Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2017 Vår - lærer Petter Holm - Instituttleder

Petter Holm

Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 3
Uke
3
Mandag
16.01.2017
Tirsdag
17.01.2017
Onsdag
18.01.2017
Torsdag
19.01.2017
Fredag
20.01.2017
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH E-101
FSK-2012-1 Forelesning
Introduksjon
E.H. Brækkan
P. Holm
K.P. Paudel
     
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Forelesning
Forelesning Kursinformasjon og introduksjon
P. Holm
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 4
Uke
4
Mandag
23.01.2017
Tirsdag
24.01.2017
Onsdag
25.01.2017
Torsdag
26.01.2017
Fredag
27.01.2017
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 NFH D-112
SVF-2501-1 Seminar med spill
Spill: Fish banks
H. Celius
P. Holm
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-17:00
10:15-17:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Seminar med spill
Spill: Fish banks
H. Celius
P. Holm
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Forelesning
Forelesning Hva er forvaltning og forvaltnings - objekter
P. Holm
     
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 NFH E-102
FSK-2012-1 Forelesning
Grunnlagsp. (Jacobs kap. 1-3 Undersøkelsesprosessen (Jacobs kap. 4)
M. Esaiassen
P. Holm
   
15:00      
16:00        
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 5
Uke
5
Mandag
30.01.2017
Tirsdag
31.01.2017
Onsdag
01.02.2017
Torsdag
02.02.2017
Fredag
03.02.2017
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Forelesning
Forelesning Fra åpen allmenning og lukkede fiskerier
H. Celius
P. Holm
     
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 NFH E-101
FSK-2012-1 Forelesning
Hvilke data? (Jacobs kap. 7) med øvelser
M. Esaiassen
P. Holm
11:00      
12:00        
13:00        
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 NFH E-101
FSK-2012-1 Forelesning
Design (Jacobs kap. 6)
M. Esaiassen
P. Holm
   
15:00        
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 6
Uke
6
Mandag
06.02.2017
Tirsdag
07.02.2017
Onsdag
08.02.2017
Torsdag
09.02.2017
Fredag
10.02.2017
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Forelesning
Det rettslige grunnlaget for norsk fiskeriforvaltning V/Gabrielsen
P. Holm
       
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 7
Uke
7
Mandag
13.02.2017
Tirsdag
14.02.2017
Onsdag
15.02.2017
Torsdag
16.02.2017
Fredag
17.02.2017
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking THL023
Fagdag NFH v/ instituttleder Kathrine Tveiterås (eget program og invitasjon med tid og sted kommer)
J.H. Andersen
P. Arbo
C. Armstrong
J.A. Arnesen
M. Aschan
H-M. Blencke
M. Borit
E.H. Brækkan
R.A. Dalmo
B.M. Dreyer
A. Eide
H.C. Eilertsen
K-E. Eilertsen
M. Esaiassen
B-P. Finstad
E. Freibu
T. Haug
B. Hersoug
P. Holm
M.M.T. Iversen
I-J. Jensen
I. Jensen
S. Jentoft
H.K. Johnsen
J.P. Johnsen
J. Jørgensen
T. Jørgensen
J-E.A. Killie
V. Kristoffersen
B. Landfald
R.B. Larsen
T.H. Larsen
I.H. Lien
H.K. Mæhre
R.L. Olsen
T. Osnes
K.P. Paudel
K. Præbel
B. Robertsen
J. Santos
T. Seternes
K. Stensvåg
S.K. Stormo
T. Trondsen
K. Tveiterås
P.T. Ørebech
M. Aanesen
   
09:00        
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Forelesning
Forvaltningsformer og instrumenter, semesteroppgave fellesveiledning
P. Holm
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH E-102
FSK-2012-1 Forelesning
Utvalg (Lind kap. 8)
E.H. Brækkan
P. Holm
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH E-101
FSK-2012-1 Forelesning
Innsamling av kvantitative og kvalitative dat (Jacobs kap. 8 og 12)
E.H. Brækkan
M. Esaiassen
P. Holm
K.P. Paudel
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH E-101
FSK-2012-1 Forelesning
Utvalg (Jacobs kap. 9)
P. Holm
 
