Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Anne Myrstad - Førstelektor

Anne Myrstad

Uke 1
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 2
Mandag
Tirsdag
12:15-14:00 - 09.01.2018
Forelesning
Lærer:
A. Myrstad
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-11:00 - 12.01.2018
Seminar gr. 1
Lærer:
A. Myrstad
11:15-14:00 - 12.01.2018
Seminar gr. 2
Seminar.gr2
Lærer:
A. Myrstad
Uke 4
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 5
Mandag
14:15-16:00 - 29.01.2018
Undervisning
Lærer:
A. Myrstad
Tirsdag
12:15-16:00 - 30.01.2018
Undervisning
Lærer:
A. Myrstad
Onsdag
08:15-10:00 - 31.01.2018
Forelesning
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
14:15-17:00 - 31.01.2018
Undervisning
Lærer:
A. Myrstad
Torsdag
14:15-16:00 - 01.02.2018
Undervisning
Praksisforberedende møte
Fredag
09:15-12:00 - 02.02.2018
Forelesning
Lærer:
A. Myrstad
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-11:00 - 08.02.2018
Seminar gr. 1
Lærer:
A. Myrstad
11:15-14:00 - 08.02.2018
Seminar gr. 2
Seminar.gr2
Lærer:
A. Myrstad
14:15-15:45 - 08.02.2018
Booking BLS022
ILP Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår BLU
Rom:
Fredag
10:15-12:00 - 09.02.2018
Forelesning
Lærer:
A. Myrstad
Uke 7
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
12:15-14:00 - 15.02.2018
Booking BLS022
ILP Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår BLU
14:15-15:45 - 15.02.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
09:00-16:00 - 16.02.2018
Undervisning
Lærer:
A. Myrstad
Uke 8
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 22.02.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
Uke 9
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 10
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
12:00-16:00 - 15.03.2018
Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Fredag
Uke 12
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 13
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 14
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-10:00 - 05.04.2018
Undervisning
14:15-15:45 - 05.04.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
08:15-12:00 - 06.04.2018
Undervisning
Uke 15
Mandag
08:15-10:00 - 09.04.2018
Forelesning
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 16
Mandag
Tirsdag
08:15-12:00 - 17.04.2018
Undervisning
Onsdag
08:15-12:00 - 18.04.2018
Forelesning
Undervisning
Torsdag
14:15-15:45 - 19.04.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
08:15-12:00 - 20.04.2018
Forelesning
Undervisning
Uke 17
Mandag
12:15-13:00 - 23.04.2018
Forelesning
Tirsdag
Onsdag
08:15-11:00 - 25.04.2018
Seminar gr. 1
11:15-14:00 - 25.04.2018
Seminar gr. 2
Seminar.gr2
Torsdag
14:15-15:45 - 26.04.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
Uke 18
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
NB: Semester 2018 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25