Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Bente Anita Karlsen - Universitetslektor

Bente Anita Karlsen

Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.08.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagseminar BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Tirsdag
14.08.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagseminar BLU
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
20.08.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002S-1 Seminargr. 1
Seminar gruppe 1
B.A. Karlsen
Tirsdag
21.08.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002-1 Seminargr. 1
Gruppe 1
B.A. Karlsen
Torsdag
23.08.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
24.08.2018
12:15-16:00 MV.110 I.112
BLU-1002S-1 Seminargr. 2
Seminar gruppe 2
B.A. Karlsen
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.08.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002-1 Seminargr. 1
Gruppe 1
B.A. Karlsen
Torsdag
30.08.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
04.09.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002-1 Seminargr. 1
Gruppe 1
B.A. Karlsen
Onsdag
05.09.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002S-1 Seminargr. 1
Seminar gruppe 1
B.A. Karlsen
Torsdag
06.09.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002S-1 Seminargr. 2
Seminar gruppe 2
B.A. Karlsen
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
11.09.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002-1 Seminargr. 1
Gruppe 1
B.A. Karlsen
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.09.2018
08:15-16:00 BLU-1002S-1 Forelesninger
Introduksjon i praksisbarnehagen
P.E. Bartnæs
B.A. Karlsen
Onsdag
19.09.2018
08:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1002S-1 Forelesninger
Introduksjon til praksis
P.E. Bartnæs
T.H. Blixrud
M. Dardanou
N.H. Dønnem
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
T. Unstad
T.K. Vårnes
Torsdag
20.09.2018
08:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1002S-1 Forelesninger
Introduksjon til praksis
P.E. Bartnæs
T.H. Blixrud
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
A.B. Sortland
T. Unstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.09.2018
08:15-12:00 MV.110 I.109
MV.110 I.111
MV.110 I.112
LRU-2210-1 Forelesning
Undervisning
B.A. Karlsen
Tirsdag
25.09.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002-1 Seminargr. 3
Gruppe 3
B.A. Karlsen
Onsdag
26.09.2018
10:15-13:00 MV.110 I.109
MV.110 I.111
MV.110 I.112
LRU-2210-1 Forelesning
Undervisning
B.A. Karlsen
Torsdag
27.09.2018
08:15-12:00 MV.110 I.111
MV.110 I.112
LRU-2581-1 Forelesning B.A. Karlsen
H.E. Moe
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
02.10.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002-1 Seminargr. 3
Gruppe 3
B.A. Karlsen
Torsdag
04.10.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
11.10.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
18.10.2018
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking BLS022
ILP Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
T.A. Bringeland
H. Brox
H.V. Busch
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
I.L. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
T. Kofoed
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
T. Lund
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.P. Pettersen
N.M. Rebni
S.G. Riise
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
O. Tveiterås
A. Unhjem
T. Unstad
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
K.S. Worum
V. Øie
E.M. Øvrebø
Fredag
19.10.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagdag BLU
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
25.10.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
B. Steinsvik
R.M. Walberg
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
29.10.2018
08:15-12:00 MV.110 I.111
LRU-2210-1 Forelesning
Undervisning
B.A. Karlsen
Tirsdag
30.10.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002-1 Seminargr. 3
Gruppe 3
B.A. Karlsen
Torsdag
01.11.2018
08:15-12:00 MV.110 I.111
MV.110 I.112
LRU-2210-1 Forelesning
Undervisning
B.A. Karlsen
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
06.11.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002-1 Seminargr. 3
Gruppe 3
B.A. Karlsen
Torsdag
08.11.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002S-1 Seminargr. 1
Seminar gruppe 1
B.A. Karlsen
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
09.11.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002S-1 Seminargr. 2
Seminar gruppe 2
B.A. Karlsen
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.11.2018
08:15-12:00 MV.110 I.109
MV.110 I.111
MV.110 I.112
LRU-2210-1 Forelesning
Undervisning
B.A. Karlsen
Tirsdag
13.11.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002-1 Seminargr. 2
Gruppe 2
B.A. Karlsen
12:15-16:00 MV.110 I.109
MV.110 I.111
MV.110 I.112
LRU-2210-1 Forelesning
Undervisning
B.A. Karlsen
Torsdag
15.11.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
20.11.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002-1 Seminargr. 2
Gruppe 2
B.A. Karlsen
Torsdag
22.11.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
26.11.2018
08:15-12:00 MV.110 I.109
MV.110 I.111
MV.110 I.112
LRU-2210-1 Forelesning
Undervisning
B.A. Karlsen
Tirsdag
27.11.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002-1 Seminargr. 2
Gruppe 2
B.A. Karlsen
Torsdag
29.11.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
R.M. Walberg
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 49
Uke 49
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
04.12.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002-1 Seminargr. 2
Gruppe 2
B.A. Karlsen
Onsdag
05.12.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002S-1 Seminargr. 1
Seminar gruppe 1
B.A. Karlsen
Torsdag
06.12.2018
08:15-12:00 MV.110 I.112
BLU-1002S-1 Seminargr. 2
Seminar gruppe 2
B.A. Karlsen
Timeplan for Bente Anita Karlsen - Universitetslektor i uke 50
Uke 50
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
11.12.2018
09:00-15:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Faglig forum for faglærere og praksislærere BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Torsdag
13.12.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik