Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Jon Ragnvald Schackt - Professor

Jon Ragnvald Schackt

Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.08.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Fredag
17.08.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
20.08.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
12:15-14:00 TEO-H1 1.329
SOA-1001-1 Forelesning
Orienteringsmøte BA SOA
J. Hays
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
14:15-15:00 SVHUM A3018
SOA-3001-1 Forelesninger
Orienteringsmøte
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Tirsdag
21.08.2018
14:15-16:00 SVHUM E0105
SOA-1004-1 Forelesninger
Forelesning
J.R. Schackt
Onsdag
22.08.2018
14:15-16:00 SOA-3002-1 Forelesninger
Forelesning - rom D2020
J.R. Schackt
Fredag
24.08.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.08.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Tirsdag
28.08.2018
14:15-16:00 SVHUM E0103
SOA-1004-1 Forelesninger
Forelesning
J.R. Schackt
Onsdag
29.08.2018
14:15-16:00 SOA-3002-1 Forelesninger
Forelesning - rom D2020
J.R. Schackt
Fredag
31.08.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
03.09.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Tirsdag
04.09.2018
14:15-16:00 SVHUM E0105
SOA-1004-1 Forelesninger
Forelesning
J.R. Schackt
Onsdag
05.09.2018
14:15-16:00 SOA-3002-1 Forelesninger
Forelesning - rom D2020
J.R. Schackt
Fredag
07.09.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
10.09.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
12:15-14:00 SVHUM C1002
SOA-3900-1 Defriefing
Debriefing etter feltarbeid
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Tirsdag
11.09.2018
14:15-16:00 SVHUM E0105
SOA-1004-1 Forelesninger
Forelesning
J.R. Schackt
Onsdag
12.09.2018
14:15-16:00 SOA-3002-1 Forelesninger
Forelesning - rom D2020
J.R. Schackt
Fredag
14.09.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.09.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Tirsdag
18.09.2018
14:15-16:00 SVHUM E0105
SOA-1004-1 Forelesninger
Forelesning
J.R. Schackt
Onsdag
19.09.2018
14:15-16:00 SOA-3002-1 Forelesninger
Forelesning - rom D2020
J.R. Schackt
Fredag
21.09.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.09.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Tirsdag
25.09.2018
14:15-16:00 SVHUM E0105
SOA-1004-1 Forelesninger
Forelesning
J.R. Schackt
Onsdag
26.09.2018
14:15-16:00 SOA-3002-1 Forelesninger
Forelesning - rom D2020
J.R. Schackt
Fredag
28.09.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
01.10.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Tirsdag
02.10.2018
14:15-16:00 SVHUM E0105
SOA-1004-1 Forelesninger
Forelesning
J.R. Schackt
Fredag
05.10.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
08.10.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Tirsdag
09.10.2018
14:15-16:00 SVHUM E0105
SOA-1004-1 Forelesninger
Forelesning
J.R. Schackt
Onsdag
10.10.2018
14:15-16:00 SOA-3002-1 Forelesninger
Forelesning - rom D2020
J.R. Schackt
Fredag
12.10.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
15.10.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Tirsdag
16.10.2018
14:15-16:00 SVHUM E0105
SOA-1004-1 Forelesninger
Forelesning
J.R. Schackt
Fredag
19.10.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
22.10.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Tirsdag
23.10.2018
14:15-16:00 SVHUM E0105
SOA-1004-1 Forelesninger
Forelesning
J.R. Schackt
Onsdag
24.10.2018
14:15-16:00 SOA-3002-1 Forelesninger
Forelesning - rom D2020
J.R. Schackt
Fredag
26.10.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
29.10.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Fredag
02.11.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.11.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Fredag
09.11.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.11.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Fredag
16.11.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.11.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Fredag
23.11.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
26.11.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Fredag
30.11.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 49
Uke 49
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
03.12.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Fredag
07.12.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 50
Uke 50
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
10.12.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Fredag
14.12.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 51
Uke 51
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.12.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Fredag
21.12.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage
Timeplan for Jon Ragnvald Schackt - Professor i uke 52
Uke 52
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.12.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Stabsmøte sosialantropologi
P.I. Crawford
B.S. Fors
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
Fredag
28.12.2018
10:15-12:00 BOOKING- Booking BLS022
ISV Forskningsseminar sosialantropologi
B.M. Arntsen
P.I. Crawford
J. Hays
P. Mankova
V. Ninkova
B.R. Olsen
J.B. Ramstad
J.R. Schackt
T. Waage