Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis

Annfrid Rosøy Steele

Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.03.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-3550-1 Ekskursjon
Etterarbeid ekskursjon
R.E. Jakhelln
A.R. Steele
14:15-16:00 MV.110 E.205
LRU-3550-1 Gruppe B: masterfag norsk, engelsk
A.R. Steele
Tirsdag
13.03.2018
10:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.103
MV.110 K.113
LRU-2001-2 Dialogseminar 1-7 og 5-10
S-E. Andreassen
A. Birkeland
J. Höper
R.E. Jakhelln
R. Johansen
I.M. Kielland
L.H. Kristiansen
A.R. Steele
Onsdag
14.03.2018
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1001-2 Barn i sorg og krise
A.R. Steele
A. Unhjem
12:15-16:00 MV.110 K.112
MV.110 K.113
LRU-1001-2 Barn i sorg og krise
A.R. Steele
A. Unhjem
Torsdag
15.03.2018
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-1001-2 Barn i sorg og krise
J.H. Schultz
A.R. Steele
A. Strandbu
A. Unhjem
12:15-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.203
LRU-1001-2 Barn i sorg og krise
J.H. Schultz
A.R. Steele
A. Strandbu
A. Unhjem
Fredag
16.03.2018
08:15-12:00 MV.110 C.104
LRU-3550-1 Ekskursjon
Etterarbeid ekskursjon
R.E. Jakhelln
A.R. Steele