Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Gregor Ross Maxwell - Førsteamanuensis

Gregor Ross Maxwell

Timeplan for Gregor Ross Maxwell - Førsteamanuensis i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
30.01.2018
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Timeplan for Gregor Ross Maxwell - Førsteamanuensis i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.02.2018
10:15-12:00 UB 132
PED-1011-1 Forelesning
G.R. Maxwell
12:15-14:00 SVHUM E0103
PED-1011-1 Seminar gr. 1
G.R. Maxwell
14:15-16:00 SVHUM E0103
SVHUM E1004
PED-1011-1 Seminar gr. 2
G.R. Maxwell
Tirsdag
06.02.2018
08:15-10:00 UB 132
PED-1011-1 Forelesning
G.R. Maxwell
12:15-14:00 SVHUM A1005
SVHUM E0103
PED-1011-1 Seminar gr. 2
G.R. Maxwell
14:15-16:00 SVHUM E0103
PED-1011-1 Seminar gr. 1
G.R. Maxwell
Onsdag
07.02.2018
10:15-12:00 UB 132
PED-1011-1 Forelesning
G.R. Maxwell
12:15-14:00 SVHUM A1005
SVHUM E0105
PED-1011-1 Seminar gr. 2
G.R. Maxwell
14:15-16:00 SVHUM E0105
PED-1011-1 Seminar gr. 1
G.R. Maxwell
Timeplan for Gregor Ross Maxwell - Førsteamanuensis i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.03.2018
10:15-12:00 UB 132
PED-1011-1 Forelesning
G.R. Maxwell
12:15-14:00 SVHUM E0103
PED-1011-1 Seminar gr. 1
G.R. Maxwell
14:15-16:00 SVHUM E0103
SVHUM E1004
PED-1011-1 Seminar gr. 2
G.R. Maxwell
Tirsdag
06.03.2018
08:15-10:00 UB 132
PED-1011-1 Forelesning
G.R. Maxwell
12:15-14:00 SVHUM A1005
SVHUM E0103
PED-1011-1 Seminar gr. 2
G.R. Maxwell
14:15-16:00 SVHUM E0103
PED-1011-1 Seminar gr. 1
G.R. Maxwell
Onsdag
07.03.2018
10:15-12:00 UB 132
PED-1011-1 Forelesning
G.R. Maxwell
12:15-14:00 TEO-H1 1.213
TEO-H1 1.347
PED-1011-1 Seminar gr. 2
G.R. Maxwell
14:15-16:00 TEO-H1 1.213
PED-1011-1 Seminar gr. 1
G.R. Maxwell
Timeplan for Gregor Ross Maxwell - Førsteamanuensis i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
14.03.2018
08:15-10:00 SVHUM C1004
PED-3053-1 Forelesning
G.R. Maxwell
10:15-12:00 SVHUM C1004
PED-3053-1 Seminar
G.R. Maxwell
Torsdag
15.03.2018
12:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Timeplan for Gregor Ross Maxwell - Førsteamanuensis i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.04.2018
10:15-12:00 UB 132
PED-1011-1 Forelesning
G.R. Maxwell
12:15-14:00 SVHUM E0103
PED-1011-1 Seminar gr. 1
G.R. Maxwell
14:15-16:00 SVHUM E0103
SVHUM E1004
PED-1011-1 Seminar gr. 2
G.R. Maxwell
Tirsdag
17.04.2018
08:15-10:00 UB 132
PED-1011-1 Forelesning
G.R. Maxwell
12:15-14:00 SVHUM A1005
SVHUM E0103
PED-1011-1 Seminar gr. 2
G.R. Maxwell
14:15-16:00 SVHUM E0103
PED-1011-1 Seminar gr. 1
G.R. Maxwell
Onsdag
18.04.2018
10:15-12:00 UB 132
PED-1011-1 Forelesning
G.R. Maxwell
12:15-14:00 SVHUM A1005
SVHUM E0105
PED-1011-1 Seminar gr. 2
G.R. Maxwell
14:15-16:00 SVHUM E0105
PED-1011-1 Seminar gr. 1
G.R. Maxwell