Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2017 Høst - lærer Rune Johansen - Universitetslektor

Rune Johansen

Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
14.08.2017
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU/IMA-LU Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
B. Engdahl
H.R. Folkenborg
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
S. Karlsen
Å. Karlshaugen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
F.S. Larsen
T. Leming
G. Meløe
H.E. Moe
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
V. Øie
E.M. Øvrebø
Tirsdag
15.08.2017
08:00-16:00 MV.110 K.112
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU/IMA-LU Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
B. Engdahl
H.R. Folkenborg
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
S. Karlsen
Å. Karlshaugen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
F.S. Larsen
T. Leming
G. Meløe
H.E. Moe
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
V. Øie
E.M. Øvrebø
Fredag
18.08.2017
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1550-1 Forelesning
R. Johansen
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.08.2017
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LRU-2001-1 Forelesning
S-E. Andreassen
O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
14:15-16:00 MV.110 C.104
LRU-2550-1 Forelesning
R. Johansen
Tirsdag
22.08.2017
12:15-14:00 MV.110 K.113
LRU-2001-1 5.-10. trinn gruppe 1
Gruppe 1 5-10: MAT, KRØ, ENG, NAT, MUS
S-E. Andreassen
O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
Onsdag
23.08.2017
10:15-13:00 MV.110 K.112
LRU-2550-1 Seminargruppe A
R. Johansen
Torsdag
24.08.2017
12:15-14:00 MV.110 E.205
LRU-2001-1 1.-7. trinn
Seminar 1-7 trinn.
S-E. Andreassen
O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
Fredag
25.08.2017
12:15-15:00 MV.110 E.103
LRU-2550-1 Seminargruppe B
R. Johansen
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
29.08.2017
12:15-14:00 MV.110 K.113
LRU-2001-1 5.-10. trinn gruppe 1
Gruppe 1 5-10: MAT, KRØ, ENG, NAT, MUS
S-E. Andreassen
O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
11.09.2017
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1550-1 Forelesning

 Opptak
R. Johansen
14:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-2550-1 Forelesning
R. Johansen
Tirsdag
12.09.2017
09:15-12:00 MV.110 K.113
LRU-2550-1 Seminargruppe A
R. Johansen
Onsdag
13.09.2017
09:15-12:00 MV.110 K.112
LRU-2550-1 Seminargruppe B
R. Johansen
Torsdag
14.09.2017
14:00-15:15 MV.110 F.103-AUD
LRU-2670-1 Praksis
Praksisforberedende møte - BARE faglærere og praksislærere
S-E. Andreassen
A. Birkeland
H. Brox
J. Höper
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
R. Johansen
15:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-2670-1 Praksis
Praksisforberedende møte - Studenter, faglærere og praksislærere
S-E. Andreassen
A. Birkeland
H. Brox
J. Höper
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
R. Johansen
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
18.09.2017
08:15-10:00 MV.110 C.111
MV.110 F.105-AUD
LRU-1550-1 Forelesning
R. Johansen
S. Thorvaldsen
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
25.09.2017
09:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-1550-1 Forelesning
Seminar - studentfremlegg
R. Johansen
S. Thorvaldsen
Tirsdag
26.09.2017
14:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LRU-2550-1 Forelesning
R. Johansen
Onsdag
27.09.2017
10:15-13:00 MV.110 E.204-AUD
MV.110 E.301
MV.110 E.302
LRU-2550-1 Forelesning
Seminar felles
R. Johansen
Fredag
29.09.2017
08:15-11:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1550-1 Forelesning
Seminar - studentfremlegg
R. Johansen
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
02.10.2017
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-1550-1 Forelesning
R. Johansen
14:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-2550-1 Forelesning
R. Johansen
Tirsdag
03.10.2017
08:15-11:00 MV.110 E.203
LRU-1550-1 Seminargruppe A
Seminar A
R. Johansen
12:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-2001-1 Forelesning
Dialogseminar
S-E. Andreassen
O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
Torsdag
05.10.2017
08:15-11:00 MV.110 K.113
LRU-1550-1 Seminargruppe B
Seminar B
R. Johansen
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.10.2017
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1550-1 Forelesning
R. Johansen
Fredag
13.10.2017
08:00-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.201
MV.110 E.203
MV.110 F.103-AUD
MV.110 K.113
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU/IMA-LU Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
B. Engdahl
H.R. Folkenborg
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
S. Karlsen
Å. Karlshaugen
I.M. Kielland
K. Killie
F.S. Larsen
T. Leming
G. Meløe
H.E. Moe
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
V. Øie
E.M. Øvrebø
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.10.2017
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1550-1 Forelesning
R. Johansen
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.10.2017
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1550-1 Forelesning
R. Johansen
Tirsdag
24.10.2017
09:15-12:00 MV.110 E.205
LRU-1550-1 Seminargruppe B
Seminar B
R. Johansen
Onsdag
25.10.2017
09:15-12:00 MV.110 K.113
LRU-1550-1 Seminargruppe A
Seminar A
R. Johansen
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
30.10.2017
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-2550-1 Forelesning
R. Johansen
Onsdag
01.11.2017
12:15-15:00 MV.110 E.204-AUD
MV.110 E.301
MV.110 E.302
LRU-2550-1 Forelesning
Seminar felles
R. Johansen
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.11.2017
08:15-10:00 MV.110 C.104
LRU-2550-1 Forelesning
Felles seminar
R. Johansen
14:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-2550-1 Forelesning
R. Johansen
Tirsdag
07.11.2017
14:15-16:00 MV.110 C.104
LRU-2550-1 Forelesning
Felles seminar
R. Johansen
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
14.11.2017
12:15-14:00 MV.110 K.112
LRU-2001-1 5.-10. trinn gruppe 1
Gruppe 1 5-10: MAT, KRØ, ENG, NAT, MUS
S-E. Andreassen
O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
Torsdag
16.11.2017
08:00-16:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.103
MV.110 E.104C
MV.110 E.201
MV.110 E.203
Klikk for å vise/skjule alle
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag ILP

