Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Agnete Bersvendsen - Stipendiat

Agnete Bersvendsen

Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 33
Uke
33
Mandag
13.08.2018
Tirsdag
14.08.2018
Onsdag
15.08.2018
Torsdag
16.08.2018
Fredag
17.08.2018
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 245
BVE-1531-1 Forelesning
Introduksjon til emnet
A. Bersvendsen
10:00        
11:00        
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-12:30
11:45-12:30 HARSTAD_HG5 245
BVE-1531-1 Forelesning
Introduksjon til miljøarbeidet
A. Bersvendsen
12:00          
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:45-15:30
13:45-15:30 HARSTAD_HG5 243
BVDEX4-1 OBLIGATORISK
(p) Ferdighetstrening
A. Bersvendsen
       
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 35
Uke
35
Mandag
27.08.2018
Tirsdag
28.08.2018
Onsdag
29.08.2018
Torsdag
30.08.2018
Fredag
31.08.2018
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 ANNET FINNSNES
BVDEX5-2 OBLIGATORISK
5.3 - Fylkesnemndsseminar 2
A. Bersvendsen
M-N. Henriksen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:30
09:15-14:30 HARSTAD_HG5 113
BVEX5-1 Forelesning
5.1/3b og 3c - Rus
A. Bersvendsen
   
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 ANNET FINNSNES
BVDEX5-2 OBLIGATORISK
5.3 - Fylkesnemndsseminar 3
A. Bersvendsen
M-N. Henriksen
10:00    
11:00    
12:00    
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 36
Uke
36
Mandag
03.09.2018
Tirsdag
04.09.2018
Onsdag
05.09.2018
Torsdag
06.09.2018
Fredag
07.09.2018
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 114
BVEX5-1 Forelesning
5.1/3b og 3c - Vold, familievold og forebygging
A. Bersvendsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 243
BVEX5-1 Forelesning
5.1/3b og 3c - Vold, familievold og forebygging
A. Bersvendsen
     
10:00      
11:00      
12:00      
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 37
Uke
37
Mandag
10.09.2018
Tirsdag
11.09.2018
Onsdag
12.09.2018
Torsdag
13.09.2018
Fredag
14.09.2018
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 245
BVEX5-1 Forelesning
5.1/3b og 3c - Vold, familievold og forebygging
A. Bersvendsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:30
09:15-15:30 HARSTAD_HG5 112
BVEX5-1 Forelesning
5.1/3b og 3c - Seksuelle overgrep
A. Bersvendsen
     
10:00      
11:00      
12:00      
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 38
Uke
38
Mandag
17.09.2018
Tirsdag
18.09.2018
Onsdag
19.09.2018
Torsdag
20.09.2018
Fredag
21.09.2018
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 245
BVE-1531-1 Forelesning
Miljøarbeid - Familie- og nettverksarbeid
A. Bersvendsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 245
BVE-1531-1 Forelesning
Miljøarbeid - Motiverende intervju
A. Bersvendsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 114
BVEX5-1 Forelesning
5.3/2b - Dokumentasjon for fylkesnemndprosjektet
A. Bersvendsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 235
BVE-1531-1 Forelesning
Miljøarbeid - Traumebevisst omsorg
A. Bersvendsen
 
10:00  
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-13:30
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 245
BVE-1531-1 Forelesning
Miljøarbeid - Kognitiv atferdsterapi
A. Bersvendsen
   
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:45-14:30
12:45-14:30 HARSTAD_HG5 245
BVE-1531-1 Forelesning
Miljøarbeid - Tiltaksplaner og handlingsplaner
A. Bersvendsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:45-13:30
12:45-13:30 HARSTAD_HG5 235
BVE-1531-1 Forelesning
Miljøarbeid - Utlevering og gjennomgang av oppgaver til Gallery Walk
A. Bersvendsen
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:45-14:30
13:45-14:30 HARSTAD_HG5 245
BVE-1531-1 Forelesning
Miljøarbeid - Psykologisk førstehjelp
A. Bersvendsen
     
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 39
Uke
39
Mandag
24.09.2018
Tirsdag
25.09.2018
Onsdag
26.09.2018
Torsdag
27.09.2018
Fredag
28.09.2018
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 217
HARSTAD_HG5 218
HARSTAD_HG5 219
HARSTAD_HG5 229
HARSTAD_HG5 230
Klikk for å vise/skjule alle
BVE-1531-1 Grupper
Miljøarbeid (gruppearbeid)
A. Bersvendsen
     
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 114
HARSTAD_HG5 235
BVE-1531-1 Seminar
OBLIGATORISK - Arbeidskravseminar
J. Arnesen
A. Bersvendsen
10:00      
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:45-15:30
12:45-15:30 HARSTAD_HG5 242
HARSTAD_HG5 245
BVE-1531-1 Seminar
Miljøarbeid - Gallery walk
A. Bersvendsen
       
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 44
Uke
44
Mandag
29.10.2018
Tirsdag
30.10.2018
Onsdag
31.10.2018
Torsdag
01.11.2018
Fredag
02.11.2018
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 113
HARSTAD_HG5 114
BVEX5-1 Seminar
OBLIGATORISK - Fylkesnemndseminar
A. Bersvendsen
R.Ø. Solbakk
 
10:00        
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 45
Uke
45
Mandag
05.11.2018
Tirsdag
06.11.2018
Onsdag
07.11.2018
Torsdag
08.11.2018
Fredag
09.11.2018
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 112
HARSTAD_HG5 114
BVEX5-1 Seminar
OBLIGATORISK - Fylkesnemndseminar
A. Bersvendsen
R.Ø. Solbakk
10:00        
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 46
Uke
46
Mandag
12.11.2018
Tirsdag
13.11.2018
Onsdag
14.11.2018
Torsdag
15.11.2018
Fredag
16.11.2018
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 243
HARSTAD_HG5 245
BVEX5-1 Seminar
OBLIGATORISK - Fylkesnemndseminar
A. Bersvendsen
R.Ø. Solbakk
10:00        
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
NB: Semester 2018 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52