Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2017 Høst - lærer Peter Nicolai Arbo - Professor

Peter Nicolai Arbo

Uke 33
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
10:15-12:00 - 18.08.2017
Forelesning
Forelesning: Introduksjon
Lærer:
P. Arbo
Rom:
NFH E-101
Uke 34
Mandag
Tirsdag
Onsdag
14:15-16:00 - 23.08.2017
Forelesning
Forelesning: Entreprenørskap, innovasjon og næringsutvikling
Lærer:
P. Arbo
Rom:
NFH E-102
Torsdag
Fredag
Uke 35
Mandag
Tirsdag
Onsdag
14:15-16:00 - 30.08.2017
Forelesning
Forelesning: Norsk fiskerinæring - næringsformer og institusjoner
Lærer:
P. Arbo
Rom:
NFH E-101
Torsdag
Fredag
Uke 36
Mandag
Tirsdag
12:15-14:00 - 05.09.2017
Forelesning
Forelesning: Framveksten av norsk havbruksnæring
Lærer:
P. Arbo
Rom:
NFH E-101
Onsdag
Torsdag
10:15-12:00 - 07.09.2017
Forelesning
Forelesning: Orientering om ekskursjon
Lærer:
P. Arbo
Rom:
NFH E-101
Fredag
Lørdag
Søndag
18:30-23:00 - 10.09.2017
Ekskursjon
Ekskursjon: Avreise nordgående hurtigrute kl. 1830.
Lærer:
P. Arbo
Rom:
Uke 37
Mandag
08:15-16:00 - 11.09.2017
Ekskursjon
Lærer:
P. Arbo
Rom:
Tirsdag
08:15-16:00 - 12.09.2017
Ekskursjon
Lærer:
P. Arbo
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 38
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
10:15-12:00 - 21.09.2017
Forelesning
Forelesning: Ressurskrise, overkapasitet og 200 mils økonomisk sone
Lærer:
P. Arbo
Rom:
NFH E-101
Fredag
Uke 39
Mandag
Tirsdag
10:15-12:00 - 26.09.2017
Forelesning
Forelesning: Kvoteregulering og markedsliberalisering
Lærer:
P. Arbo
Rom:
NFH E-101
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 40
Mandag
Tirsdag
Onsdag
14:15-16:00 - 04.10.2017
Forelesning
Forelesning: Globaliseringen av sjømatnæringa
Lærer:
P. Arbo
Rom:
NFH E-101
Torsdag
Fredag
Uke 41
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-16:00 - 12.10.2017
Forelesning
Forelesning: Havbruk - muligheter og miljøutfordringer
Lærer:
P. Arbo
Rom:
NFH E-101
Fredag
Uke 43
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
10:15-12:00 - 26.10.2017
Forelesning
Forelesning: Helhetlig forvaltning
Lærer:
P. Arbo
Rom:
NFH E-101
Fredag
Uke 44
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
10:15-12:00 - 02.11.2017
Forelesning
Oppsummering og eksamensorientering
Lærer:
P. Arbo
Rom:
NFH E-101
Fredag
Uke 45
Mandag
14:15-16:00 - 06.11.2017
Forelesning
Lærer:
P. Arbo
Rom:
NFH D-111
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
NB: Semester 2017 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52