 Opptak+live
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
J. Buli-Holmberg
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
B. Engdahl
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
E.M. Furu
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
M.B. Helgesen
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
T.B. Jensen
A.A. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
T. Klemp
A. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
T. Lund
E. Lyngedal
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
H.E. Moe
A. Myrstad
A. Nedberg
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
J.P. Pettersen
D.N.F. Pinto
E.A. Ravnå
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
A. Rondestvedt
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
A.M. Simensen
B. Simensen
R. Skjelmo
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
K.E. Stien
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
O. Tveiterås
A. Unhjem
T. Unstad
S. Uteng
I.L. Valstad
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
M. Wiik
K.S. Worum
G. Zakariassen
M. Ødegaard
B. Ødegårdstuen
V. Øie
E.M. Øvrebø
G. Aas
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
22.11.2017
09:15-12:00 MV.110 E.104C
MV.110 E.203
MV.110 E.205
MV.110 E.301
MV.110 E.302
Klikk for å vise/skjule alle
LRU-1550-1 Seminargruppe B
Seminar B
R. Johansen
Torsdag
23.11.2017
09:15-12:00 MV.110 E.104C
MV.110 E.301
MV.110 E.302
MV.110 J.U07
MV.110 K.103
Klikk for å vise/skjule alle
LRU-1550-1 Seminargruppe A
Seminar A
R. Johansen
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.11.2017
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1550-1 Forelesning
R. Johansen
14:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-2550-1 Forelesning
R. Johansen
Fredag
01.12.2017
12:15-15:00 MV.110 F.105-AUD
LRU-2550-1 Forelesning
Seminar felles
R. Johansen
Timeplan for Rune Johansen - Universitetslektor i uke 49
Uke 49
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
04.12.2017
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1550-1 Forelesning
R. Johansen
12:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
LRU-2550-1 Forelesning
R. Johansen
Tirsdag
05.12.2017
12:15-14:00 MV.110 C.104
LRU-2550-1 Forelesning
Felles seminar
R. Johansen
Onsdag
06.12.2017
09:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1550-1 Forelesning
R. Johansen
Torsdag
07.12.2017
09:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1550-1 Forelesning
R. Johansen
NB: Semester 2017 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 50, 51, 52