Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis

Annfrid Rosøy Steele

Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 2
Uke
2
Mandag
08.01.2018
Tirsdag
09.01.2018
Onsdag
10.01.2018
Torsdag
11.01.2018
Fredag
12.01.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-2000-2 Forelesning
Å. Slettbakk
A.R. Steele
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.202
LRU-3000-2 Seminar
A.R. Steele
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.202
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
A.R. Steele
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.103
LRU-3000-2 Forelesning
A.R. Steele
09:00  
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
LRU-3550-1 Forelesning
A.R. Steele
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.103
LRU-3550-1 Gruppe A: masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
A.R. Steele
11:00    
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Fagvis undervisning (+F.321 og F.322)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
   
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.103
LRU-2000-2 Forelesning
Å. Slettbakk
A.R. Steele
14:00    
15:00      
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 3
Uke
3
Mandag
15.01.2018
Tirsdag
16.01.2018
Onsdag
17.01.2018
Torsdag
18.01.2018
Fredag
19.01.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-2000-2 Forelesning
Å. Slettbakk
A.R. Steele
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.202
LRU-3000-2 Seminar
A.R. Steele
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.103
LRU-3000-2 Forelesning
A.R. Steele
09:00    
10:00        
11:00        
12:00          
13:00        
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.103
LRU-2000-2 Forelesning
Å. Slettbakk
A.R. Steele
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-3550-1 Forelesning
A.R. Steele
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 3-4.år 1-7 trinn
L. Hustad-Hoel
J. Höper
B-H. Johannessen
S.T. Killengreen
L.H. Kristiansen
M. Olufsen
L. Rønningsbakk
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
A.B. Sortland
A.R. Steele
J. Sæleset
J. Ytreberg
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.203
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
A.R. Steele
 
15:00  
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 4
Uke
4
Mandag
22.01.2018
Tirsdag
23.01.2018
Onsdag
24.01.2018
Torsdag
25.01.2018
Fredag
26.01.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-3550-1 Forelesning
A. Førde
A.R. Steele
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-16:00
14:00-16:00 MV.110 E.203
MV.110 E.204-AUD
LRU-3272-2 Praksis
Praksisforberedende møte - oppmøte E.204
R.E. Jakhelln
J.F. Skogdal
A.R. Steele
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.203
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
A.R. Steele
   
15:00    
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 5
Uke
5
Mandag
29.01.2018
Tirsdag
30.01.2018
Onsdag
31.01.2018
Torsdag
01.02.2018
Fredag
02.02.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 4.år 5-10 trinn
K.H. Danielsen
G. Heim
R.E. Jakhelln
N.B. Johansen
H.M. Sollid
A.R. Steele
O.K. Straum
Y. Sørensen
J. Ytreberg
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 6
Uke
6
Mandag
05.02.2018
Tirsdag
06.02.2018
Onsdag
07.02.2018
Torsdag
08.02.2018
Fredag
09.02.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø - Ikke i Mellomveien
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø - Ikke i Mellomveien
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
09:00    
10:00    
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.201
MV.110 F.103-AUD
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Mastersamling - alle fag
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
A. Unhjem
   
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Fagvis undervisning (+F.321 og F.322)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
   
15:00    
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 9
Uke
9
Mandag
26.02.2018
Tirsdag
27.02.2018
Onsdag
28.02.2018
Torsdag
01.03.2018
Fredag
02.03.2018
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.203
LRU-3550-1 Gruppe A: masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
Gruppe A
A.R. Steele
   
09:00        
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-2001-2 5-10 trinn (gruppe C)
A.R. Steele
   
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
LRU-3550-1 Forelesning
A.R. Steele
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.201
LRU-2001-2 1-7 trinn (gruppe A)
A.R. Steele
   
13:00      
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.201
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
Gruppe B
A.R. Steele
   
15:00        
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 10
Uke
10
Mandag
05.03.2018
Tirsdag
06.03.2018
Onsdag
07.03.2018
Torsdag
08.03.2018
Fredag
09.03.2018
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
LRU-3550-1 Ekskursjon
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
LRU-3550-1 Ekskursjon
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
LRU-3550-1 Ekskursjon
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
09:00    
10:00    
11:00    
12:00    
13:00    
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 11
Uke
11
Mandag
12.03.2018
Tirsdag
13.03.2018
Onsdag
14.03.2018
Torsdag
15.03.2018
Fredag
16.03.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-3550-1 Ekskursjon
Etterarbeid ekskursjon
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1001-2 Barn i sorg og krise
A.R. Steele
A. Unhjem
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1001-2 Barn i sorg og krise
J.H. Schultz
A.R. Steele
A. Strandbu
A. Unhjem
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
LRU-3550-1 Ekskursjon
Etterarbeid ekskursjon
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.103
MV.110 K.113
LRU-2001-2 Dialogseminar 1-7 og 5-10
S-E. Andreassen
A. Birkeland
J. Höper
R.E. Jakhelln
R. Johansen
I.M. Kielland
L.H. Kristiansen
A.R. Steele
11:00
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 K.112
MV.110 K.113
LRU-1001-2 Barn i sorg og krise
A.R. Steele
A. Unhjem
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.203
LRU-1001-2 Barn i sorg og krise
J.H. Schultz
A.R. Steele
A. Strandbu
A. Unhjem
 
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
A.R. Steele
 
15:00  
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 12
Uke
12
Mandag
19.03.2018
Tirsdag
20.03.2018
Onsdag
21.03.2018
Torsdag
22.03.2018
Fredag
23.03.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
LRU-3550-1 Forelesning
A.R. Steele
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.202
LRU-3550-1 Gruppe A: masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
Gruppe A
A.R. Steele
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.202
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
Gruppe B
A.R. Steele
 
09:00    
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Fagvis undervisning (+F.321 og F.322)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LRU-3000-2 Forelesning
A.R. Steele
 
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 14
Uke
14
Mandag
02.04.2018
Tirsdag
03.04.2018
Onsdag
04.04.2018
Torsdag
05.04.2018
Fredag
06.04.2018
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
LRU-3550-1 Forelesning
A.R. Steele
     
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
LRU-3000-2 Forelesning
A.R. Steele
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.103
LRU-3550-1 Gruppe A: masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
Gruppe A
A.R. Steele
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 15
Uke
15
Mandag
09.04.2018
Tirsdag
10.04.2018
Onsdag
11.04.2018
Torsdag
12.04.2018
Fredag
13.04.2018
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.203
LRU-3550-1 Gruppe A: masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
A.R. Steele
   
09:00        
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
Gruppe B
A.R. Steele
   
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Fagvis undervisning (+F.321 og F.322)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
       
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 16
Uke
16
Mandag
16.04.2018
Tirsdag
17.04.2018
Onsdag
18.04.2018
Torsdag
19.04.2018
Fredag
20.04.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.202
LRU-3551-1 Gruppe A: Masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
Gruppe A
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
   
13:00        
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 K.112
LRU-3551-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
Gruppe B
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
   
15:00        
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 17
Uke
17
Mandag
23.04.2018
Tirsdag
24.04.2018
Onsdag
25.04.2018
Torsdag
26.04.2018
Fredag
27.04.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.205
LRU-3550-1 Gruppe A: masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
Gruppe A
A.R. Steele
     
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.202
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
Gruppe B
A.R. Steele
     
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.113
LRU-3551-1 Gruppe A: Masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
Gruppe A
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.113
LRU-3551-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
Gruppe B
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
   
13:00      
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 K.112
LRU-2000-2 Forelesning
A.R. Steele
   
15:00        
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 18
Uke
18
Mandag
30.04.2018
Tirsdag
01.05.2018
Onsdag
02.05.2018
Torsdag
03.05.2018
Fredag
04.05.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
 
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 19
Uke
19
Mandag
07.05.2018
Tirsdag
08.05.2018
Onsdag
09.05.2018
Torsdag
10.05.2018
Fredag
11.05.2018
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-2001-2 Formidlingsdag
S-E. Andreassen
O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
   
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 22
Uke
22
Mandag
28.05.2018
Tirsdag
29.05.2018
Onsdag
30.05.2018
Torsdag
31.05.2018
Fredag
01.06.2018
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
Klikk for å vise/skjule alle
BOOKING- Booking SIL034
Masterkonferanse GLU
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
T.E. Holmbukt
L. Hustad-Hoel
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
N.B. Johansen
K. Killie
T. Leming
S.I. Nordkild
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
J. Ytreberg
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
Klikk for å vise/skjule alle
BOOKING- Booking SIL034
Masterkonferanse GLU
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
T.E. Holmbukt
L. Hustad-Hoel
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
N.B. Johansen
K. Killie
T. Leming
S.I. Nordkild
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
J. Ytreberg
 
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00