Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Høst - lærer Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis

Yvonne Sørensen

Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 33
Uke
33
Mandag
13.08.2018
Tirsdag
14.08.2018
Onsdag
15.08.2018
Torsdag
16.08.2018
Fredag
17.08.2018
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 E.205
BOOKING- Booking SIL034
Kontinuasjonseksamen
Y. Sørensen
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 34
Uke
34
Mandag
20.08.2018
Tirsdag
21.08.2018
Onsdag
22.08.2018
Torsdag
23.08.2018
Fredag
24.08.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
LER-1000-1 Seminargruppe B
Klasse B - Lavvotur
K.E.W. Bjørndal
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
Y. Sørensen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
LER-1000-1 Seminargruppe A
Klasse A - Lavvotur
K.E.W. Bjørndal
A. Nedberg
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
Y. Sørensen
M. Volden
     
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 37
Uke
37
Mandag
10.09.2018
Tirsdag
11.09.2018
Onsdag
12.09.2018
Torsdag
13.09.2018
Fredag
14.09.2018
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1002-1 Seminar A: MAT/NAT
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
   
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.109G_GR1
MV.110 C.109G_GR2
MV.110 C.109G_GR3
MV.110 C.109G_GR4
LER-1001-1 Gruppe A: ENG/NAT
O.J. Hembre
Y. Sørensen
A. Unhjem
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.109G_GR1
MV.110 C.109G_GR2
MV.110 C.109G_GR3
MV.110 C.109G_GR4
LER-1001-1 Gruppe B: KRØ/SAMF
O.J. Hembre
Y. Sørensen
A. Unhjem
 
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:30-15:30
14:30-15:30 MV.110 K.114
BOOKING- Booking SIL034
LER-1002 Kontinuasjonseksamen
Y. Sørensen
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 39
Uke
39
Mandag
24.09.2018
Tirsdag
25.09.2018
Onsdag
26.09.2018
Torsdag
27.09.2018
Fredag
28.09.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1051-1 Forelesning
Y. Sørensen
     
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.201
LER-1051-1 Seminar 1
Seminar - klasse A
Y. Sørensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
LER-1000-1 Forelesning
Ekskursjon til Tromsø Museum - Samisk uke
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.201
LER-1051-1 Seminar 2
Seminar - klasse B
Y. Sørensen
11:00    
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.201
LER-1051-1 Seminar 2
Seminar - klasse B
Y. Sørensen
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.201
LER-1051-1 Seminar 1
Seminar - klasse A
Y. Sørensen
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 40
Uke
40
Mandag
01.10.2018
Tirsdag
02.10.2018
Onsdag
03.10.2018
Torsdag
04.10.2018
Fredag
05.10.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.201
LER-1000-1 Seminargruppe A
Klasse A
Y. Sørensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1002-1 Seminar C: MAT/SAMF og ENG
Seminargruppe C: MAT/ENG
Y. Sørensen
 
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-1 Forelesning A: MAT og NAT
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-1 Forelesning C: MAT, SAMF og ENG
Forelesning C: MAT+ENG
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-1 Seminar A: MAT/NAT
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1000-1 Seminargruppe A
Klasse A
Y. Sørensen
 
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1002-1 Forelesning B: SAMF, ENG og NOR
Forelesning B: NOR+SAMF
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.113
LER-1000-1 Seminargruppe B
Klasse B
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1002-1 Seminar B: SAMF/ENG/NOR
Seminargruppe B, NOR+SAMF
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1000-1 Seminargruppe B
Klasse B
Y. Sørensen
 
13:00  
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-15:00
14:00-15:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1601-1 Praksis
Praksisforberedende møte for faglærere og praksislærere
K.E.W. Bjørndal
M. Johnsen
G. Kalseth
A. Nedberg
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
Y. Sørensen
V. Øie
     
15:00          
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 41
Uke
41
Mandag
08.10.2018
Tirsdag
09.10.2018
Onsdag
10.10.2018
Torsdag
11.10.2018
Fredag
12.10.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
MV.110 F.105-AUD
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
G.E. Mathisen
M. Olufsen
G.O. Pettersen
J.F. Skogdal
H. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
MV.110 F.105-AUD
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G.E. Mathisen
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
MV.110 F.105-AUD
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G.E. Mathisen
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
09:00    
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 F.103-AUD
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G.E. Mathisen
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.103
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.204-AUD
Klikk for å vise/skjule alle
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 F.103-AUD
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
R.T. Karstad
G.E. Mathisen
M. Olufsen
G.O. Pettersen
J.F. Skogdal
H. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
V. Øie
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:30-14:00
12:30-14:00 MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
MV.110 K.112
Klikk for å vise/skjule alle
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050 og LER-1052
O.G. Drageset
R. Johansen
Y. Sørensen
   
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 42
Uke
42
Mandag
15.10.2018
Tirsdag
16.10.2018
Onsdag
17.10.2018
Torsdag
18.10.2018
Fredag
19.10.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
MV.110 F.105-AUD
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050
Y. Sørensen
     
09:00        
10:00          
11:00          
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1000-1 Seminargruppe A
Klasse A
Y. Sørensen
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking BLS022
ILP Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
T.A. Bringeland
H. Brox
H.V. Busch
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
I.L. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
T. Kofoed
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
T. Lund
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.P. Pettersen
N.M. Rebni
S.G. Riise
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
K. Rørnes
J.H. Schultz
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
I.M. Stensholm
E. Stjernstrøm
A. Strandbu
O.K. Straum
B. Strøm
G. Stølen
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
O. Tveiterås
A. Unhjem
T. Unstad
N.V. Vambheim
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
K.S. Worum
V. Øie
E.M. Øvrebø
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1000-1 Seminargruppe B
Klasse B
Y. Sørensen
15:00        
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 43
Uke
43
Mandag
22.10.2018
Tirsdag
23.10.2018
Onsdag
24.10.2018
Torsdag
25.10.2018
Fredag
26.10.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.201
LER-1000-1 Seminargruppe A
Klasse A
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1050-1 Forelesning
Undervisning LER-1050
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU - Sommarøy
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
J.F. Skogdal
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
V. Øie
E.M. Øvrebø
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU - Sommarøy
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
J.F. Skogdal
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
V. Øie
E.M. Øvrebø
 
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-1 Forelesning A: MAT og NAT
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-1 Forelesning C: MAT, SAMF og ENG
Forelesning C: MAT+ENG
Y. Sørensen
 
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1002-1 Forelesning B: SAMF, ENG og NOR
Forelesning B: NOR+SAMF
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.113
LER-1000-1 Seminargruppe B
Klasse B
Y. Sørensen
 
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1002-1 Seminar B: SAMF/ENG/NOR
Seminargruppe B, NOR+SAMF
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1002-1 Seminar A: MAT/NAT
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1002-1 Seminar C: MAT/SAMF og ENG
Seminargruppe C: MAT/ENG
Y. Sørensen
15:00
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 48
Uke
48
Mandag
26.11.2018
Tirsdag
27.11.2018
Onsdag
28.11.2018
Torsdag
29.11.2018
Fredag
30.11.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
LER-1002-1 Seminar C: MAT/SAMF og ENG
Seminargruppe C: MAT/ENG
K.E.W. Bjørndal
M. Liset
Y. Sørensen
M. Wiik
 
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Forelesning Kari Smith
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J. Höper
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
K. Killie
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Olufsen
K.D. Opstad
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
L. Rønningsbakk
H. Sollid
A.R. Steele
M.L. Sundelin
Y. Sørensen
A. Unhjem
V. Øie
   
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.308
LER-1000-1 Seminargruppe A
Klasse A
K.E.W. Bjørndal
M. Liset
Y. Sørensen
M. Wiik
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
LER-1000-1 Seminargruppe B
Klasse B
K.E.W. Bjørndal
M. Liset
Y. Sørensen
M. Wiik
 
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 K.112
LER-1002-1 Seminar B: SAMF/ENG/NOR
Seminargruppe B, NOR+SAMF
K.E.W. Bjørndal
M. Liset
Y. Sørensen
M. Wiik
   
13:00        
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
LER-1002-1 Seminar A: MAT/NAT
K.E.W. Bjørndal
M. Liset
Y. Sørensen
M. Wiik
   
15:00        
16:00