15-16:00 MV.110 K.113
LRU-1127-1 Seminargruppe A
Seminar
M. Johnsen
Timeplan for Marit Johnsen - Universitetslektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
06.09.2017
10:15-16:00 MV.110 C.104
VID-6042-1 Samling 1 M. Johnsen
H.C. Ryel
Torsdag
07.09.2017
08:15-16:00 MV.110 C.104
VID-6042-1 Samling 1 M. Johnsen
H.C. Ryel
Fredag
08.09.2017
08:15-15:00 MV.110 C.104
VID-6042-1 Samling 1 M. Johnsen
Timeplan for Marit Johnsen - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
27.09.2017
08:15-10:00 MV.110 E.201
LRU-1127-1 Forelesning M. Johnsen
Fredag
29.09.2017
12:15-14:00 MV.110 K.113
LRU-1127-1 Seminargruppe B
Seminar
M. Johnsen
14:15-16:00 MV.110 K.113
LRU-1127-1 Seminargruppe A
Seminar
M. Johnsen
Timeplan for Marit Johnsen - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
03.10.2017
14:00-16:00 MV.110 C.104
LRU-1271-1 Praksis
Praksisforberedende møte
M. Johnsen
H.C. Ryel
A. Unhjem
Torsdag
05.10.2017
12:15-14:00 MV.110 K.112
LRU-1127-1 Forelesning M. Johnsen
Fredag
06.10.2017
10:15-12:00 MV.110 E.203
LRU-1127-1 Seminargruppe A
Seminar
M. Johnsen
12:15-14:00 MV.110 K.112
LRU-1127-1 Seminargruppe B
Seminar
M. Johnsen
Timeplan for Marit Johnsen - Universitetslektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
13.10.2017
08:00-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.201
MV.110 E.203
MV.110 F.103-AUD
MV.110 K.113
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU/IMA-LU Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
B. Engdahl
H.R. Folkenborg
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
S. Karlsen
Å. Karlshaugen
I.M. Kielland
K. Killie
F.S. Larsen
T. Leming
G. Meløe
H.E. Moe
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
V. Øie
E.M. Øvrebø
Timeplan for Marit Johnsen - Universitetslektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
18.10.2017
08:15-10:00 MV.110 E.203
LRU-1127-1 Forelesning M. Johnsen
10:15-12:00 MV.110 K.113
VID-6042-1 Samling 2 M. Johnsen
H.C. Ryel
12:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
VID-6042-1 Samling 2 M. Johnsen
H.C. Ryel
Torsdag
19.10.2017
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
VID-6042-1 Samling 2 M. Johnsen
12:15-14:00 MV.110 K.112
LRU-1127-1 Seminargruppe A
Seminar
M. Johnsen
14:15-16:00 MV.110 K.112
LRU-1127-1 Seminargruppe B
Seminar
M. Johnsen
Fredag
20.10.2017
08:15-15:00 MV.110 C.104
VID-6042-1 Samling 2 M. Johnsen
Timeplan for Marit Johnsen - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
26.10.2017
08:15-12:00 MV.110 C.111
MV.110 E.202
LRU-1127-1 Forelesning M. Johnsen
Timeplan for Marit Johnsen - Universitetslektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
08.11.2017
10:15-16:00 MV.110 C.104
VID-6042-1 Samling 3 M. Johnsen
H.C. Ryel
Torsdag
09.11.2017
08:15-16:00 MV.110 C.104
VID-6042-1 Samling 3 M. Johnsen
H.C. Ryel
Fredag
10.11.2017
08:15-15:00 MV.110 C.104
VID-6042-1 Samling 3 M. Johnsen
H.C. Ryel
Timeplan for Marit Johnsen - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
16.11.2017
08:00-16:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.103
MV.110 E.104C
MV.110 E.201
MV.110 E.203
Klikk for å vise/skjule alle
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag ILP

 Opptak+live
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
J. Buli-Holmberg
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
B. Engdahl
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
E.M. Furu
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
M.B. Helgesen
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
T.B. Jensen
A.A. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
T. Klemp
A. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
T. Lund
E. Lyngedal
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
H.E. Moe
A. Myrstad
A. Nedberg
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
J.P. Pettersen
D.N.F. Pinto
E.A. Ravnå
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
A. Rondestvedt
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
A.M. Simensen
B. Simensen
R. Skjelmo
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
K.E. Stien
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
O. Tveiterås
A. Unhjem
T. Unstad
S. Uteng
I.L. Valstad
N.V. Vambheim
G. Vedeler
M. Wiik
K.S. Worum
G. Zakariassen
M. Ødegaard
B. Ødegårdstuen
V. Øie
E.M. Øvrebø
G. Aas