Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2017 Vår - lærer Maria Dardanou - Førstelektor

Maria Dardanou

Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.01.2017
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1003S-2 Forelesning M. Dardanou
10:15-12:00 MV.110 K.112
BLU-1003S-2 Serminar gr. 1
Seminar gr. 1
M. Dardanou
12:15-14:00 MV.110 E.202
BLU-1003S-2 Seminar gr. 2 M. Dardanou
Tirsdag
10.01.2017
10:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
BLU Høringskonferanse ny rammeplan Barnehage
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
H. Krane
T. Sverdrup
R.M. Walberg
Onsdag
11.01.2017
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1003-2 Forelesning M. Dardanou
Torsdag
12.01.2017
08:15-09:00 MV.110 E.202
BLU-1003-2 Seminar gr. 1 M. Dardanou
09:15-10:00 MV.110 E.202
BLU-1003-2 Seminar gr. 2 M. Dardanou
10:15-11:00 MV.110 E.202
BLU-1003-2 Seminar gr. 3 M. Dardanou
14:30-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
L. Arntzen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
G. Egeberg
B. Engdahl
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
O.A. Haugland
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
H. Jensberg
F. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
I.L. Johannessen
N.B. Johansen
I. Kamplid
B.A. Karlsen
S. Karlsen
Å. Karlshaugen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
M. Kimsaas
H. Krane
A. Kristiansen
H-G. Køller
A.B. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
T. Lund
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
G. Meløe
H.E. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
J.I. Nergård
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
R. Norum
K.A. Nyborg
B.J. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.P. Pettersen
D.N.F. Pinto
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
A. Rondestvedt
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
R. Skjelmo
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
K.A. Stankiewicz
A.R. Steele
J. Steensen
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
K. Tyldum
T. Unstad
I.L. Valstad
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
O.C. Vedvik
M. Volden
R.M. Walberg
K.S. Worum
V. Øie
E.M. Øvrebø
T. Øwre
16:15-17:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1003S-2 Forelesning
Praksisforberedende møte
M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Fredag
13.01.2017
12:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1003-2 Forelesning
Felles seminar overgang barnehage-skole
M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.01.2017
08:15-09:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning M. Dardanou
B. Haugseth
G.O. Pettersen
T. Unstad
M. Volden
M. Wiik
10:15-12:00 BLU-1208S-2 Undervisning
Undervisning Futurelab
M. Dardanou
14:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1003-2 Forelesning M. Dardanou
Onsdag
18.01.2017
12:15-14:00 MV.110 E.203
BLU-1210-1 Gruppe 1 M. Dardanou
14:15-16:00 MV.110 E.203
BLU-1210-1 Gruppe 2 M. Dardanou
Torsdag
19.01.2017
08:15-10:00 MV.110 E.201
BLU-1003-2 Seminar gr. 1 M. Dardanou
12:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1003-2 Seminar gr. 2 M. Dardanou
14:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1003-2 Seminar gr. 3 M. Dardanou
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.01.2017
09:15-12:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samling 1 V. Bergan
M. Dardanou
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
24.01.2017
08:15-09:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samling 1 V. Bergan
M. Dardanou
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samling 1 V. Bergan
M. Dardanou
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
25.01.2017
08:00-16:00 BOOKING- Booking BLS022
BLU Fagseminar på Sommarøy
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Haugseth
L. Hustad-Hoel
B. Isaksen
J.O. Johansen
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
H. Krane
R. Larsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
I.C. Nordli
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
O. Tveiterås
M. Volden
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
02.02.2017
08:15-14:00 MV.110 C.214
BLU-1210-1 Gruppe 1 M. Dardanou
B. Haugseth
M. Wiik
14:15-15:00 MV.110 E.203
BLU-1210-1 Gruppe 1 M. Dardanou
B. Haugseth
M. Wiik
15:15-16:00 MV.110 E.203
BLU-1210-1 Gruppe 1 M. Dardanou
Fredag
03.02.2017
08:15-14:00 MV.110 C.214
BLU-1210-1 Gruppe 2 M. Dardanou
B. Haugseth
M. Wiik
14:15-16:00 MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 E.203
MV.110 E.205
BLU-1210-1 Gruppe 1
Gruppe 1 og 2
M. Dardanou
B. Haugseth
M. Wiik
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
10.02.2017
08:15-11:00 MV.110 C.214
BLU-1210-1 Gruppe 2 M. Dardanou
M. Wiik
13:15-16:00 MV.110 C.214
BLU-1210-1 Gruppe 1 M. Dardanou
M. Wiik
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.02.2017
08:15-11:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
FOR: Forelesning
M. Dardanou
A. Myrstad
14:15-15:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1003-2 Forelesning
Obligatorisk etterarbeid praksis
M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
14.02.2017
08:15-10:00 BLU-1208-2 Seminar gr. 1
SEM: Seminar gr. 1
M. Dardanou
10:15-12:00 BLU-1208-2 Seminar gr. 2
SEM: Seminar gr. 2
M. Dardanou
12:15-14:00 MV.110 E.203
BLU-1003-2 Seminar gr. 1
Etterarbeid praksis gr. 1
M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 E.203
BLU-1003-2 Seminar gr. 2
Etterarbeid praksis gr. 2
M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
15.02.2017
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-1003-2 Seminar gr. 3
Etterarbeid praksis gr. 3
M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
20.02.2017
08:15-10:00 MV.110 E.203
BLU-1003S-2 Serminar gr. 1
Etterarbeid praksis gr. 1
M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-1003S-2 Seminar gr. 2
Etterarbeid praksis gr. 2
M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
BLU Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår
V. Bergan
M. Dardanou
I. Frenning
B. Haugseth
H. Krane
C.H. Moen
G.O. Pettersen
O. Tveiterås
T. Unstad
M. Volden
M. Wiik
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
02.03.2017
14:30-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
L. Arntzen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
G. Egeberg
B. Engdahl
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
H. Jensberg
F. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
I.L. Johannessen
N.B. Johansen
I. Kamplid
B.A. Karlsen
S. Karlsen
Å. Karlshaugen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
M. Kimsaas
H. Krane
A. Kristiansen
H-G. Køller
A.B. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
T. Lund
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
G. Meløe
H.E. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
J.I. Nergård
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
R. Norum
K.A. Nyborg
B.J. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.P. Pettersen
D.N.F. Pinto
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
A. Rondestvedt
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
R. Skjelmo
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
K.A. Stankiewicz
A.R. Steele
J. Steensen
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
Y. Sørensen
O.A. Thunberg
K. Tyldum
T. Unstad
I.L. Valstad
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
O.C. Vedvik
M. Volden
R.M. Walberg
K.S. Worum
V. Øie
E.M. Øvrebø
T. Øwre
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.03.2017
09:15-12:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samling 2 V. Bergan
M. Dardanou
B. Engdahl
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
Tirsdag
07.03.2017
08:15-11:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samling 2 V. Bergan
M. Dardanou
B. Engdahl
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
13:15-14:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samling 2 M. Dardanou
14:15-15:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samling 2 V. Bergan
M. Dardanou
B. Engdahl
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
28.03.2017
08:15-11:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
FOR: Forelesning
M. Dardanou
A. Myrstad
O. Tveiterås
Onsdag
29.03.2017
10:15-12:00 MV.110 C.104
BLU-1208-2 Seminar gr. 1
SEM: Felles seminar gr. 1 og gr. 2
M. Dardanou
A. Myrstad
O. Tveiterås
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
03.04.2017
09:15-12:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samling 3 V. Bergan
M. Dardanou
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-16:00 MV.110 E.203
BLU-1208S-2 Undervisning M. Dardanou
O. Tveiterås
Tirsdag
04.04.2017
08:15-09:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samling 3 V. Bergan
M. Dardanou
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-15:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samling 3 M. Dardanou
B. Engdahl
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
M. Volden
15:00-16:00 BOOKING- Booking BLS022
BLU Teammøte BLU 2 og BLU S2
M. Dardanou
I. Frenning
H. Habbestad
B. Haugseth
L. Hustad-Hoel
H. Krane
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
G.O. Pettersen
O. Tveiterås
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
M. Wiik
Onsdag
05.04.2017
08:15-12:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BLU-1210-1 Felles undervisning
Etterarbeid praksis
M. Dardanou
B. Haugseth
G.O. Pettersen
M. Volden
M. Wiik
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
19.04.2017
08:15-12:00 MV.110 C.104
BLU-1210-1 Felles undervisning M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
M. Volden
13:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
FOR: Forelesning
M. Dardanou
E. Eriksen
Torsdag
20.04.2017
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
FOR: Forelesning
M. Dardanou
E. Eriksen
12:15-14:00 MV.110 E.103
BLU-1210-1 Felles undervisning M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 MV.110 E.103
BLU-1210-1 Felles undervisning M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
M. Volden
Fredag
21.04.2017
09:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning M. Dardanou
A. Myrstad
O. Tveiterås
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BLU-1210-1 Felles undervisning M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
B. Haugseth
G.O. Pettersen
M. Volden
M. Wiik
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.04.2017
08:15-09:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1003-2 Forelesning M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
25.04.2017
08:15-11:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
FOR: Felles seminar
M. Dardanou
A. Myrstad
O. Tveiterås
11:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
FOR: Felles seminar
M. Dardanou
A. Myrstad
O. Tveiterås
Onsdag
26.04.2017
08:15-10:00 MV.110 E.203
BLU-1003-2 Seminar gr. 1 M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-1003-2 Seminar gr. 2 M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 E.203
BLU-1003-2 Seminar gr. 3 M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1003S-2 Forelesning M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
27.04.2017
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1003-2 Forelesning M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1003S-2 Serminar gr. 1
Seminar gr. 1
M. Dardanou
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
Fredag
28.04.2017
08:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-1003S-2 Seminar gr. 2 M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
11:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1003S-2 Forelesning M. Dardanou
G. Meløe
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
10.05.2017
12:30-15:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking BLS022
BLU Praksislærer og faglærerforum
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Haugseth
L. Hustad-Hoel
B. Isaksen
T. Isaksen
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
R. Larsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
I.C. Nordli
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
O. Tveiterås
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 22
Uke 22
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
01.06.2017
14:30-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
L. Arntzen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
G. Egeberg
B. Engdahl
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
O.A. Haugland
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
H. Jensberg
F. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
I.L. Johannessen
N.B. Johansen
I. Kamplid
B.A. Karlsen
S. Karlsen
Å. Karlshaugen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
M. Kimsaas
H. Krane
A. Kristiansen
H-G. Køller
A.B. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
T. Lund
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
G. Meløe
H.E. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
J.I. Nergård
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
R. Norum
K.A. Nyborg
B.J. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.P. Pettersen
D.N.F. Pinto
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
A. Rondestvedt
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
R. Skjelmo
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
K.A. Stankiewicz
A.R. Steele
J. Steensen
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
K. Tyldum
T. Unstad
I.L. Valstad
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
O.C. Vedvik
M. Volden
R.M. Walberg
K.S. Worum
V. Øie
E.M. Øvrebø
T. Øwre
NB: Semester 2017 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25