Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Ingrid Frenning - Førstelektor

Ingrid Frenning

Uke 33
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
12:30-15:00 - 16.08.2018
Fellesaktiviteter GLU 5-10, 1.år
Fagpresentasjoner - tredeling - rullér mellom rom
Fredag
Uke 34
Mandag
08:15-16:00 - 20.08.2018
Undervisning
Tur
Rom:
Tirsdag
08:15-16:00 - 21.08.2018
Undervisning
Tur
Rom:
Onsdag
08:15-16:00 - 22.08.2018
Undervisning
Tur
Rom:
Torsdag
08:15-10:00 - 23.08.2018
Forelesning
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
11:15-14:00 - 23.08.2018
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
Fredag
08:15-14:00 - 24.08.2018
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
Uke 35
Mandag
08:15-12:00 - 27.08.2018
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
12:15-16:00 - 27.08.2018
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
Tirsdag
10:15-12:00 - 28.08.2018
Forelesning
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
Rom:
12:15-14:00 - 28.08.2018
Forelesning
Lærer:
I. Frenning
Onsdag
Torsdag
08:15-10:00 - 30.08.2018
Forelesning
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
Fredag
08:15-14:00 - 31.08.2018
Forelesning
Dagstur
Rom:
Uke 36
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 38
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 39
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:00-15:00 - 27.09.2018
Praksis
Praksisforberedende møte for faglærere og praksislærere
Fredag
Uke 40
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 03.10.2018
Forelesning
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
Torsdag
12:15-14:00 - 04.10.2018
Seminargr. A
Lærer:
I. Frenning
Rom:
Fredag
08:15-10:00 - 05.10.2018
Seminargr. B
Lærer:
I. Frenning
Rom:
10:15-12:00 - 05.10.2018
Seminargr. C
Lærer:
I. Frenning
Rom:
12:15-14:00 - 05.10.2018
Forelesning
Lærer:
I. Frenning
14:15-16:00 - 05.10.2018
Forelesning
Rom:
Uke 41
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:15-16:00 - 12.10.2018
Forelesning
Lærer:
I. Frenning
Uke 42
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
12:15-14:00 - 18.10.2018
Forelesning
14:15-16:00 - 18.10.2018
Forelesning
Ute - felles
Rom:
Fredag
Uke 43
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 44
Mandag
Tirsdag
Onsdag
11:15-15:00 - 31.10.2018
Forelesning
Undervisning
Torsdag
12:15-14:00 - 01.11.2018
Forelesning
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
14:15-16:00 - 01.11.2018
Booking SIL034
Livredningsprøve
Lærer:
I. Frenning
Fredag
08:15-11:00 - 02.11.2018
Undervisning
Seminar
Lærer:
I. Frenning
12:15-14:00 - 02.11.2018
Forelesning
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
Uke 45
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 46
Mandag
Tirsdag
13:15-16:00 - 13.11.2018
Forelesning
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 47
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 20.11.2018
Forelesning
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
Rom:
10:15-12:00 - 20.11.2018
Forelesning
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
Onsdag
12:30-16:00 - 21.11.2018
Booking SIL034
Fagdag kroppsøving
Lærer:
I. Frenning
Torsdag
Fredag
Uke 48
Mandag
12:15-16:00 - 26.11.2018
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-10:00 - 29.11.2018
Forelesning
Undervisning
Lærer:
I. Frenning
14:15-16:00 - 29.11.2018
Forelesning
Lærer:
I. Frenning
Fredag
08:15-14:00 - 30.11.2018
Undervisning
Uke 50
Mandag
Tirsdag
09:00-15:00 - 11.12.2018
Booking BLS022
ILP Faglig forum for faglærere og praksislærere BLU
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag