Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Kristin Isaksen - Universitetslektor

Kristin Isaksen

Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
15.08.2018
10:00-14:00 MV.110 J.101
LER-1050-1 Fellesaktiviteter GLU 1.år
Oppstartssamling BLU/GLU i gymsalen - deretter omvisning, bli kjent og kafédialog
K.E.W. Bjørndal
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
B. Grønvik
L. Hjemgård Johansen
L. Husjord
J. Höper
K. Isaksen
B-H. Johannessen
K. Killie
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
H.E. Moe
A. Nedberg
K.D. Opstad
H.C. Ryel
S. Skrøvset
H. Sollid
O.K. Straum
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
Torsdag
16.08.2018
09:30-12:00 MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
LER-1002-1 Fellesaktiviteter GLU 5-10, 1.år
Fagpresentasjoner - tredeling - rullér mellom rom
B. Haugseth
L. Husjord
K. Isaksen
K. Killie
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
20.08.2018
12:15-16:00 MV.110 E.103
LER-1151-1 Undervisning H. Brox
K. Isaksen
Onsdag
22.08.2018
09:00-11:00 MV.110 E.201
MV.110 E.307
MV.110 E.308
MV.110 K.112
LER-1002-1 Fellesaktiviteter GLU 5-10, 1.år
Tredelt - Planlegging skolebesøk
K. Isaksen
11:30-14:00 LER-1002-1 Fellesaktiviteter GLU 5-10, 1.år
Tredelt - Tur i nærområdet
T.F. Eidissen
J. Höper
K. Isaksen
B-H. Johannessen
K. Killie
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Olufsen
H. Sollid
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.08.2018
12:15-16:00 MV.110 E.103
LER-1151-1 Undervisning H. Brox
K. Isaksen
Onsdag
29.08.2018
08:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1152-1 Forelesning
FOR: Undervisning
H. Brox
K. Isaksen
12:15-16:00 MV.110 E.205
LER-1151-1 Undervisning H. Brox
K. Isaksen
Torsdag
30.08.2018
10:15-14:00 MV.110 E.103
LER-1151-1 Undervisning H. Brox
K. Isaksen
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
11.09.2018
12:15-16:00 MV.110 E.203
LRU-2300-1 Forelesninger
Undervisning
K. Isaksen
Torsdag
13.09.2018
12:15-14:00 MV.110 E.205
LRU-2300-1 Forelesninger
Undervisning
K. Isaksen
Fredag
14.09.2018
08:15-11:00 MV.110 E.202
LRU-2300-1 Forelesninger
Undervisning
K. Isaksen
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.09.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-2300-1 Forelesninger
Undervisning
K. Isaksen
12:15-16:00 MV.110 E.103
LER-1151-1 Undervisning K. Isaksen
I.K. Jakobsen
Tirsdag
18.09.2018
14:15-16:00 MV.110 E.203
LRU-2300-1 Forelesninger
Undervisning
K. Isaksen
Onsdag
19.09.2018
08:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1152-1 Forelesning
FOR: Undervisning
K. Isaksen
Torsdag
20.09.2018
12:15-16:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking SIL034
Planleggingsmøte LER-1050/LER-1052
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
I. Frenning
L. Husjord
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
H.E. Moe
G.O. Pettersen
J.F. Skogdal
H. Sollid
O.K. Straum
M. Volden
V. Øie
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.09.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-2300-1 Forelesninger
Undervisning
K. Isaksen
Tirsdag
25.09.2018
10:15-12:00 MV.110 E.202
LRU-2300-1 Forelesninger
Undervisning
K. Isaksen
Onsdag
26.09.2018
08:15-10:00 MV.110 K.113
LER-1152-1 Forelesning
FOR: Undervisning
K. Isaksen
Torsdag
27.09.2018
14:00-15:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.201
MV.110 E.301
MV.110 E.302
LER-1651-1 Praksis
Praksisforberedende møte for faglærere og praksislærere
I. Frenning
B. Haugseth
K. Isaksen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
H.E. Moe
M. Olufsen
Fredag
28.09.2018
10:15-12:00 MV.110 K.112
LER-1151-1 Undervisning K. Isaksen
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
02.10.2018
08:15-10:00 MV.110 E.203
LER-1152-1 Forelesning
FOR: Undervisning
K. Isaksen
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
08.10.2018
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
MV.110 F.105-AUD
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
G.E. Mathisen
M. Olufsen
G.O. Pettersen
J.F. Skogdal
H. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
12:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 F.103-AUD
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
R.T. Karstad
G.E. Mathisen
M. Olufsen
G.O. Pettersen
J.F. Skogdal
H. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
Onsdag
10.10.2018
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
MV.110 F.105-AUD
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G.E. Mathisen
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 F.103-AUD
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G.E. Mathisen
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
Fredag
12.10.2018
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
MV.110 F.105-AUD
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G.E. Mathisen
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
10:15-12:00 MV.110 E.103
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.204-AUD
Klikk for å vise/skjule alle
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
16.10.2018
14:00-15:00 MV.110 E.103
MV.110 E.301
MV.110 E.302
MV.110 F.103-AUD
MV.110 K.114
LER-1652-1 Praksisforberedende møte I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
K. Isaksen
R. Johansen
G. Kalseth
L-M. Lauritzen
H.E. Moe
M-A. Moen
M. Olufsen
Torsdag
18.10.2018
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking BLS022
ILP Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
T.A. Bringeland
H. Brox
H.V. Busch
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
I.L. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
T. Kofoed
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
T. Lund
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.P. Pettersen
N.M. Rebni
S.G. Riise
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
O. Tveiterås
A. Unhjem
T. Unstad
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
K.S. Worum
V. Øie
E.M. Øvrebø
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
23.10.2018
12:15-16:00 MV.110 E.201
LER-1152-1 Forelesning
FOR: Undervisning
K. Isaksen
Onsdag
24.10.2018
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU - Sommarøy
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
J.F. Skogdal
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
V. Øie
E.M. Øvrebø
Torsdag
25.10.2018
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU - Sommarøy
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
J.F. Skogdal
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
V. Øie
E.M. Øvrebø
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.11.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.204-AUD
MV.110 E.205
Klikk for å vise/skjule alle
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
T.F. Eidissen
A. Eriksen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
R.T. Karstad
M. Liset
M. Olufsen
G.O. Pettersen
M. Volden
V. Øie
12:30-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
MV.110 F.103-AUD
Klikk for å vise/skjule alle
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
R.T. Karstad
G.E. Mathisen
M. Olufsen
G.O. Pettersen
M. Volden
V. Øie
Onsdag
21.11.2018
12:15-16:00 MV.110 E.205
LER-1151-1 Undervisning K. Isaksen
Torsdag
22.11.2018
10:15-14:00 MV.110 E.103
LER-1151-1 Undervisning K. Isaksen
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
26.11.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
LER-1151-1 Undervisning K. Isaksen
Tirsdag
27.11.2018
14:15-16:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking SIL034
Oppsummeringssmøte LER-1050/LER-1052
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
L. Husjord
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
H.E. Moe
G.O. Pettersen
J.F. Skogdal
H. Sollid
O.K. Straum
M. Volden
V. Øie
Onsdag
28.11.2018
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1152-1 Forelesning
FOR: Undervisning
N.H. Dønnem
B. Haugseth
K. Isaksen