13:00    
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 8
Uke
8
Mandag
20.02.2017
Tirsdag
21.02.2017
Onsdag
22.02.2017
Torsdag
23.02.2017
Fredag
24.02.2017
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-16:00
09:15-16:00
SVF-2501-1 Seminar med spill
Spill: Forvaltningsplan Simfishlab
H. Celius
P. Holm
10:00        
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH E-101
FSK-2012-1 Forelesning
Analysere kvalitative data (Jacobs kap.10)
M. Esaiassen
P. Holm
 
13:00      
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Forelesning
Forelesning Internasjonale avtaler og forhandlinger, fastsettelse
P. Holm
     
15:00      
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 11
Uke
11
Mandag
13.03.2017
Tirsdag
14.03.2017
Onsdag
15.03.2017
Torsdag
16.03.2017
Fredag
17.03.2017
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Forelesning
Forelesning Kystsone og oppdrettsforvaltning
P. Holm
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Forelesning
Oppdrettsnæringa
P. Holm
 
11:00      
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 12
Uke
12
Mandag
20.03.2017
Tirsdag
21.03.2017
Onsdag
22.03.2017
Torsdag
23.03.2017
Fredag
24.03.2017
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-16:00
09:15-16:00
SVF-2501-1 Seminar med spill
Spill: Kampen om plass i kystsonen Simfishlab
P. Holm
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 14
Uke
14
Mandag
03.04.2017
Tirsdag
04.04.2017
Onsdag
05.04.2017
Torsdag
06.04.2017
Fredag
07.04.2017
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Forelesning
Debrief
P. Holm
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Forelesning
Grunnlaget for havbruksforvaltningen: Christopher Grønbeck, Nærings og fiskeridepartementet
P. Holm
 
11:00      
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 17
Uke
17
Mandag
24.04.2017
Tirsdag
25.04.2017
Onsdag
26.04.2017
Torsdag
27.04.2017
Fredag
28.04.2017
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Forelesning
Marin governance
P. Holm
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00
FSK-2012-1 Forelesning
Rom B-067: Trekke konklusjoner Jacobs kap. 11 og 15)
E.H. Brækkan
M. Esaiassen
P. Holm
K.P. Paudel
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH D-111
SVF-2501-1 Forelesning
Oppgaveseminar
P. Holm
 
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 18
Uke
18
Mandag
01.05.2017
Tirsdag
02.05.2017
Onsdag
03.05.2017
Torsdag
04.05.2017
Fredag
05.05.2017
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-16:00
09:15-16:00
SVF-2501-1 Seminar med spill
Spill: GO FISH! Simfishlab
H. Celius
P. Holm
   
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 19
Uke
19
Mandag
08.05.2017
Tirsdag
09.05.2017
Onsdag
10.05.2017
Torsdag
11.05.2017
Fredag
12.05.2017
08:00          
09:00          
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-112
SVF-2501-1 Seminar
Reserve
P. Holm
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 NFH E-101
FSK-2012-1 Forelesning
Drøfte og presentere funn
E.H. Brækkan
M. Esaiassen
P. Holm
K.P. Paudel
11:00      
12:00        
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 20
Uke
20
Mandag
15.05.2017
Tirsdag
16.05.2017
Onsdag
17.05.2017
Torsdag
18.05.2017
Fredag
19.05.2017
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Forelesning
Reserve
P. Holm
   
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Seminar
Reserve
P. Holm
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH E-101
FSK-2012-1 Forelesning
GO FISH! Simfishlab
E.H. Brækkan
M. Esaiassen
P. Holm
K.P. Paudel
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 22
Uke
22
Mandag
29.05.2017
Tirsdag
30.05.2017
Onsdag
31.05.2017
Torsdag
01.06.2017
Fredag
02.06.2017
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Forelesning
Reserve
P. Holm
   
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-110
SVF-2501-1 Seminar
Reserve
P. Holm
11:00      
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00