Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Geir Olaf Pettersen - Førstelektor

Geir Olaf Pettersen

Uke 1
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 2
Mandag
14:15-16:00 - 08.01.2018
Booking SIL034
Teammøte 1.år 1-7 trinn
Rom:
Tirsdag
08:15-09:00 - 09.01.2018
Ordinær forelesning
09:00-10:00 - 09.01.2018
Undervisning
10:15-12:00 - 09.01.2018
Seminargruppe A
12:15-14:00 - 09.01.2018
Seminargruppe B
Onsdag
Torsdag
Fredag
12:15-13:00 - 12.01.2018
Undervisning
Uke 3
Mandag
08:15-09:00 - 15.01.2018
Samling forelesning
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-10:00 - 18.01.2018
Undervisning
10:15-12:00 - 18.01.2018
Seminargruppe A
12:15-14:00 - 18.01.2018
Seminargruppe B
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 31.01.2018
Samling gr. C
12:15-14:00 - 31.01.2018
Samling gr. D
Torsdag
08:15-12:00 - 01.02.2018
Samling gr. D
Rom:
14:15-15:45 - 01.02.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
08:15-12:00 - 02.02.2018
Samling gr. C
Rom:
Uke 6
Mandag
08:15-10:00 - 05.02.2018
Ordinær gr. B
11:15-15:00 - 05.02.2018
Ordinær gr. B
Rom:
Tirsdag
08:15-10:00 - 06.02.2018
Ordinær gr. A
11:15-15:00 - 06.02.2018
Ordinær gr. A
Rom:
Onsdag
08:15-12:00 - 07.02.2018
Ordinær forelesning
Torsdag
14:15-15:45 - 08.02.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
Uke 7
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 8
Mandag
Tirsdag
11:15-13:00 - 20.02.2018
Forelesning
Onsdag
Torsdag
14:15-16:00 - 22.02.2018
Booking SIL034
Praksismøte 1.år 1-7 trinn
Rom:
Fredag
Uke 9
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 28.02.2018
Seminargruppe B
Rom:
Torsdag
10:15-14:00 - 01.03.2018
Seminargruppe A
Rom:
Fredag
Uke 10
Mandag
09:15-14:00 - 05.03.2018
Samlinger
Tirsdag
12:15-14:00 - 06.03.2018
Undervisning
Lærer:
G.O. Pettersen
14:15-16:00 - 06.03.2018
Booking SIL034
Teammøte 1.år 1-7 trinn
Rom:
Onsdag
12:15-14:00 - 07.03.2018
Seminargruppe A
Lærer:
G.O. Pettersen
Torsdag
12:15-14:00 - 08.03.2018
Seminargruppe B
Lærer:
G.O. Pettersen
14:15-15:00 - 08.03.2018
Undervisning
Fredag
10:15-12:00 - 09.03.2018
Undervisning
Uke 11
Mandag
10:15-12:00 - 12.03.2018
Forelesning
13:15-14:00 - 12.03.2018
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
14:15-16:00 - 12.03.2018
Undervisning
Lærer:
G.O. Pettersen
Tirsdag
08:15-10:00 - 13.03.2018
Seminargruppe B
Lærer:
G.O. Pettersen
10:15-12:00 - 13.03.2018
Seminargruppe A
Lærer:
G.O. Pettersen
12:15-13:00 - 13.03.2018
Seminar gr. 2
15:15-16:00 - 13.03.2018
Serminar gr. 1
Onsdag
08:15-10:00 - 14.03.2018
Seminar gr. 3
10:15-11:00 - 14.03.2018
Seminar gr. 3
11:15-12:00 - 14.03.2018
Seminar gr. 1
14:15-15:00 - 14.03.2018
Seminar gr. 2
Torsdag
12:15-13:00 - 15.03.2018
Undervisning
Fredag
08:15-10:00 - 16.03.2018
Seminar gr. 2
10:15-12:00 - 16.03.2018
Seminar gr. 1
Uke 12
Mandag
08:15-10:00 - 19.03.2018
Undervisning
10:15-12:00 - 19.03.2018
Seminargruppe B
12:15-14:00 - 19.03.2018
Seminargruppe A
14:15-16:00 - 19.03.2018
Undervisning
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 21.03.2018
Seminar gr. 1
12:15-14:00 - 21.03.2018
Seminar gr. 2
14:15-16:00 - 21.03.2018
Seminar gr. 3
Torsdag
10:15-11:00 - 22.03.2018
Seminar gr. 1
11:15-12:00 - 22.03.2018
Seminar gr. 2
12:15-13:00 - 22.03.2018
Undervisning
Fredag
08:15-10:00 - 23.03.2018
Undervisning
11:15-12:00 - 23.03.2018
Seminar gr. 3
12:15-13:00 - 23.03.2018
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
Uke 13
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 14
Mandag
Tirsdag
08:15-12:00 - 03.04.2018
Samling forelesning
12:15-16:00 - 03.04.2018
Undervisning
Onsdag
08:15-10:00 - 04.04.2018
Forelesning
10:15-11:00 - 04.04.2018
Felles undervisning
11:15-12:00 - 04.04.2018
Samling forelesning
14:15-15:00 - 04.04.2018
Undervisning
15:15-16:00 - 04.04.2018
Seminar gr. 2
Lærer:
G.O. Pettersen
Torsdag
Fredag
08:15-09:00 - 06.04.2018
Serminar gr. 1
Lærer:
G.O. Pettersen
Uke 15
Mandag
09:15-16:00 - 09.04.2018
Samlinger
Tirsdag
15:15-16:00 - 10.04.2018
Ordinær forelesning
Onsdag
13:15-14:00 - 11.04.2018
Ordinær gr. A
Torsdag
13:15-14:00 - 12.04.2018
Ordinær gr. B
Fredag
Uke 16
Mandag
Tirsdag
12:15-14:00 - 17.04.2018
Samling forelesning
Onsdag
12:15-13:00 - 18.04.2018
Samling gr. C
14:15-16:00 - 18.04.2018
Seminar gr. 3
Torsdag
12:15-13:00 - 19.04.2018
Samling gr. D
14:15-15:45 - 19.04.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
08:15-10:00 - 20.04.2018
Seminar gr. 2
10:15-12:00 - 20.04.2018
Seminar gr. 1
12:15-16:00 - 20.04.2018
Samling forelesning
Uke 17
Mandag
12:15-16:00 - 23.04.2018
Seminargruppe A
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 25.04.2018
Seminargruppe B
Torsdag
08:15-12:00 - 26.04.2018
Ordinær forelesning
12:15-14:00 - 26.04.2018
Undervisning
14:15-15:45 - 26.04.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
10:15-12:00 - 27.04.2018
Forelesning
12:15-14:00 - 27.04.2018
Forelesning
Uke 18
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 22
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag