Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor

Thilde Kleppe Vårnes

Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.08.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagseminar BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Tirsdag
14.08.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagseminar BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
L. Frantzen
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
21.08.2018
10:15-13:00 MV.110 J.101
BLU-1207-1 Gr.B
Førstehjelp gr. B
T.K. Vårnes
13:15-16:00 MV.110 J.101
BLU-1207-1 Gr.A
Førstehjelpskurs gr. A
T.K. Vårnes
Onsdag
22.08.2018
10:15-13:00 MV.110 J.101
BLU-1207-1 Gr.C
Førstehjelp gr. C
T.K. Vårnes
13:15-16:00 MV.110 J.101
BLU-1207-1 Gr.D
Førstehjelp gr. D
T.K. Vårnes
Torsdag
23.08.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Fredag
24.08.2018
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1207-1 Forelesning T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.08.2018
09:15-15:00 BLU-1207-1 Forelesning
Felttur ute
V. Bergan
S.T. Killengreen
T.K. Vårnes
Tirsdag
28.08.2018
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1207S-1 Undervisning A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
13:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1207-1 Forelesning
Førstehjelpskurs (teori)
T.K. Vårnes
Onsdag
29.08.2018
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1207S-1 Undervisning T.K. Vårnes
12:15-14:00 MV.110 J.101
BLU-1207S-1 Gruppe 2 T.K. Vårnes
14:15-16:00 MV.110 J.101
BLU-1207S-1 Gruppe 1 T.K. Vårnes
Torsdag
30.08.2018
08:15-11:00 MV.110 J.101
BLU-1207S-1 Gruppe 2
Førstehjelpskurs Gruppe 2
T.K. Vårnes
11:15-14:00 MV.110 J.101
BLU-1207S-1 Gruppe 1
Førstehjelpskurs Gruppe 1
T.K. Vårnes
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Fredag
31.08.2018
09:15-15:00 BLU-1207S-1 Undervisning
Felttur ute
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
06.09.2018
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1207-1 Forelesning T.K. Vårnes
Fredag
07.09.2018
08:15-10:00 MV.110 J.101
BLU-1207-1 Gruppe 2
Seminar gr. 2
T.K. Vårnes
10:15-12:00 MV.110 J.101
BLU-1207-1 Gruppe 3
Seminar gr. 3
T.K. Vårnes
12:15-14:00 MV.110 J.101
BLU-1207-1 Gruppe 1
Seminar gr. 1
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
10.09.2018
10:00-12:00 MV.110 J.101
BLU-1207-1 Gruppe 2
Seminar gr. 2
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
12:15-14:00 MV.110 J.101
BLU-1207-1 Gruppe 1
Seminar gr. 1
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
Tirsdag
11.09.2018
10:00-12:00 MV.110 J.101
BLU-1207-1 Gruppe 3
Seminar gr. 3
T.K. Vårnes
Torsdag
13.09.2018
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1207S-1 Undervisning T.K. Vårnes
12:15-14:00 MV.110 J.101
BLU-1207S-1 Gruppe 2 A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
14:15-16:00 MV.110 J.101
BLU-1207S-1 Gruppe 1 A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
Fredag
14.09.2018
08:15-10:00 MV.110 J.101
BLU-1207S-1 Gruppe 1 A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
10:15-12:00 MV.110 J.101
BLU-1207S-1 Gruppe 2 A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
19.09.2018
08:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1002S-1 Forelesninger
Introduksjon til praksis
P.E. Bartnæs
T.H. Blixrud
M. Dardanou
N.H. Dønnem
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
T. Unstad
T.K. Vårnes
Torsdag
20.09.2018
08:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1002S-1 Forelesninger
Introduksjon til praksis
P.E. Bartnæs
T.H. Blixrud
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
A.B. Sortland
T. Unstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.09.2018
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1207S-1 Undervisning T.K. Vårnes
10:15-13:00 MV.110 J.101
BLU-1207S-1 Undervisning
Felles seminar
V. Bergan
T.K. Vårnes
Tirsdag
25.09.2018
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1207S-1 Undervisning
Fiskesprell
T.K. Vårnes
Onsdag
26.09.2018
08:15-12:00 MV.110 C.301
MV.110 C.302
BLU-1207S-1 Gruppe 2
Fiskesprell - gr. 2
T.K. Vårnes
12:15-16:00 MV.110 C.301
MV.110 C.302
BLU-1207S-1 Gruppe 1
Gruppe 1
T.K. Vårnes
Torsdag
27.09.2018
08:15-11:00 MV.110 J.101
BLU-1207-1 Gruppe 3
Seminar gr. 3
V. Bergan
T.K. Vårnes
11:15-14:00 MV.110 J.101
BLU-1207-1 Gruppe 1
Seminar gr. 1
V. Bergan
T.K. Vårnes
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Fredag
28.09.2018
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1207S-1 Undervisning T.K. Vårnes
12:15-15:00 MV.110 J.101
BLU-1207-1 Gruppe 2
Seminar gr. 2
V. Bergan
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
01.10.2018
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1207-1 Forelesning T.K. Vårnes
Tirsdag
02.10.2018
08:15-16:00 MV.110 C.301
MV.110 E.205
BLU-1207-1 Gr.A
Fiskesprell gr. A og B
T.K. Vårnes
Onsdag
03.10.2018
08:15-16:00 MV.110 C.301
MV.110 E.103
BLU-1207-1 Gr.C
Fiskesprell gr. C pg D
