Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Ingrid Frenning - Førstelektor

Ingrid Frenning

Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.08.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagseminar BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Tirsdag
14.08.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagseminar BLU
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Onsdag
15.08.2018
10:00-14:00 MV.110 J.101
LER-1050-1 Fellesaktiviteter GLU 1.år
Oppstartssamling BLU/GLU i gymsalen - deretter omvisning, bli kjent og kafédialog
K.E.W. Bjørndal
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
B. Grønvik
L. Hjemgård Johansen
L. Husjord
J. Höper
K. Isaksen
B-H. Johannessen
K. Killie
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
H.E. Moe
A. Nedberg
K.D. Opstad
H.C. Ryel
S. Skrøvset
H. Sollid
O.K. Straum
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
Torsdag
16.08.2018
12:30-15:00 MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1002-1 Fellesaktiviteter GLU 5-10, 1.år
Fagpresentasjoner - tredeling - rullér mellom rom
I. Frenning
J. Höper
B-H. Johannessen
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
20.08.2018
08:15-16:00 BLU-2014-1 Undervisning
Tur
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
Tirsdag
21.08.2018
08:15-16:00 BLU-2014-1 Undervisning
Tur
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
Onsdag
22.08.2018
08:15-16:00 BLU-2014-1 Undervisning
Tur
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
Torsdag
23.08.2018
08:15-10:00 MV.110 K.113
LRU-2642-1 Forelesning
Undervisning
I. Frenning
11:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-2014-1 Undervisning I. Frenning
Fredag
24.08.2018
08:15-14:00 MV.110 E.202
BLU-2014-1 Undervisning I. Frenning
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.08.2018
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-2014-1 Undervisning I. Frenning
12:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-2014-1 Undervisning I. Frenning
Tirsdag
28.08.2018
10:15-12:00 LRU-2642-1 Forelesning
Undervisning
I. Frenning
12:15-14:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1350-1 Forelesning I. Frenning
Torsdag
30.08.2018
08:15-10:00 MV.110 E.201
LRU-2642-1 Forelesning
Undervisning
I. Frenning
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
Fredag
31.08.2018
08:15-14:00 LER-1350-1 Forelesning
Dagstur
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
G.E. Mathisen
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
06.09.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
20.09.2018
12:15-16:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking SIL034
Planleggingsmøte LER-1050/LER-1052
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
I. Frenning
L. Husjord
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
H.E. Moe
G.O. Pettersen
J.F. Skogdal
H. Sollid
O.K. Straum
M. Volden
V. Øie
14:30-16:00 MV.110 E.203
MV.110 E.301
MV.110 E.302
MV.110 F.105-AUD
MV.110 K.114
LRU-2670-1 Praksis
Praksisforberedende møte
A. Birkeland
I. Frenning
B. Grønvik
J. Höper
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
I.M. Kielland
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
27.09.2018
14:00-15:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.201
MV.110 E.301
MV.110 E.302
LER-1651-1 Praksis
Praksisforberedende møte for faglærere og praksislærere
I. Frenning
B. Haugseth
K. Isaksen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
H.E. Moe
M. Olufsen
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
03.10.2018
08:15-10:00 MV.110 E.202
LRU-2642-1 Forelesning
Undervisning
I. Frenning
Torsdag
04.10.2018
12:15-14:00 LER-1350-1 Seminargr. A I. Frenning
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
05.10.2018
08:15-10:00 LER-1350-1 Seminargr. B I. Frenning
10:15-12:00 LER-1350-1 Seminargr. C I. Frenning
12:15-14:00 MV.110 E.103
MV.110 F.103-AUD
LER-1350-1 Forelesning I. Frenning
14:15-16:00 LER-1350-1 Forelesning I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
11.10.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
12.10.2018
14:15-16:00 MV.110 K.114
LER-1350-1 Forelesning I. Frenning
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
16.10.2018
14:00-15:00 MV.110 E.103
MV.110 E.301
MV.110 E.302
MV.110 F.103-AUD
MV.110 K.114
LER-1652-1 Praksisforberedende møte I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
K. Isaksen
R. Johansen
G. Kalseth
L-M. Lauritzen
H.E. Moe
M-A. Moen
M. Olufsen
Torsdag
18.10.2018
12:15-14:00 MV.110 E.301
MV.110 E.302
LER-1350-1 Forelesning I. Frenning
G.E. Mathisen
14:15-16:00 LER-1350-1 Forelesning
Ute - felles
I. Frenning
A.K. Winther
Fredag
19.10.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagdag BLU
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
24.10.2018
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU - Sommarøy
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
J.F. Skogdal
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
V. Øie
E.M. Øvrebø
Torsdag
25.10.2018
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU - Sommarøy
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
J.F. Skogdal
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
V. Øie
E.M. Øvrebø
Fredag
26.10.2018
08:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 F.103-AUD
LER-1350-1 Forelesning T.F. Eidissen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
G.E. Mathisen
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
31.10.2018
11:15-15:00 MV.110 K.113
LRU-2642-1 Forelesning
Undervisning
K.H. Danielsen
I. Frenning
Torsdag
01.11.2018
12:15-14:00 MV.110 E.202
LRU-2642-1 Forelesning
Undervisning
I. Frenning
14:15-16:00 MV.110 C.U05E
BOOKING- Booking SIL034
Livredningsprøve
I. Frenning
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
02.11.2018
08:15-11:00 MV.110 E.202
BLU-2014-1 Undervisning
Seminar
I. Frenning
12:15-14:00 MV.110 E.202
LRU-2642-1 Forelesning
Undervisning
I. Frenning
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.11.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
BOOKING- Booking SIL034
NOTED-samling
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
T. Leming
S. Skrøvset
H.M. Sollid
H. Sollid
J. Ytreberg
Tirsdag
06.11.2018
13:15-16:00 MV.110 E.201
BOOKING- Booking SIL034
NOTED-samling
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
T. Leming
S. Skrøvset
H.M. Sollid
H. Sollid
J. Ytreberg
Onsdag
07.11.2018
13:15-16:00 MV.110 E.201
BOOKING- Booking SIL034
NOTED-samling
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
T. Leming
S. Skrøvset
H.M. Sollid
H. Sollid
J. Ytreberg
Torsdag
08.11.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
NOTED-samling
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
T. Leming
S. Skrøvset
H.M. Sollid
H. Sollid
J. Ytreberg
Fredag
09.11.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
NOTED-samling
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
T. Leming
S. Skrøvset
H.M. Sollid
H. Sollid
J. Ytreberg
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
13.11.2018
13:15-16:00 MV.110 E.301
LRU-2642-1 Forelesning
Undervisning
I. Frenning
Torsdag
15.11.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
20.11.2018
08:15-10:00 LRU-2642-1 Forelesning
Undervisning
I. Frenning
10:15-12:00 MV.110 E.205
LRU-2642-1 Forelesning
Undervisning
I. Frenning
Onsdag
21.11.2018
12:30-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag kroppsøving
I. Frenning
Torsdag
22.11.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
26.11.2018
12:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-2014-1 Undervisning I. Frenning
Torsdag
29.11.2018
08:15-10:00 MV.110 J.101
LRU-2642-1 Forelesning
Undervisning
I. Frenning
14:15-16:00 MV.110 J.101
LER-1350-1 Forelesning I. Frenning
Fredag
30.11.2018
08:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-2014-1 Undervisning L. Frantzen
I. Frenning
Timeplan for Ingrid Frenning - Førstelektor i uke 50
Uke 50
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
11.12.2018
09:00-15:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Faglig forum for faglærere og praksislærere BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Torsdag
13.12.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik