Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Anne Myrstad - Førstelektor

Anne Myrstad

Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 1
Uke 1
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
04.01.2018
12:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Faglærermøte (alle kull) BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
09.01.2018
12:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
A. Myrstad
Torsdag
11.01.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
12.01.2018
08:15-11:00 MV.110 E.202
BLU-1208-2 Seminar gr. 1
A. Myrstad
11:15-14:00 MV.110 E.202
BLU-1208-2 Seminar gr. 2
Seminar.gr2
A. Myrstad
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
25.01.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
29.01.2018
14:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning
A. Myrstad
Tirsdag
30.01.2018
12:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning
A. Myrstad
Onsdag
31.01.2018
08:15-10:00 BLU-1208-2 Forelesning
A. Myrstad
14:15-17:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning
A. Myrstad
Torsdag
01.02.2018
14:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning
Praksisforberedende møte
M. Dardanou
H. Habbestad
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Fredag
02.02.2018
09:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
A. Myrstad
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
08.02.2018
08:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-1208-2 Seminar gr. 1
A. Myrstad
11:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1208-2 Seminar gr. 2
Seminar.gr2
A. Myrstad
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
H. Habbestad
T. Isaksen
B. Karlsen
H. Krane
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
M. Volden
R.M. Walberg
Fredag
09.02.2018
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
A. Myrstad
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
15.02.2018
12:15-14:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking BLS022
ILP Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
H. Habbestad
J.O. Johansen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
16.02.2018
09:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning
A. Myrstad
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
22.02.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
B. Karlsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
M. Wiik
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
01.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
06.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Onsdag
07.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Torsdag
08.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
15.03.2018
12:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
22.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
29.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
05.04.2018
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
06.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.04.2018
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Torsdag
12.04.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
17.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Onsdag
18.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
Undervisning
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Torsdag
19.04.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
B. Karlsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
M. Wiik
Fredag
20.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
Undervisning
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.04.2018
12:15-13:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Onsdag
25.04.2018
08:15-11:00 MV.110 K.112
BLU-1208-2 Seminar gr. 1
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
11:15-14:00 MV.110 K.112
BLU-1208-2 Seminar gr. 2
Seminar.gr2
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Torsdag
26.04.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
M. Wiik
Timeplan for Anne Myrstad - Førstelektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
03.05.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
04.05.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
NB: Semester 2018 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25