Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Hans Christian Ryel - Universitetslektor

Hans Christian Ryel

Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.08.2018
12:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Forskningsgruppe MATDID
A. Birkeland
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Fyhn
P.Ø. Haavold
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
20.08.2018
08:15-16:00 LER-1000-1 Seminargruppe B
Klasse B - Lavvotur
K.E.W. Bjørndal
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
Y. Sørensen
M. Volden
Tirsdag
21.08.2018
08:00-16:00 LER-1000-1 Seminargruppe A
Klasse A - Lavvotur
K.E.W. Bjørndal
A. Nedberg
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
Y. Sørensen
M. Volden
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
31.08.2018
11:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1200B-1 Forelesning
H.C. Ryel
14:15-15:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1200B-1 Forelesning
Spørretime
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
05.09.2018
10:15-16:00 MV.110 K.113
VID-6042-1 Samling 1
M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Torsdag
06.09.2018
08:15-16:00 MV.110 K.113
VID-6042-1 Samling 1
M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Fredag
07.09.2018
08:15-15:00 MV.110 K.113
VID-6042-1 Samling 1
M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
10.09.2018
12:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1200B-1 Forelesning
Spørretime
H.C. Ryel
14:15-15:00 MV.110 K.113
LER-1200B-1 Seminargruppe A
Seminargr. A
H.C. Ryel
15:15-16:00 MV.110 K.113
LER-1200B-1 Seminargruppe B
Seminargr. B
H.C. Ryel
Fredag
14.09.2018
09:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1200B-1 Forelesning
H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
20.09.2018
08:15-10:00 MV.110 K.113
LER-1200B-1 Seminargruppe A
Seminargr. A
H.C. Ryel
10:15-12:00 MV.110 K.113
LER-1200B-1 Seminargruppe B
Seminargr. B
H.C. Ryel
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.09.2018
12:15-13:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1200B-1 Forelesning
Spørretime
H.C. Ryel
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1200B-1 Forelesning
H.C. Ryel
Fredag
28.09.2018
08:15-10:00 MV.110 E.205
LER-1200B-1 Seminargruppe A
Seminargr. A
H.C. Ryel
10:15-12:00 MV.110 E.205
LER-1200B-1 Seminargruppe B
Seminargr. B
H.C. Ryel
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
02.10.2018
14:00-15:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1601-1 Praksis
Praksisforberedende møte for faglærere og praksislærere
K.E.W. Bjørndal
M. Johnsen
G. Kalseth
A. Nedberg
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
Y. Sørensen
V. Øie
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
18.10.2018
08:15-16:00 MV.110 K.113
VID-6042-1 Samling 2
M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking BLS022
ILP Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
T.A. Bringeland
H. Brox
H.V. Busch
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
I.L. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
T. Kofoed
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
T. Lund
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.P. Pettersen
N.M. Rebni
S.G. Riise
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
O. Tveiterås
A. Unhjem
T. Unstad
N.V. Vambheim
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
K.S. Worum
V. Øie
E.M. Øvrebø
Fredag
19.10.2018
08:15-15:00 MV.110 K.113
VID-6042-1 Samling 2
M. Johnsen
H.C. Ryel
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
23.10.2018
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1200B-1 Forelesning
H.C. Ryel
Onsdag
24.10.2018
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU - Sommarøy
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
J.F. Skogdal
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
V. Øie
E.M. Øvrebø
Torsdag
25.10.2018
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU - Sommarøy
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
J.F. Skogdal
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
V. Øie
E.M. Øvrebø
Fredag
26.10.2018
08:15-11:00 MV.110 E.201
LER-1200B-1 Seminargruppe A
Seminargr. A
H.C. Ryel
11:15-14:00 MV.110 E.103
LER-1200B-1 Seminargruppe B
Seminargr. B
H.C. Ryel
14:15-15:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1200B-1 Forelesning
Spørretime
H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.11.2018
12:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Forskningsgruppe MATDID
A. Birkeland
T.F. Eidissen
A.B. Fyhn
P.Ø. Haavold
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
M. Volden
Tirsdag
06.11.2018
12:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Forskningsgruppe MATDID
A. Birkeland
T.F. Eidissen
A.B. Fyhn
P.Ø. Haavold
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
Onsdag
07.11.2018
10:15-16:00 MV.110 K.113
VID-6042-1 Samling 3
M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Torsdag
08.11.2018
08:15-16:00 MV.110 K.113
VID-6042-1 Samling 3
M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Fredag
09.11.2018
08:15-15:00 MV.110 K.113
VID-6042-1 Samling 3
M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
20.11.2018
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1200B-1 Forelesning
H.C. Ryel
10:15-12:00 MV.110 K.113
LER-1200B-1 Seminargruppe A
Seminargr. A
H.C. Ryel
12:15-14:00 MV.110 K.113
LER-1200B-1 Seminargruppe B
Seminargr. B
H.C. Ryel
Fredag
23.11.2018
09:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1200B-1 Forelesning
Spørretime
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
26.11.2018
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1200B-1 Forelesning
H.C. Ryel
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1200B-1 Seminargruppe A
Seminargr. A
H.C. Ryel
13:15-15:00 MV.110 E.201
LER-1200B-1 Seminargruppe B
Seminargr. B
H.C. Ryel
Onsdag
28.11.2018
12:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1200B-1 Forelesning
H.C. Ryel
M. Volden
Torsdag
29.11.2018
12:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1200B-1 Forelesning
Spørretime
H.C. Ryel
M. Volden
NB: Semester 2018 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 44, 46, 49, 50, 51, 52