Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Cecilie Harr Moen - Universitetslektor

Cecilie Harr Moen

Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 1
Uke 1
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
04.01.2018
12:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Faglærermøte (alle kull) BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
09.01.2018
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1211-1 Felles undervisning
P.E. Bartnæs
V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Onsdag
10.01.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Torsdag
11.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1211-1 Felles undervisning
C.H. Moen
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
18.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.202
BLU-1211-1 Felles undervisning
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Fredag
19.01.2018
09:00-13:00 BLU-1211-1 Felles seminar
V. Bergan
S.T. Killengreen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
22.01.2018
08:15-16:00 MV.110 E.202
FRI-1702-1 Samling 1 - uke 4
Samling 1 (Tromsø)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Tirsdag
23.01.2018
08:15-16:00 MV.110 E.202
FRI-1702-1 Samling 1 - uke 4
Samling 1 (Tromsø)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Onsdag
24.01.2018
08:15-16:00 MV.110 E.202
FRI-1702-1 Samling 1 - uke 4
Samling 1 (Tromsø)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Torsdag
25.01.2018
08:00-16:00 MV.110 K.112
FRI-1703-1 Samling 1 - uke 4
Samling 1 (Tromsø)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Fredag
26.01.2018
08:15-16:00 MV.110 E.202
FRI-1702-1 Samling 1 - uke 4
Samling 1 (Tromsø)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
01.02.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
C.H. Moen
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
06.02.2018
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1211-1 Felles undervisning
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Onsdag
07.02.2018
08:15-11:15 BLU-1211-1 Felles seminar
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Torsdag
08.02.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
C.H. Moen
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M. Wiik
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.02.2018
08:15-09:00 MV.110 E.205
BLU-1211-1 Felles seminar
V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Tirsdag
13.02.2018
09:00-13:00 BLU-1211-1 Felles seminar
V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Torsdag
15.02.2018
12:15-14:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking BLS022
ILP Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
H. Habbestad
J.O. Johansen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.02.2018
08:00-16:00 MV.110 E.202
FRI-1703-1 Samling 2 - uke 8
Samling 2 (Tromsø)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Tirsdag
20.02.2018
08:00-16:00 MV.110 E.202
FRI-1703-1 Samling 2 - uke 8
Samling 2 (Tromsø)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Onsdag
21.02.2018
08:00-16:00 MV.110 E.202
FRI-1703-1 Samling 2 - uke 8
Samling 2 (Tromsø)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Torsdag
22.02.2018
08:00-16:00 MV.110 F.105-AUD
FRI-1703-1 Samling 2 - uke 8
Samling 2 (Tromsø)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Fredag
23.02.2018
08:00-16:00 MV.110 E.202
FRI-1703-1 Samling 2 - uke 8
Samling 2 (Tromsø)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
01.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
06.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Onsdag
07.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Torsdag
08.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
14.03.2018
08:00-16:00 FRI-1703-1 Samling 3 - uke 11
Samling 3 (Vintertur)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Fredag
16.03.2018
08:00-16:00 FRI-1703-1 Samling 3 - uke 11
Samling 3 (Vintertur)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
22.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
29.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
03.04.2018
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-1211-1 Felles seminar
V. Bergan
S.T. Killengreen
C.H. Moen
Onsdag
04.04.2018
13:15-16:00 BLU-1211-1 Felles undervisning
V. Bergan
S.T. Killengreen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Fredag
06.04.2018
08:15-10:00 MV.110 K.112
BLU-1211-1 Felles seminar
C.H. Moen
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.04.2018
08:00-16:00 FRI-1702-1 Samling 4 - uke 15
Samling 4 (Svolvær)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Tirsdag
10.04.2018
08:00-16:00 FRI-1702-1 Samling 4 - uke 15
Samling 4 (Svolvær)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Onsdag
11.04.2018
08:00-16:00 FRI-1702-1 Samling 4 - uke 15
Samling 4 (Svolvær)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Torsdag
12.04.2018
08:00-16:00 FRI-1702-1 Samling 4 - uke 15
Samling 4 (Svolvær)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Fredag
13.04.2018
08:00-16:00 FRI-1702-1 Samling 4 - uke 15
Samling 4 (Svolvær)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.04.2018
08:00-16:00 FRI-1703-1 Samling 5 - uke 16
Samling 5 (Svolvær)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Tirsdag
17.04.2018
08:00-16:00 FRI-1703-1 Samling 5 - uke 16
Samling 5 (Svolvær)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Onsdag
18.04.2018
08:00-16:00 FRI-1703-1 Samling 5 - uke 16
Samling 5 (Svolvær)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Fredag
20.04.2018
08:00-16:00 FRI-1703-1 Samling 5 - uke 16
Samling 5 (Svolvær)
G. Gunleiksrud
C.H. Moen
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
26.04.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
M. Wiik
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
03.05.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
04.05.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Cecilie Harr Moen - Universitetslektor i uke 23
Uke 23
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
04.06.2018
08:00-18:00 BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
I. Frenning
C.H. Moen
Tirsdag
05.06.2018
08:00-16:00 BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
I. Frenning
C.H. Moen