Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Åse Slettbakk - Førstelektor

Åse Slettbakk

Uke 34
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 22.08.2018
Forelesning
Torsdag
08:15-10:00 - 23.08.2018
Forelesning
14:15-16:00 - 23.08.2018
Forelesning
Fredag
08:15-10:00 - 24.08.2018
Forelesning
Uke 36
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 05.09.2018
Forelesning
Torsdag
08:15-16:00 - 06.09.2018
Samling
Fredag
08:15-12:00 - 07.09.2018
Forelesning
Lærer:
Å. Slettbakk
Uke 37
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-16:00 - 13.09.2018
Forelesning
Fredag
08:15-12:00 - 14.09.2018
Forelesning
Uke 38
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
12:15-14:00 - 20.09.2018
Forelesning
Fredag
08:15-12:00 - 21.09.2018
Forelesning
Uke 39
Mandag
Tirsdag
10:15-12:00 - 25.09.2018
Forelesning
Lærer:
Å. Slettbakk
Onsdag
Torsdag
14:15-16:00 - 27.09.2018
Forelesning
Lærer:
Å. Slettbakk
Fredag
Uke 42
Mandag
08:15-16:00 - 15.10.2018
Samling
Tirsdag
08:15-16:00 - 16.10.2018
Samling
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 18.10.2018
Booking BLS022
ILP Personalmøte
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
T.A. Bringeland
H. Brox
H.V. Busch
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
I.L. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
T. Kofoed
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
T. Lund
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.P. Pettersen
N.M. Rebni
S.G. Riise
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
O. Tveiterås
A. Unhjem
T. Unstad
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
K.S. Worum
V. Øie
E.M. Øvrebø
Fredag
Uke 45
Mandag
Tirsdag
08:15-16:00 - 06.11.2018
Samling
Onsdag
08:15-16:00 - 07.11.2018
Samling
Torsdag
14:15-16:00 - 08.11.2018
Forelesning
Fredag
08:15-12:00 - 09.11.2018
Forelesning
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-16:00 - 15.11.2018
Forelesning
Fredag
08:15-12:00 - 16.11.2018
Forelesning
Uke 47
Mandag
14:15-16:00 - 19.11.2018
Forelesning
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-12:00 - 23.11.2018
Forelesning
Uke 48
Mandag
12:15-14:00 - 26.11.2018
Forelesning
14:15-16:00 - 26.11.2018
Forelesning
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-16:00 - 29.11.2018
Forelesning
Fredag
08:15-12:00 - 30.11.2018
Forelesning
Uke 49
Mandag
12:15-16:00 - 03.12.2018
Forelesning
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-12:00 - 07.12.2018
Forelesning
NB: Semester 2018 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 52