Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Hans Christian Ryel - Universitetslektor

Hans Christian Ryel

Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 2
Uke
2
Mandag
08.01.2018
Tirsdag
09.01.2018
Onsdag
10.01.2018
Torsdag
11.01.2018
Fredag
12.01.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
     
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-10:00
09:00-10:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
     
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1201-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.201
LER-1201-1 Seminargruppe B
H.C. Ryel
 
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.104C
MV.110 E.302
MV.110 F.105-AUD
MV.110 J.U07
MV.110 K.103
Klikk for å vise/skjule alle
LRU-1001-2 Praksisseminar 1.-7. trinn
G. Meløe
A. Nedberg
H.C. Ryel
A. Unhjem
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1.år 1-7 trinn
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
L. Hustad-Hoel
A. Nedberg
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
H.M. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
J. Ytreberg
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.201
LER-1201-1 Seminargruppe A
H.C. Ryel
 
15:00    
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 3
Uke
3
Mandag
15.01.2018
Tirsdag
16.01.2018
Onsdag
17.01.2018
Torsdag
18.01.2018
Fredag
19.01.2018
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
       
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.201
LER-1201-1 Seminargruppe A
H.C. Ryel
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-16:00
12:00-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
MV.110 E.307
MV.110 E.308
MV.110 K.112
Klikk for å vise/skjule alle
LER-1050-2 Forelesning
O.G. Drageset
J. Höper
K. Isaksen
B-H. Johannessen
F.S. Larsen
A. Nedberg
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
K-A. Sæther
M. Volden
   
13:00      
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe B
H.C. Ryel
     
15:00      
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 4
Uke
4
Mandag
22.01.2018
Tirsdag
23.01.2018
Onsdag
24.01.2018
Torsdag
25.01.2018
Fredag
26.01.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 MV.110 E.205
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 MV.110 E.205
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
09:00      
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:00-16:00
10:00-16:00 MV.110 E.205
VID-6043-1 Samlinger
H.C. Ryel
11:00    
12:00    
13:00    
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 5
Uke
5
Mandag
29.01.2018
Tirsdag
30.01.2018
Onsdag
31.01.2018
Torsdag
01.02.2018
Fredag
02.02.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
     
15:00        
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 6
Uke
6
Mandag
05.02.2018
Tirsdag
06.02.2018
Onsdag
07.02.2018
Torsdag
08.02.2018
Fredag
09.02.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø - Ikke i Mellomveien
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø - Ikke i Mellomveien
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 7
Uke
7
Mandag
12.02.2018
Tirsdag
13.02.2018
Onsdag
14.02.2018
Torsdag
15.02.2018
Fredag
16.02.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 MV.110 C.111
MV.110 E.205
VID-6047-1 Samlinger
M.N. Hansen
J. Oskarsson
H.C. Ryel
 
09:00        
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:00-16:00
10:00-16:00 MV.110 C.111
MV.110 E.205
VID-6047-1 Samlinger
M.N. Hansen
S.I. Nordkild
J. Oskarsson
H.C. Ryel
 
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
Klikk for å vise/skjule alle
LER-1050-2 Forelesning
O.G. Drageset
J. Höper
K. Isaksen
B-H. Johannessen
F.S. Larsen
A. Nedberg
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
B. Steinsvik
K-A. Sæther
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.113
LRU-1102-2 Forelesning
H.C. Ryel
A. Unhjem
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.201
LRU-1102-2 Forelesning
A. Nedberg
H.C. Ryel
A. Unhjem
13:00
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Praksismøte 2.år 1-7 trinn
G. Meløe
H.C. Ryel
J.F. Skogdal
A. Unhjem
15:00
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 8
Uke
8
Mandag
19.02.2018
Tirsdag
20.02.2018
Onsdag
21.02.2018
Torsdag
22.02.2018
Fredag
23.02.2018
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning
T.F. Eidissen
H.C. Ryel
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking MBE076
SUM-prosjektet
O.G. Drageset
H.C. Ryel
   
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning
T.F. Eidissen
H.C. Ryel
 
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 2.år 1-7 trinn
L. Hustad-Hoel
G. Meløe
A. Nedberg
H.C. Ryel
H.M. Sollid
A. Unhjem
J. Ytreberg
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.201
BOOKING- Booking MBE076
SUM-prosjektet
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.C. Ryel
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Praksismøte 1.år 1-7 trinn
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
J.F. Skogdal
M. Volden
 
