Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2017 Høst - lærer Peter Nicolai Arbo - Professor

Peter Nicolai Arbo

Timeplan for Peter Nicolai Arbo - Professor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
18.08.2017
10:15-12:00 NFH E-101
SVF-1512-1 Forelesning
Forelesning: Introduksjon
P. Arbo
Timeplan for Peter Nicolai Arbo - Professor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
23.08.2017
14:15-16:00 NFH E-102
SVF-1512-1 Forelesning
Forelesning: Entreprenørskap, innovasjon og næringsutvikling
P. Arbo
Timeplan for Peter Nicolai Arbo - Professor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
30.08.2017
14:15-16:00 NFH E-101
SVF-1512-1 Forelesning
Forelesning: Norsk fiskerinæring - næringsformer og institusjoner
P. Arbo
Timeplan for Peter Nicolai Arbo - Professor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
05.09.2017
12:15-14:00 NFH E-101
SVF-1512-1 Forelesning
Forelesning: Framveksten av norsk havbruksnæring
P. Arbo
Torsdag
07.09.2017
10:15-12:00 NFH E-101
SVF-1512-1 Forelesning
Forelesning: Orientering om ekskursjon
P. Arbo
Søndag
10.09.2017
18:30-23:00 SVF-1512-1 Ekskursjon
Ekskursjon: Avreise nordgående hurtigrute kl. 1830.
P. Arbo
Timeplan for Peter Nicolai Arbo - Professor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
11.09.2017
08:15-16:00 SVF-1512-1 Ekskursjon
P. Arbo
Tirsdag
12.09.2017
08:15-16:00 SVF-1512-1 Ekskursjon
P. Arbo
Timeplan for Peter Nicolai Arbo - Professor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
21.09.2017
10:15-12:00 NFH E-101
SVF-1512-1 Forelesning
Forelesning: Ressurskrise, overkapasitet og 200 mils økonomisk sone
P. Arbo
Timeplan for Peter Nicolai Arbo - Professor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
26.09.2017
10:15-12:00 NFH E-101
SVF-1512-1 Forelesning
Forelesning: Kvoteregulering og markedsliberalisering
P. Arbo
Timeplan for Peter Nicolai Arbo - Professor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
04.10.2017
14:15-16:00 NFH E-101
SVF-1512-1 Forelesning
Forelesning: Globaliseringen av sjømatnæringa
P. Arbo
Timeplan for Peter Nicolai Arbo - Professor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
12.10.2017
14:15-16:00 NFH E-101
SVF-1512-1 Forelesning
Forelesning: Havbruk - muligheter og miljøutfordringer
P. Arbo
Timeplan for Peter Nicolai Arbo - Professor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
26.10.2017
10:15-12:00 NFH E-101
SVF-1512-1 Forelesning
Forelesning: Helhetlig forvaltning
P. Arbo
Timeplan for Peter Nicolai Arbo - Professor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
02.11.2017
10:15-12:00 NFH E-101
SVF-1512-1 Forelesning
Oppsummering og eksamensorientering
P. Arbo
Timeplan for Peter Nicolai Arbo - Professor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.11.2017
14:15-16:00 NFH D-111
SVF-1512-1 Forelesning
P. Arbo
NB: Semester 2017 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52