Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis

Annfrid Rosøy Steele

Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
09.01.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-2000-2 Forelesning
Å. Slettbakk
A.R. Steele
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
Onsdag
10.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.202
LRU-3000-2 Seminar
A.R. Steele
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
LRU-3550-1 Forelesning
A.R. Steele
12:15-15:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Fagvis undervisning (+F.321 og F.322)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
Torsdag
11.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.202
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
A.R. Steele
Fredag
12.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.103
LRU-3000-2 Forelesning
A.R. Steele
10:15-12:00 MV.110 E.103
LRU-3550-1 Gruppe A: masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
A.R. Steele
13:15-16:00 MV.110 E.103
LRU-2000-2 Forelesning
Å. Slettbakk
A.R. Steele
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
15.01.2018
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-3550-1 Forelesning
A.R. Steele
Tirsdag
16.01.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-2000-2 Forelesning
Å. Slettbakk
A.R. Steele
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 3-4.år 1-7 trinn
L. Hustad-Hoel
J. Höper
B-H. Johannessen
S.T. Killengreen
L.H. Kristiansen
M. Olufsen
L. Rønningsbakk
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
A.B. Sortland
A.R. Steele
J. Sæleset
J. Ytreberg
Onsdag
17.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.202
LRU-3000-2 Seminar
A.R. Steele
14:15-16:00 MV.110 E.203
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
A.R. Steele
Fredag
19.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.103
LRU-3000-2 Forelesning
A.R. Steele
13:15-16:00 MV.110 E.103
LRU-2000-2 Forelesning
Å. Slettbakk
A.R. Steele
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
22.01.2018
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-3550-1 Forelesning
A. Førde
A.R. Steele
Tirsdag
23.01.2018
14:00-16:00 MV.110 E.203
MV.110 E.204-AUD
LRU-3272-2 Praksis
Praksisforberedende møte - oppmøte E.204
R.E. Jakhelln
J.F. Skogdal
A.R. Steele
Onsdag
24.01.2018
14:15-16:00 MV.110 E.203
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
A.R. Steele
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
01.02.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 4.år 5-10 trinn
K.H. Danielsen
G. Heim
R.E. Jakhelln
N.B. Johansen
H.M. Sollid
A.R. Steele
O.K. Straum
Y. Sørensen
J. Ytreberg
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.02.2018
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
12:15-14:00 MV.110 E.201
MV.110 F.103-AUD
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Mastersamling - alle fag
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
A. Unhjem
14:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Fagvis undervisning (+F.321 og F.322)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
Torsdag
08.02.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø - Ikke i Mellomveien
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
Fredag
09.02.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø - Ikke i Mellomveien
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
26.02.2018
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
LRU-3550-1 Forelesning
A.R. Steele
Onsdag
28.02.2018
08:15-10:00 MV.110 E.203
LRU-3550-1 Gruppe A: masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
Gruppe A
A.R. Steele
10:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-2001-2 5-10 trinn (gruppe C)
A.R. Steele
12:15-14:00 MV.110 E.201
LRU-2001-2 1-7 trinn (gruppe A)
A.R. Steele
14:15-16:00 MV.110 E.201
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
Gruppe B
A.R. Steele
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
07.03.2018
08:15-16:00 LRU-3550-1 Ekskursjon
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
Torsdag
08.03.2018
08:15-16:00 LRU-3550-1 Ekskursjon
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
Fredag
09.03.2018
08:15-16:00 LRU-3550-1 Ekskursjon
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.03.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-3550-1 Ekskursjon
Etterarbeid ekskursjon
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
14:15-16:00 MV.110 E.205
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
A.R. Steele
Tirsdag
13.03.2018
10:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.103
MV.110 K.113
LRU-2001-2 Dialogseminar 1-7 og 5-10
S-E. Andreassen
A. Birkeland
J. Höper
R.E. Jakhelln
R. Johansen
I.M. Kielland
L.H. Kristiansen
A.R. Steele
Onsdag
14.03.2018
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1001-2 Barn i sorg og krise
A.R. Steele
A. Unhjem
12:15-16:00 MV.110 K.112
MV.110 K.113
LRU-1001-2 Barn i sorg og krise
A.R. Steele
A. Unhjem
Torsdag
15.03.2018
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1001-2 Barn i sorg og krise
J.H. Schultz
A.R. Steele
A. Strandbu
A. Unhjem
12:15-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.203
LRU-1001-2 Barn i sorg og krise
J.H. Schultz
A.R. Steele
A. Strandbu
A. Unhjem
Fredag
16.03.2018
08:15-12:00 MV.110 C.104
LRU-3550-1 Ekskursjon
Etterarbeid ekskursjon
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.03.2018
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
LRU-3550-1 Forelesning
A.R. Steele
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Fagvis undervisning (+F.321 og F.322)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
Onsdag
21.03.2018
08:15-10:00 MV.110 E.202
LRU-3550-1 Gruppe A: masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
Gruppe A
A.R. Steele
Torsdag
22.03.2018
08:15-10:00 MV.110 E.202
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
Gruppe B
A.R. Steele
12:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LRU-3000-2 Forelesning
A.R. Steele
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
03.04.2018
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
LRU-3550-1 Forelesning
A.R. Steele
Torsdag
05.04.2018
12:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
LRU-3000-2 Forelesning
A.R. Steele
Fredag
06.04.2018
12:15-14:00 MV.110 E.103
LRU-3550-1 Gruppe A: masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
Gruppe A
A.R. Steele
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.04.2018
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Fagvis undervisning (+F.321 og F.322)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
Onsdag
11.04.2018
08:15-10:00 MV.110 E.203
LRU-3550-1 Gruppe A: masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
A.R. Steele
10:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
Gruppe B
A.R. Steele
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
18.04.2018
12:15-14:00 MV.110 E.202
LRU-3551-1 Gruppe A: Masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
Gruppe A
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
14:15-16:00 MV.110 K.112
LRU-3551-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
Gruppe B
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
24.04.2018
08:15-10:00 MV.110 E.205
LRU-3550-1 Gruppe A: masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
Gruppe A
A.R. Steele
10:15-12:00 MV.110 E.202
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
Gruppe B
A.R. Steele
12:15-14:00 MV.110 K.113
LRU-3551-1 Gruppe A: Masterfag matematikk, naturfag, samfunnsfag
Gruppe A
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
Onsdag
25.04.2018
12:15-14:00 MV.110 K.113
LRU-3551-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
Gruppe B
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
14:15-16:00 MV.110 K.112
LRU-2000-2 Forelesning
A.R. Steele
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
03.05.2018
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
09.05.2018
10:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-2001-2 Formidlingsdag
S-E. Andreassen
O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 22
Uke 22
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
30.05.2018
08:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
Klikk for å vise/skjule alle
BOOKING- Booking SIL034
Masterkonferanse GLU
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
T.E. Holmbukt
L. Hustad-Hoel
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
N.B. Johansen
K. Killie
T. Leming
S.I. Nordkild
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
J. Ytreberg
Torsdag
31.05.2018
08:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
Klikk for å vise/skjule alle
BOOKING- Booking SIL034
Masterkonferanse GLU
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
T.E. Holmbukt
L. Hustad-Hoel
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
N.B. Johansen
K. Killie
T. Leming
S.I. Nordkild
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
J. Ytreberg