Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Kristin Isaksen - Universitetslektor

Kristin Isaksen

Uke 33
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:30-12:00 - 16.08.2018
Fellesaktiviteter GLU 5-10, 1.år
Fagpresentasjoner - tredeling - rullér mellom rom
Fredag
Uke 34
Mandag
12:15-16:00 - 20.08.2018
Undervisning
Tirsdag
Onsdag
09:00-11:00 - 22.08.2018
Fellesaktiviteter GLU 5-10, 1.år
Tredelt - Planlegging skolebesøk
Lærer:
K. Isaksen
11:30-14:00 - 22.08.2018
Fellesaktiviteter GLU 5-10, 1.år
Tredelt - Tur i nærområdet
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 35
Mandag
12:15-16:00 - 27.08.2018
Undervisning
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 29.08.2018
Forelesning
FOR: Undervisning
12:15-16:00 - 29.08.2018
Undervisning
Torsdag
10:15-14:00 - 30.08.2018
Undervisning
Fredag
Uke 37
Mandag
Tirsdag
12:15-16:00 - 11.09.2018
Forelesninger
Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Onsdag
Torsdag
12:15-14:00 - 13.09.2018
Forelesninger
Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Fredag
08:15-11:00 - 14.09.2018
Forelesninger
Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Uke 38
Mandag
08:15-12:00 - 17.09.2018
Forelesninger
Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
12:15-16:00 - 17.09.2018
Undervisning
Tirsdag
14:15-16:00 - 18.09.2018
Forelesninger
Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Onsdag
08:15-12:00 - 19.09.2018
Forelesning
FOR: Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Torsdag
Fredag
Uke 39
Mandag
08:15-12:00 - 24.09.2018
Forelesninger
Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Tirsdag
10:15-12:00 - 25.09.2018
Forelesninger
Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Onsdag
08:15-10:00 - 26.09.2018
Forelesning
FOR: Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Torsdag
14:00-15:00 - 27.09.2018
Praksis
Praksisforberedende møte for faglærere og praksislærere
Fredag
10:15-12:00 - 28.09.2018
Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Uke 40
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 02.10.2018
Forelesning
FOR: Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 41
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 42
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 18.10.2018
Booking BLS022
ILP Personalmøte
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
T.A. Bringeland
H. Brox
H.V. Busch
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
I.L. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
T. Kofoed
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
T. Lund
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.P. Pettersen
N.M. Rebni
S.G. Riise
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
O. Tveiterås
A. Unhjem
T. Unstad
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
K.S. Worum
V. Øie
E.M. Øvrebø
Fredag
Uke 43
Mandag
Tirsdag
12:15-16:00 - 23.10.2018
Forelesning
FOR: Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 47
Mandag
Tirsdag
Onsdag
12:15-16:00 - 21.11.2018
Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Torsdag
10:15-14:00 - 22.11.2018
Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Fredag
Uke 48
Mandag
08:15-12:00 - 26.11.2018
Undervisning
Lærer:
K. Isaksen
Tirsdag
Onsdag
12:15-14:00 - 28.11.2018
Forelesning
FOR: Undervisning
Torsdag
Fredag