T.K. Vårnes
Torsdag
04.10.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
08.10.2018
12:15-14:00 MV.110 C.U05E
BLU-1207-1 Gr.A
Vanntilvenning gr. A
T.K. Vårnes
14:15-16:00 MV.110 C.U05E
BLU-1207-1 Gr.D
Vanntilvenning gr. D
T.K. Vårnes
Tirsdag
09.10.2018
14:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1207S-1 Undervisning T.K. Vårnes
Onsdag
10.10.2018
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1207-1 Forelesning T.K. Vårnes
Torsdag
11.10.2018
10:15-12:00 MV.110 C.U05E
BLU-1207-1 Gr.C
Vanntilvenning gr. C
T.K. Vårnes
12:15-14:00 MV.110 C.U05E
BLU-1207-1 Gr.B
Vanntilvenning gr. B
T.K. Vårnes
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.R. Kvande
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Fredag
12.10.2018
08:15-14:00 MV.110 E.304
MV.110 J.101
BLU-1207S-1 Undervisning
Gjennomføring av arbeidskrav PDO
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
16.10.2018
08:15-16:00 MV.110 E.307
BLU-1207-1 Forelesning
Arbeidskrav
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
Torsdag
18.10.2018
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking BLS022
ILP Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
T.A. Bringeland
H. Brox
H.V. Busch
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
I.L. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
T. Kofoed
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
T. Lund
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.P. Pettersen
N.M. Rebni
S.G. Riise
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
O. Tveiterås
A. Unhjem
T. Unstad
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
K.S. Worum
V. Øie
E.M. Øvrebø
Fredag
19.10.2018
08:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
L. Frantzen
T. Isaksen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
23.10.2018
08:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 J.101
BLU-1207-1 Forelesning
Arbeidskrav
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
Onsdag
24.10.2018
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU - Sommarøy
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
J.F. Skogdal
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
V. Øie
E.M. Øvrebø
Torsdag
25.10.2018
14:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1207S-1 Undervisning
Praksisforberedende møte
V. Bergan
H. Habbestad
S.R. Kvande
T.K. Vårnes
Fredag
26.10.2018
08:15-10:00 MV.110 C.U05E
BLU-1207S-1 Gr.A
Vanntilvenning Gr. A
T.K. Vårnes
10:15-12:00 MV.110 C.U05E
BLU-1207S-1 Gr.B
Vanntilvanning Gr .B
T.K. Vårnes
12:15-14:00 MV.110 C.U05E
BLU-1207S-1 Gr.C
Vanntilvenning Gr .C
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
30.10.2018
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1207-1 Forelesning A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
Onsdag
31.10.2018
08:15-10:00 MV.110 J.101
BLU-1207S-1 Undervisning
Arbeidskrav med barnegruppe, utvalgte studenter
T.K. Vårnes
Torsdag
01.11.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
08.11.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
15.11.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.11.2018
10:15-12:00 MV.110 C.104
BLU-1207-1 Forelesning
Dialogkafe
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
Onsdag
21.11.2018
08:15-11:00 BLU-1207-1 Gruppe 2
Seminar gr. 2
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
11:15-14:00 BLU-1207-1 Gruppe 3
Seminar gr. 3
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
Torsdag
22.11.2018
08:15-11:00 BLU-1207-1 Gruppe 1
Seminar gr. 1
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Fredag
23.11.2018
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 K.113
BLU-1207-1 Forelesning
Fremlegg
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
26.11.2018
09:15-16:00 MV.110 E.103
MV.110 K.113
BLU-1207S-1 Undervisning
Fremlegg arbeidskrav
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
Tirsdag
27.11.2018
11:15-14:00 MV.110 C.104
BLU-1207-1 Forelesning
Eksamensforberedelse
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
Onsdag
28.11.2018
08:15-10:00 MV.110 C.104
BLU-1207-1 Forelesning
Forelesning
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1207S-1 Undervisning
Dialogkafe
V. Bergan
T.K. Vårnes
Torsdag
29.11.2018
11:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1207S-1 Undervisning
Eksamensforberedelser
V. Bergan
T.K. Vårnes
14:15-15:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1207S-1 Undervisning
Evaluering
A. Bjørn-Bergstad
T.K. Vårnes
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 50
Uke 50
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
11.12.2018
09:00-15:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Faglig forum for faglærere og praksislærere BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Torsdag
13.12.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
T. Isaksen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes