Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor

Marit Ludvigsen Sundelin

Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.08.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagseminar BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Tirsdag
14.08.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagseminar BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
L. Frantzen
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
23.08.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
30.08.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
05.09.2018
08:15-10:00 MV.110 K.113
LRU-2100-1 Forelesning
Forelesning/Seminar
M.L. Sundelin
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1101-1 Forelesning
Undervisning
M.L. Sundelin
14:15-16:00 MV.110 E.202
LRU-2100-1 Forelesning
Forelesning/Seminar
M.L. Sundelin
Torsdag
06.09.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
Fredag
07.09.2018
10:15-12:00 MV.110 E.308
LER-1101-1 Gruppe A: ENG/NAT
Gruppe A
M.L. Sundelin
12:15-14:00 MV.110 E.308
LER-1101-1 Gruppe B: KRØ/SAMF
Gruppe B
M.L. Sundelin
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
10.09.2018
09:15-10:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger B. Haugseth
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
A. Unhjem
M. Wiik
10:15-16:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger M.L. Sundelin
Tirsdag
11.09.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger A.M. Pesch
M.L. Sundelin
14:15-15:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger A.M. Pesch
M.L. Sundelin
14:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1101-1 Forelesning
Undervisning
M.L. Sundelin
Fredag
14.09.2018
08:15-10:00 MV.110 E.203
LER-1101-1 Gruppe A: ENG/NAT
Gruppe A
M.L. Sundelin
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1101-1 Gruppe B: KRØ/SAMF
Gruppe B
M.L. Sundelin
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
18.09.2018
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1101-1 Forelesning
Undervisning
M.L. Sundelin
Fredag
21.09.2018
08:15-10:00 MV.110 E.203
LER-1101-1 Gruppe A: ENG/NAT
Gruppe A
M.L. Sundelin
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1101-1 Gruppe B: KRØ/SAMF
Gruppe B
M.L. Sundelin
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
26.09.2018
10:15-13:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1101-1 Forelesning
Gramatikk-test
M.L. Sundelin
Torsdag
27.09.2018
08:15-12:00 MV.110 E.203
LRU-2100-1 Forelesning
Forelesning/Seminar
M.L. Sundelin
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
02.10.2018
12:15-14:00 MV.110 E.103
LER-1101-1 Forelesning
Undervisning
M.L. Sundelin
Torsdag
04.10.2018
12:15-14:00 MV.110 E.202
LER-1101-1 Gruppe A: ENG/NAT
Gruppe A
M.L. Sundelin
14:15-16:00 MV.110 E.205
LER-1101-1 Gruppe B: KRØ/SAMF
Gruppe B
M.L. Sundelin
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
15.10.2018
09:15-11:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger M.L. Sundelin
11:15-13:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger M. Dardanou
B. Haugseth
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
A. Unhjem
M. Wiik
13:15-14:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger M.L. Sundelin
M. Wiik
Tirsdag
16.10.2018
08:15-10:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger M.L. Sundelin
M. Wiik
10:15-12:00 MV.110 C.311
VID-6203-1 Samlinger B. Haugseth
M.L. Sundelin
14:15-16:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger M. Dardanou
B. Haugseth
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
A. Unhjem
M. Wiik
Torsdag
18.10.2018
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking BLS022
ILP Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
T.A. Bringeland
H. Brox
H.V. Busch
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
I.L. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
T. Kofoed
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
T. Lund
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.P. Pettersen
N.M. Rebni
S.G. Riise
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
O. Tveiterås
A. Unhjem
T. Unstad
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
K.S. Worum
V. Øie
E.M. Øvrebø
Fredag
19.10.2018
08:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
L. Frantzen
T. Isaksen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
22.10.2018
10:15-14:00 MV.110 E.201
LRU-2100-1 Forelesning M.L. Sundelin
Tirsdag
23.10.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-2100-1 Forelesning M.L. Sundelin
Torsdag
25.10.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
M.L. Sundelin
T. Unstad
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
29.10.2018
08:15-12:00 MV.110 E.205
LRU-2100-1 Forelesning M.L. Sundelin
Torsdag
01.11.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
08.11.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.11.2018
09:15-11:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger A.M. Pesch
M.L. Sundelin
13:15-16:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Tirsdag
13.11.2018
14:15-15:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger M.L. Sundelin
Torsdag
15.11.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
22.11.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
27.11.2018
09:15-11:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Forelesning Kari Smith
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J. Höper
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
K. Killie
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Olufsen
K.D. Opstad
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
L. Rønningsbakk
H. Sollid
A.R. Steele
M.L. Sundelin
Y. Sørensen
A. Unhjem
V. Øie
Torsdag
29.11.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 50
Uke 50
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
11.12.2018
09:00-15:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Faglig forum for faglærere og praksislærere BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Torsdag
13.12.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes