Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Agnete Bersvendsen - Stipendiat

Agnete Bersvendsen

Uke 33
Mandag
13:45-15:30 - 13.08.2018
OBLIGATORISK
(p) Ferdighetstrening
Lærer:
A. Bersvendsen
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-11:00 - 17.08.2018
Forelesning
Introduksjon til emnet
Lærer:
A. Bersvendsen
11:45-12:30 - 17.08.2018
Forelesning
Introduksjon til miljøarbeidet
Lærer:
A. Bersvendsen
Uke 35
Mandag
09:15-13:30 - 27.08.2018
OBLIGATORISK
5.3 - Fylkesnemndsseminar 2
Tirsdag
09:15-14:30 - 28.08.2018
Forelesning
5.1/3b og 3c - Rus
Lærer:
A. Bersvendsen
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-13:30 - 31.08.2018
OBLIGATORISK
5.3 - Fylkesnemndsseminar 3
Uke 36
Mandag
09:15-13:30 - 03.09.2018
Forelesning
5.1/3b og 3c - Vold, familievold og forebygging
Lærer:
A. Bersvendsen
Tirsdag
09:15-13:30 - 04.09.2018
Forelesning
5.1/3b og 3c - Vold, familievold og forebygging
Lærer:
A. Bersvendsen
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 37
Mandag
09:15-13:30 - 10.09.2018
Forelesning
5.1/3b og 3c - Vold, familievold og forebygging
Lærer:
A. Bersvendsen
Tirsdag
09:15-15:30 - 11.09.2018
Forelesning
5.1/3b og 3c - Seksuelle overgrep
Lærer:
A. Bersvendsen
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 38
Mandag
09:15-12:30 - 17.09.2018
Forelesning
Miljøarbeid - Familie- og nettverksarbeid
Lærer:
A. Bersvendsen
12:45-14:30 - 17.09.2018
Forelesning
Miljøarbeid - Tiltaksplaner og handlingsplaner
Lærer:
A. Bersvendsen
Tirsdag
09:15-11:00 - 18.09.2018
Forelesning
Miljøarbeid - Motiverende intervju
Lærer:
A. Bersvendsen
11:45-13:30 - 18.09.2018
Forelesning
Miljøarbeid - Kognitiv atferdsterapi
Lærer:
A. Bersvendsen
13:45-14:30 - 18.09.2018
Forelesning
Miljøarbeid - Psykologisk førstehjelp
Lærer:
A. Bersvendsen
Onsdag
09:15-11:00 - 19.09.2018
Forelesning
5.3/2b - Dokumentasjon for fylkesnemndprosjektet
Lærer:
A. Bersvendsen
Torsdag
09:15-12:30 - 20.09.2018
Forelesning
Miljøarbeid - Traumebevisst omsorg
Lærer:
A. Bersvendsen
12:45-13:30 - 20.09.2018
Forelesning
Miljøarbeid - Utlevering og gjennomgang av oppgaver til Gallery Walk
Lærer:
A. Bersvendsen
Fredag
Uke 39
Mandag
12:45-15:30 - 24.09.2018
Seminar
Miljøarbeid - Gallery walk
Lærer:
A. Bersvendsen
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-12:30 - 28.09.2018
Seminar
OBLIGATORISK - Arbeidskravseminar
Uke 44
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-12:30 - 01.11.2018
Seminar
OBLIGATORISK - Fylkesnemndseminar
Fredag
Uke 45
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-12:30 - 09.11.2018
Seminar
OBLIGATORISK - Fylkesnemndseminar
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-12:30 - 16.11.2018
Seminar
OBLIGATORISK - Fylkesnemndseminar
NB: Semester 2018 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52