Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Bente Anita Karlsen - Universitetslektor

Bente Anita Karlsen

Uke 1
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 2
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
14:15-16:00 - 30.01.2018
Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
Lærer:
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 01.02.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 08.02.2018
Booking BLS022
ILP Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår BLU
Rom:
Fredag
Uke 7
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 14.02.2018
Gruppe 2
Lærer:
B.A. Karlsen
Torsdag
08:15-16:00 - 15.02.2018
Felles undervisning
Fredag
Uke 8
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-11:00 - 22.02.2018
Gruppe 2
Lærer:
B.A. Karlsen
11:15-14:00 - 22.02.2018
Gruppe 1
Lærer:
B.A. Karlsen
14:15-15:45 - 22.02.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
08:15-12:00 - 23.02.2018
Undervisning
Uke 9
Mandag
10:15-12:00 - 26.02.2018
Felles undervisning
12:15-16:00 - 26.02.2018
Felles undervisning
Tirsdag
08:15-12:00 - 27.02.2018
Gruppe 1
Lærer:
B.A. Karlsen
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 10
Mandag
09:15-14:00 - 05.03.2018
Samlinger
Tirsdag
11:15-14:00 - 06.03.2018
Samlinger
14:00-15:00 - 06.03.2018
Samlinger
Onsdag
Torsdag
08:15-12:00 - 08.03.2018
Gruppe 3
Lærer:
B.A. Karlsen
14:15-15:45 - 08.03.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
08:15-12:00 - 13.03.2018
Gruppe 2
Lærer:
B.A. Karlsen
Onsdag
08:15-12:00 - 14.03.2018
Gruppe 1
Lærer:
B.A. Karlsen
12:15-16:00 - 14.03.2018
Felles undervisning
Torsdag
12:00-16:00 - 15.03.2018
Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Fredag
12:15-16:00 - 16.03.2018
Undervisning
Uke 12
Mandag
09:15-12:00 - 19.03.2018
Felles undervisning
Tirsdag
09:15-12:00 - 20.03.2018
Felles undervisning
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 13
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 14
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 04.04.2018
Gruppe 2
Lærer:
B.A. Karlsen
Torsdag
Fredag
Uke 15
Mandag
12:15-16:00 - 09.04.2018
Gruppe 1
Lærer:
B.A. Karlsen
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 16
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-12:00 - 19.04.2018
Gruppe 3
Lærer:
B.A. Karlsen
14:15-15:45 - 19.04.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
Uke 17
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
10:15-14:00 - 26.04.2018
Felles undervisning
Fredag
08:15-10:00 - 27.04.2018
Felles undervisning
Uke 18
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 22
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 23
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
NB: Semester 2018 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 3, 19, 20, 21, 24, 25