Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Geir Olaf Pettersen - Førstelektor

Geir Olaf Pettersen

Uke 33
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-16:00 - 15.08.2018
Booking BLS022
ILP Forskningsgruppe MATDID
Rom:
Torsdag
08:15-14:00 - 16.08.2018
Booking BLS022
ILP Forskningsgruppe MATDID
Rom:
Fredag
08:15-16:00 - 17.08.2018
Booking BLS022
ILP Forskningsgruppe MATDID
Rom:
Uke 34
Mandag
08:15-16:00 - 20.08.2018
Seminargruppe B
Klasse B - Lavvotur
Rom:
Tirsdag
08:00-16:00 - 21.08.2018
Seminargruppe A
Klasse A - Lavvotur
Rom:
Onsdag
Torsdag
14:00-15:00 - 23.08.2018
Fellesaktiviterer GLU 1-7, 1.år
Oppstart - gruppearbeid
Fredag
Uke 35
Mandag
08:15-16:00 - 27.08.2018
Samling
Rom:
Tirsdag
09:15-11:00 - 28.08.2018
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:15-15:00 - 31.08.2018
Forelesning
Spørretime
Uke 36
Mandag
08:15-09:00 - 03.09.2018
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
10:15-12:00 - 03.09.2018
Seminargruppe A
Seminargr. A
Tirsdag
14:15-16:00 - 04.09.2018
Seminargruppe B
Seminargr. B
Onsdag
09:15-10:00 - 05.09.2018
Forelesning
Spørretime
Torsdag
Fredag
Uke 37
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 11.09.2018
Forelesning
Spørretime
Lærer:
G.O. Pettersen
Onsdag
Torsdag
09:15-12:00 - 13.09.2018
Seminargruppe B
Seminargr. B
Lærer:
G.O. Pettersen
12:15-15:00 - 13.09.2018
Seminargruppe A
Seminargr. A
Lærer:
G.O. Pettersen
Fredag
Uke 38
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 39
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 26.09.2018
Forelesning
10:15-12:00 - 26.09.2018
Seminargruppe A
Seminargr. A
12:15-14:00 - 26.09.2018
Seminargruppe B
Seminargr. B
Torsdag
Fredag
Uke 40
Mandag
12:15-14:00 - 01.10.2018
Forelesning
Spørretime
Lærer:
G.O. Pettersen
Tirsdag
08:15-10:00 - 02.10.2018
Seminargruppe B
Seminargr. B
Lærer:
G.O. Pettersen
10:15-12:00 - 02.10.2018
Seminargruppe A
Seminargr. A
Lærer:
G.O. Pettersen
14:00-15:00 - 02.10.2018
Praksis
Praksisforberedende møte for faglærere og praksislærere
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 05.10.2018
Forelesning
Spørretime
Lærer:
G.O. Pettersen
10:15-11:00 - 05.10.2018
Forelesning
Spørretime
Uke 41
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 42
Mandag
12:15-14:00 - 15.10.2018
Seminargruppe A
Seminargr. A
Lærer:
G.O. Pettersen
14:15-16:00 - 15.10.2018
Seminargruppe B
Seminargr. B
Lærer:
G.O. Pettersen
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 18.10.2018
Booking BLS022
ILP Personalmøte
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
T.A. Bringeland
H. Brox
H.V. Busch
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
I.L. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
T. Kofoed
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
T. Lund
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.P. Pettersen
N.M. Rebni
S.G. Riise
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
O. Tveiterås
A. Unhjem
T. Unstad
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
K.S. Worum
V. Øie
E.M. Øvrebø
Fredag
10:15-11:00 - 19.10.2018
Forelesning
Spørretime
Uke 44
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 45
Mandag
12:15-16:00 - 05.11.2018
Booking BLS022
ILP Forskningsgruppe MATDID
Rom:
Tirsdag
12:15-16:00 - 06.11.2018
Booking BLS022
ILP Forskningsgruppe MATDID
Rom:
Onsdag
08:15-16:00 - 07.11.2018
Booking BLS022
ILP Forskningsgruppe MATDID
Rom:
Torsdag
08:15-14:00 - 08.11.2018
Booking BLS022
ILP Forskningsgruppe MATDID
Rom:
Fredag
08:15-16:00 - 09.11.2018
Booking BLS022
ILP Forskningsgruppe MATDID
Rom:
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-16:00 - 15.11.2018
Samling
Rom:
Fredag
Uke 47
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-09:00 - 22.11.2018
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
09:15-10:00 - 22.11.2018
Seminargruppe B
Seminargr. B
Lærer:
G.O. Pettersen
10:15-11:00 - 22.11.2018
Seminargruppe A
Seminargr. A
Lærer:
G.O. Pettersen
Fredag
09:15-10:00 - 23.11.2018
Forelesning
Spørretime
Uke 48
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
12:30-13:30 - 30.11.2018
Forelesning
Informasjonsmøte om fagvalg
Uke 50
Mandag
Tirsdag
09:00-15:00 - 11.12.2018
Booking BLS022
ILP Faglig forum for faglærere og praksislærere BLU
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag