Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2017 Vår - lærer Mirjam Harkestad Olsen - Professor

Mirjam Harkestad Olsen

Timeplan for Mirjam Harkestad Olsen - Professor i uke 2
Uke
2
Mandag
09.01.2017
Tirsdag
10.01.2017
Onsdag
11.01.2017
Torsdag
12.01.2017
Fredag
13.01.2017
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:45-15:30
08:45-15:30 ALTA_BT1 1014
ALTA_BT1 1016
PED-3055F-1 Samling uke 2
Innføring i emnet
M.H. Olsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:45-15:30
08:45-15:30 ALTA_BT1 1014
ALTA_BT1 1016
PED-3055F-1 Samling uke 2
Kvantitativ metode
M.H. Olsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:45-15:30
08:45-15:30 ALTA_BT1 1014
ALTA_BT1 1016
PED-3055F-1 Samling uke 2
Vitenskapsteori
M.H. Olsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:45-14:30
08:45-14:30 ALTA_BT1 1014
ALTA_BT1 1016
PED-3055F-1 Samling uke 2
Vitenskapsteori
M.H. Olsen
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00    
15:00          
16:00          
Timeplan for Mirjam Harkestad Olsen - Professor i uke 6
Uke
6
Mandag
06.02.2017
Tirsdag
07.02.2017
Onsdag
08.02.2017
Torsdag
09.02.2017
Fredag
10.02.2017
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:45-15:30
08:45-15:30 ALTA_BT1 1014
PED-3055F-1 Samling uke 6
Kvantitativ metode
M.H. Olsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:45-15:30
08:45-15:30 ALTA_BT1 1014
PED-3055F-1 Samling uke 6
Studentseminar- framlegg av forskningsdesign og metode
M.H. Olsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:45-15:30
08:45-15:30 ALTA_BT1 1014
PED-3055F-1 Samling uke 6
Studentseminar- framlegg av forskningsdesign og metode
M.H. Olsen
09:00    
10:00    
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-15:30
12:00-15:30 ALTA_BT1 1016
ALTA_BT1 2026
PED-3055F-1 Samling uke 6
Kvantitativ metode
M.H. Olsen
 
13:00  
14:00  
15:00          
16:00          
Timeplan for Mirjam Harkestad Olsen - Professor i uke 9
Uke
9
Mandag
27.02.2017
Tirsdag
28.02.2017
Onsdag
01.03.2017
Torsdag
02.03.2017
Fredag
03.03.2017
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:45-15:30
08:45-15:30 ALTA_BT1 1014
PED-3055F-1 Samling uke 9
Survey som metode
M.H. Olsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:45-15:30
08:45-15:30 ALTA_BT1 1014
PED-3055F-1 Samling uke 9
Intervju som metode
M.H. Olsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:45-15:30
08:45-15:30 ALTA_BT1 1016
ALTA_BT1 2025
PED-3055F-1 Samling uke 9
Forskningsetikk NSD
M.H. Olsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:15
08:15-11:15 ALTA_BT1 1014
PED-3055F-1 Samling uke 9
Oppsummering
M.H. Olsen
09:00  
10:00  
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:30-15:30
12:30-15:30 ALTA_BT1 1014
ALTA_BT1 1016
PED-3055F-1 Samling uke 9
Forskningsdesign Begrepsavklaringer Reliabilitet Validitet
M.H. Olsen
 
13:00  
14:00  
15:00          
16:00