Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Geir Olaf Pettersen - Førstelektor

Geir Olaf Pettersen

Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 1
Uke 1
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
04.01.2018
12:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Faglærermøte (alle kull) BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
08.01.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1.år 1-7 trinn
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
L. Hustad-Hoel
A. Nedberg
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
H.M. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
J. Ytreberg
Tirsdag
09.01.2018
08:15-09:00 MV.110 E.203
BLU-1210-1 Ordinær forelesning J.O. Johansen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
09:00-10:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
H.C. Ryel
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1201-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
H.C. Ryel
12:15-14:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
H.C. Ryel
Torsdag
11.01.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
12.01.2018
12:15-13:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
H.C. Ryel
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
15.01.2018
08:15-09:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning J.O. Johansen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
Onsdag
17.01.2018
09:00-12:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1050-2 Forelesning O.G. Drageset
J. Höper
K. Isaksen
B-H. Johannessen
F.S. Larsen
A. Nedberg
M. Olufsen
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
12:00-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
MV.110 E.307
MV.110 E.308
MV.110 K.112
Klikk for å vise/skjule alle
LER-1050-2 Forelesning O.G. Drageset
J. Höper
K. Isaksen
B-H. Johannessen
F.S. Larsen
A. Nedberg
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
K-A. Sæther
M. Volden
Torsdag
18.01.2018
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 E.202
LER-1201-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 E.103
LER-1201-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
22.01.2018
09:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samlinger V. Bergan
M. Dardanou
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
23.01.2018
08:15-14:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samlinger V. Bergan
M. Dardanou
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
M. Volden
14:00-15:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samlinger V. Bergan
M. Dardanou
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
25.01.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
31.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.201
BLU-1210-1 Samling gr. C G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 E.201
BLU-1210-1 Samling gr. D G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
01.02.2018
08:15-12:00 BLU-1210-1 Samling gr. D G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
C.H. Moen
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
Fredag
02.02.2018
08:15-12:00 BLU-1210-1 Samling gr. C G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.02.2018
08:15-10:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær gr. B G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-15:00 BLU-1210-1 Ordinær gr. B G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
06.02.2018
08:15-10:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær gr. A G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-15:00 BLU-1210-1 Ordinær gr. A G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
07.02.2018
08:15-12:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.311
BLU-1210-1 Ordinær forelesning J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Torsdag
08.02.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
C.H. Moen
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.02.2018
12:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
Klikk for å vise/skjule alle
LER-1050-2 Forelesning O.G. Drageset
J. Höper
K. Isaksen
B-H. Johannessen
F.S. Larsen
A. Nedberg
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
B. Steinsvik
K-A. Sæther
M. Volden
Tirsdag
13.02.2018
08:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
Klikk for å vise/skjule alle
LER-1050-2 Forelesning
Forelesning/ Introduksjon til praksis
O.G. Drageset
J. Höper
K. Isaksen
B-H. Johannessen
F.S. Larsen
A. Nedberg
M. Olufsen
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
Onsdag
14.02.2018
08:15-12:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
Klikk for å vise/skjule alle
LER-1050-2 Forelesning
Forelesning/ Introduksjon til praksis
O.G. Drageset
J. Höper
K. Isaksen
B-H. Johannessen
F.S. Larsen
A. Nedberg
M. Olufsen
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 C.104
MV.110 F.103-AUD
MV.110 K.112
MV.110 K.113
LER-1050-2 Forelesning
Forelesning/ Introduksjon til praksis
O.G. Drageset
J. Höper
K. Isaksen
B-H. Johannessen
F.S. Larsen
A. Nedberg
M. Olufsen
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.02.2018
14:15-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.205
BLU-1002S-2 Undervisning T.H. Blixrud
M. Dardanou
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
A. Unhjem
M. Volden
Tirsdag
20.02.2018
11:15-13:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1003S-2 Forelesning G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
22.02.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Praksismøte 1.år 1-7 trinn
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
J.F. Skogdal
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
28.02.2018
08:15-12:00 LER-1201-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
01.03.2018
10:15-14:00 LER-1201-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.03.2018
09:15-14:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samlinger V. Bergan
M. Dardanou
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samlinger V. Bergan
M. Dardanou
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
06.03.2018
08:15-11:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samlinger V. Bergan
M. Dardanou
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1.år 1-7 trinn
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
L. Hustad-Hoel
G. Meløe
A. Nedberg
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
H.M. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
J. Ytreberg
Onsdag
07.03.2018
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1201-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
Torsdag
08.03.2018
12:15-14:00 MV.110 K.113
LER-1201-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
14:15-15:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
M. Volden
Fredag
09.03.2018
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.03.2018
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1003S-2 Forelesning G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1003-2 Forelesning G.O. Pettersen
14:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
Tirsdag
13.03.2018
08:15-10:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
10:15-12:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
12:15-13:00 MV.110 E.205
BLU-1003-2 Seminar gr. 2 G.O. Pettersen
M. Volden
15:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1003S-2 Serminar gr. 1 G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
14.03.2018
08:15-10:00 MV.110 E.205
BLU-1003-2 Seminar gr. 3 G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-1003-2 Seminar gr. 3 G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1003-2 Seminar gr. 1 G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:00 MV.110 E.203
BLU-1003S-2 Seminar gr. 2 G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
15.03.2018
12:15-13:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
M. Volden
Fredag
16.03.2018
08:15-10:00 MV.110 E.201
BLU-1003-2 Seminar gr. 2 G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-1003-2 Seminar gr. 1 G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.03.2018
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 E.202
LER-1201-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
21.03.2018
08:15-10:00 MV.110 E.205
BLU-1003-2 Seminar gr. 1 G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1003-2 Seminar gr. 2 G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1003-2 Seminar gr. 3 G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
22.03.2018
10:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-1003-2 Seminar gr. 1 G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1003-2 Seminar gr. 2 G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-13:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
23.03.2018
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1003-2 Seminar gr. 3 G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-13:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1003-2 Forelesning G.O. Pettersen
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
29.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
03.04.2018
08:15-12:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
BLU-1210-1 Samling forelesning J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
12:15-16:00 MV.110 E.103
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
04.04.2018
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1003S-2 Forelesning G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-11:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
11:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning T.F. Eidissen
G.O. Pettersen
15:15-16:00 MV.110 E.203
BLU-1003S-2 Seminar gr. 2 G.O. Pettersen
Torsdag
05.04.2018
08:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1050-2 Forelesning
STIL-workshop
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
L. Hustad-Hoel
K. Isaksen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
F.S. Larsen
T. Leming
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
S. Skrøvset
H.M. Sollid
O.K. Straum
K-A. Sæther
Y. Sørensen
M. Volden
J. Ytreberg
Fredag
06.04.2018
08:15-09:00 MV.110 E.203
BLU-1003S-2 Serminar gr. 1 G.O. Pettersen
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.04.2018
09:15-16:00 MV.110 E.307
VID-6204-2 Samlinger M. Dardanou
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
10.04.2018
08:15-15:00 MV.110 E.307
MV.110 I.112
VID-6204-2 Samlinger V. Bergan
M. Dardanou
B.A. Karlsen
G.O. Pettersen
M. Volden
15:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
11.04.2018
08:15-12:00 MV.110 J.U07
MV.110 K.113
MV.110 K.114
BLU-1210-1 Ordinær gr. A J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
13:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Ordinær gr. A J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Torsdag
12.04.2018
08:15-12:00 MV.110 J.U07
MV.110 K.113
MV.110 K.114
BLU-1210-1 Ordinær gr. B J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
13:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Ordinær gr. B J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
17.04.2018
12:15-14:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
18.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
BLU-1210-1 Samling gr. C J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
12:15-13:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling gr. C J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1003-2 Seminar gr. 3 M. Dardanou
R. Larsen
G.O. Pettersen
Torsdag
19.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
BLU-1210-1 Samling gr. D J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
12:15-13:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Samling gr. D J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
M. Wiik
Fredag
20.04.2018
08:15-10:00 MV.110 E.202
BLU-1003-2 Seminar gr. 2 M. Dardanou
R. Larsen
G.O. Pettersen
10:15-12:00 MV.110 E.201
BLU-1003-2 Seminar gr. 1 M. Dardanou
R. Larsen
G.O. Pettersen
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BLU-1210-1 Samling forelesning J.O. Johansen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.04.2018
12:15-16:00 MV.110 E.201
LER-1201-1 Seminargruppe A T.F. Eidissen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
Onsdag
25.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
LER-1201-1 Seminargruppe B T.F. Eidissen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
Torsdag
26.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
MV.110 E.203
BLU-1210-1 Ordinær forelesning J.O. Johansen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning T.F. Eidissen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
M. Wiik
Fredag
27.04.2018
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1003-2 Forelesning M. Dardanou
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
12:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1003S-2 Forelesning M. Dardanou
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 K.112
MV.110 K.113
BLU-1003S-2 Forelesning M. Dardanou
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
03.05.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
04.05.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 22
Uke 22
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
30.05.2018
08:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
Klikk for å vise/skjule alle
BOOKING- Booking SIL034
Masterkonferanse GLU
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
T.E. Holmbukt
L. Hustad-Hoel
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
N.B. Johansen
K. Killie
T. Leming
S.I. Nordkild
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
J. Ytreberg
Torsdag
31.05.2018
08:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
Klikk for å vise/skjule alle
BOOKING- Booking SIL034
Masterkonferanse GLU
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
T.E. Holmbukt
L. Hustad-Hoel
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
N.B. Johansen
K. Killie
T. Leming
S.I. Nordkild
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
J. Ytreberg