15:00    
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 9
Uke
9
Mandag
26.02.2018
Tirsdag
27.02.2018
Onsdag
28.02.2018
Torsdag
01.03.2018
Fredag
02.03.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.205
LRU-1127-2 Seminargruppe A
H.C. Ryel
 
09:00        
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.205
LRU-1127-2 Seminargruppe B
H.C. Ryel
 
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.103
LRU-1127-2 Forelesning
H.C. Ryel
       
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 10
Uke
10
Mandag
05.03.2018
Tirsdag
06.03.2018
Onsdag
07.03.2018
Torsdag
08.03.2018
Fredag
09.03.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.103
LRU-1127-2 Forelesning
H.C. Ryel
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 MV.110 E.205
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 MV.110 E.205
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
09:00    
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.103
LRU-1127-2 Seminargruppe B
H.C. Ryel
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:00-16:00
10:00-16:00 MV.110 E.205
VID-6043-1 Samlinger
H.C. Ryel
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.103
LRU-1127-2 Seminargruppe A
H.C. Ryel
 
13:00  
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1.år 1-7 trinn
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
L. Hustad-Hoel
G. Meløe
A. Nedberg
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
H.M. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
J. Ytreberg
15:00  
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 11
Uke
11
Mandag
12.03.2018
Tirsdag
13.03.2018
Onsdag
14.03.2018
Torsdag
15.03.2018
Fredag
16.03.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 K.113
LRU-1127-2 Forelesning
H.C. Ryel
       
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 K.113
LRU-1127-2 Seminargruppe B
H.C. Ryel
       
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.113
LRU-1127-2 Seminargruppe A
H.C. Ryel
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-16:00
12:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
 
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 12
Uke
12
Mandag
19.03.2018
Tirsdag
20.03.2018
Onsdag
21.03.2018
Torsdag
22.03.2018
Fredag
23.03.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.205
LRU-1127-2 Seminargruppe A
H.C. Ryel
 
09:00        
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 K.113
LRU-1127-2 Seminargruppe B
H.C. Ryel
 
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
LRU-1127-2 Forelesning
H.C. Ryel
       
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 14
Uke
14
Mandag
02.04.2018
Tirsdag
03.04.2018
Onsdag
04.04.2018
Torsdag
05.04.2018
Fredag
06.04.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1050-2 Forelesning
STIL-workshop
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
L. Hustad-Hoel
K. Isaksen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
F.S. Larsen
T. Leming
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
S. Skrøvset
H.M. Sollid
O.K. Straum
K-A. Sæther
Y. Sørensen
M. Volden
J. Ytreberg
 
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 15
Uke
15
Mandag
09.04.2018
Tirsdag
10.04.2018
Onsdag
11.04.2018
Torsdag
12.04.2018
Fredag
13.04.2018
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
   
09:00        
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.111
LRU-1127-2 Forelesning
H.C. Ryel
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1201-1 Undervisning
T.F. Eidissen
H.C. Ryel
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1201-1 Undervisning
T.F. Eidissen
H.C. Ryel
 
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 16
Uke
16
Mandag
16.04.2018
Tirsdag
17.04.2018
Onsdag
18.04.2018
Torsdag
19.04.2018
Fredag
20.04.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 K.113
LER-1201-1 Seminargruppe B
H.C. Ryel
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe B
H.C. Ryel
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:15
08:15-12:15 MV.110 E.205
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 MV.110 E.205
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
09:00  
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.103
LER-1201-1 Seminargruppe A
H.C. Ryel
Aktiviteter i tidsrommet 10:00-16:00
10:00-16:00 MV.110 E.205
VID-6043-1 Samlinger
H.C. Ryel
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning
T.F. Eidissen
H.C. Ryel
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning
T.F. Eidissen
H.C. Ryel
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.202
LER-1201-1 Seminargruppe A
H.C. Ryel
15:00    
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 17
Uke
17
Mandag
23.04.2018
Tirsdag
24.04.2018
Onsdag
25.04.2018
Torsdag
26.04.2018
Fredag
27.04.2018
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.201
LER-1201-1 Seminargruppe B
T.F. Eidissen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
   
09:00        
10:00        
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.201
LER-1201-1 Seminargruppe A
T.F. Eidissen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning
T.F. Eidissen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
 
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 18
Uke
18
Mandag
30.04.2018
Tirsdag
01.05.2018
Onsdag
02.05.2018
Torsdag
03.05.2018
Fredag
04.05.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
 
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00