Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Betty Steinsvik - Universitetslektor

Betty Steinsvik

Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 1
Uke 1
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
04.01.2018
12:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Faglærermøte (alle kull) BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
11.01.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
15.01.2018
09:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-2010-1 Felles undervisning
B. Steinsvik
T. Sverdrup
Tirsdag
16.01.2018
09:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-2010-1 Felles undervisning
B. Steinsvik
T. Sverdrup
12:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.201
MV.110 E.203
BLU-2010-1 Felles undervisning
B. Steinsvik
T. Sverdrup
Onsdag
17.01.2018
09:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-2010-1 Felles undervisning
B. Steinsvik
T. Sverdrup
Torsdag
18.01.2018
09:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-2010-1 Felles undervisning
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Sverdrup
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
25.01.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
30.01.2018
09:00-16:00 VID-6332-2 Samlinger
T. Isaksen
B. Steinsvik
Onsdag
31.01.2018
09:00-16:00 VID-6332-2 Samlinger
T. Isaksen
L.A. Rotvold
B. Steinsvik
Torsdag
01.02.2018
09:00-14:00 VID-6332-2 Samlinger
T. Isaksen
L.A. Rotvold
B. Steinsvik
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
C.H. Moen
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
08.02.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
C.H. Moen
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M. Wiik
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.02.2018
12:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
Klikk for å vise/skjule alle
LER-1050-2 Forelesning
O.G. Drageset
J. Höper
K. Isaksen
B-H. Johannessen
F.S. Larsen
A. Nedberg
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
B. Steinsvik
K-A. Sæther
M. Volden
Torsdag
15.02.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
22.02.2018
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-2010-1 Felles undervisning
Praksisforberedende møte
H. Habbestad
H. Krane
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Sverdrup
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
01.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
08.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
15.03.2018
12:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.03.2018
09:15-14:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-2010-1 Felles undervisning
H. Habbestad
H. Krane
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Sverdrup
Tirsdag
20.03.2018
09:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-2010-1 Felles undervisning
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Sverdrup
Torsdag
22.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
29.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
05.04.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
10.04.2018
09:00-16:00 VID-6332-2 Samlinger
T. Isaksen
B. Steinsvik
Onsdag
11.04.2018
09:00-16:00 VID-6332-2 Samlinger
T. Isaksen
L.A. Rotvold
B. Steinsvik
Torsdag
12.04.2018
09:00-14:00 VID-6332-2 Samlinger
T. Isaksen
L.A. Rotvold
B. Steinsvik
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
19.04.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
M. Wiik
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
26.04.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
M. Wiik
Timeplan for Betty Steinsvik - Universitetslektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
03.05.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
04.05.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
NB: Semester 2018 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25